Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet kuratóriuma pályázatot hirdet a 2018. április 1. és 2019. március 31. között doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett kutatók számára 100 000 Ft-os kutatási támogatás elnyerésére.

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet kuratóriuma pályázatot hirdet a 2018. április 1. és 2019. március 31. között doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett kutatók  számára 100 000 Ft-os kutatási támogatás elnyerésére.

Pályázni lehet a kémia, a gyógyszerészet és az orvosi tudományok területén készített gyógyszerkutatással, gyógyszerfejlesztéssel és forgalmazással foglalkozó doktori disszertáció téziseinek beküldésével, amelyhez csatolni kell a disszertáció témájából megjelent közlemények egy-egy különlenyomatát.

A pályázat további feltétele: a disszertáció sikeres megvédését igazoló okirat, valamint a jelölt szakmai életrajza és teljes publikációs listája.

A pályázatokat 2019. május 31-ig kell a kuratórium címére eljuttatni (Dr. Zelkó Romána „Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet kuratóriumának titkára, 1092 Budapest Hőgyes Endre u. 9.)

A pályázatok elbírálását a kuratórium által felkért szakemberekből álló zsűri végzi. A támogatást elnyert kutató meghívást kap a „Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technológiai Szimpózium 2019” rendezvényre, ahol előadásban számol be eredményeiről.