Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 25.
18431 Összes oltás
7515 Beoltott Semmelweis Polgár

T Á J É K O Z T A T Ó

a  70,  65,  60  és  50  éve oklevelet szerzett jubiláns  gyógyszerészek  részére

 

Tisztelt Gyógyszerész Kolleganők és Kollegák!

 

     Köszönettel vettük jelentkezésüket a jubileumi díszoklevelek átadása alkalmából tervezett 2020. évi ünnepi rendezvényünkre. Sajnálattal kell tájékoztatnom Önöket, hogy –  a mindannyiunk előtt ismert járványügyi helyzetre tekintettel ez évben – az érintettek számára oly fontos bensőséges találkozás, kollegiális együttlét lehetősége – a jubileumi díszoklevél-átadó ünnepség elmarad.
 A jubileumi díszokleveleket postai úton fogjuk eljuttatni mindenkinek arra a címre, amelyet a jelentkezéskor a Dékáni Hivatal részére megadtak. Erre várhatóan október/november hónapban kerül sor.
  Annak érdekében, hogy ebben a helyzetben az információ hiánya semmiképpen ne okozhasson zavart vagy kellemetlenséget, a TÁJÉKOZTATÓ-ban foglaltakról személyre szóló levélben is értesíteni fogjuk az érintetteket.   

      A Mindnyájunk egészségének megőrzése érdekében elkerülhetetlen intézkedésre nézve kérem szíves megértésüket!

      Az áldozatos munkával töltött aktív évek után további megérdemelt pihenést és jó egészséget kívánok.

 

Budapest, 2020. szeptember   28.                                           

                                                                     Kollegiális  tisztelettel:

 

                                                                                                          Dr.  Antal  István

                                                                                                        egyetemi  tanár,  dékán