Pályázati felhívás

 

A „Dr. Rácz István Alapítvány” pályázatot hirdet PhD hallgatók számára. Dr. Rácz István professzor emlékére létrehozott magánalapítvány – elsősorban – gyógyszerész PhD hallgatók munkájának segítésére pénzjutalmat ajánl fel, melyet pályázat alapján lehet elnyerni.

A pályázat feltétele: A PhD fokozat megszerzésére irányuló tevékenység.

A pályázathoz kérjük csatolni:
1. Az eddigi munkásság rövid összefoglalását, további tervek ismertetését (cím, a témavezető neve, beosztása Max. 5 oldal)
2. Szakmai önéletrajzot
3. Közlemények, előadások, pályamunkák felsorolását (kérjük mellékelni a legjobbnak ítélt publikációk különlenyomatát)
4. Célszerű támogató javaslatot mellékelni.

A pályázható díj összege: 100.000 forint,

A pályázatok beadási határideje: 2020. május 28.
A pályázatokat elektronikus úton (e-mailben): zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu címre kérjük eljuttatni. A nyertes pályázót e-mailben és telefonon is értesítjük.

a „Dr. Rácz István Alapítvány”
Kuratóriuma