A 75, 70, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek vehettek át platina, rubin, gyémánt és arany díszdiplomát a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) ünnepi ülésén. A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben tartott rendezvényen Dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes és Dr. Zelkó Romána dékán nyújtották át az okleveleket a 107 jubilánsnak.

„Ideje van a szólásnak és ideje a szeretetnek” – mondta Dr. Zelkó Romána hozzátéve, hogy az ünnepség célja elismerést és tiszteletet kifejezni a jubilánsok iránt. Dr. Csempesz Ferenc egyetemi docens, aki közel három évtizeden keresztül látta el a gyógyszerészhallgatók kolloidika tantárgyának oktatását, tantárgyfelelősi pozícióját, valamint a Kari Tanács tagjaként is tevékenykedett, több évtizedes munkája elismeréseként a Pro Universitate Díj ezüst fokozatát vehette át az ünnepségen.

Dr. Zelkó Romána ünnepi beszédében örömét fejezte ki, hogy több tanárát is köszöntheti a jubilánsok között. Mint mondta, az ünnepség célja, hogy erősítse a kar jelenlegi és volt polgárainak összetartozását: legyen az alma mater mindannyiunk számára a tudás, az értékek, a minőség és a teljesítmény biztos bázisa. A jelenlévők munkájukkal hozzájárultak az egyetem történetének formálódásához, értékeinek megalapozásához – vélte a dékán. Hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem kiemelkedő helyet foglal el a hazai egészségügyi képzésben, a nemzetközi rangsorokban szakegyetemként is felveszi a versenyt a szélesebb képzési területeket nyújtó egyetemekkel. Dr. Zelkó Romána kitért rá, hogy a karon a Semmelweis XXI. fejlesztési projekt keretében a Hőgyes-Schöpf-Merei központ kialakításának kiemelt beruházássá nyilvánítása fontos és régóta várt lépés volt a közelmúltban, aminek köszönhetően a GYTK bázisán létrejöhet az ország egyetlen nevesített egyetemi-állami gyógyszerkutatást végző és a gyógyszerpolitikai célokat figyelembe vevő oktató egysége.

Galéria

37KÉP

Jelenleg 765 fő gyógyszerészhallgató tanul az egyetemen, emellett a Doktori Iskolában további 57 fiatal gyógyszerész PhD-fokozat szerzése van folyamatban, a rezidensképzésben 397 fiatal kolléga kezdte tanulmányait ebben a tanévben – sorolta a dékán. A GYTK az egyetem betegellátó tevékenységében is részt vesz, itt működik ugyanis az ország legnagyobb intézeti gyógyszertára, mely oktatási és kutatási tevékenysége mellett felelős az egyetem gyógyszerellátásának biztosításáért.

A jubilánsok nevében az 1968-ban végzett Dr. Török Tamás professor emeritus, nyugalmazott egyetemi tanár mondott beszédet, aki több évtizeden keresztül oktatta a gyógyszerhatástan-toxikológia tantárgyat a karon. „Hálát adhatunk Istennek, hogy még itt lehetünk, szeretettel üdvözölhetjük egymást visszaemlékezve a régi szép időkre” – mondta. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Semmelweis Ignácról elnevezett egyetem díszoklevelét vehetik át. A legnagobb magyar orvos, az anyák megmentője korszakalkotó felfedezésével átírta az orvostudományt – vélte Dr. Török Tamás. Soha nem vágyott dicsőségre, kizárólag az emberiséget szolgálta, munkája a tudományos igazság feltétlen szeretetére és a kutatás szabadságának megőrzésére irányult – szólt. Hozzátette, hogy az egyetem célja ma is a legjobb orvosok és gyógyszerészek képzése, kimagasló publikációs tevékenység elérése, a kutatás mellett az oktatás és a gyógyító ellátás minél magasabb szintű végzése. Dr. Török Tamás megemlékezett a kar egykori tanárairól, külön kiemelve Dr. Schulek Elemér, Dr. Végh Antal és Dr. Issekutz Béla munkásságát.

A jubileumi díszokleveleket Dr. Hankó Balázs és Dr. Zelkó Romána adták át. Platina díszoklevelet 1 fő, rubint 3 fő, gyémántot 45-en, míg arany diplomát 58-an kaptak.

A kar hagyományainak megfelelően a jubilánsokat fiatal pályatársaik köszöntötték zenével. Fuvolán Dr. Gampe Nóra gyógyszerész PhD-hallgató és Dr. Marosi Attila gyógyszerész, hegedűn Dr. Bencsáth Zsófia klinikai gyógyszerész, Dr. Bucsy-Sólyomváry Anna egyetemi tanársegéd és Dr. Feller Tímea gyógyszerész, PhD-hallgató, zongorán Dr. Bucsy-Sólyomváry Anna egyetemi tanársegéd és Dr. Szakács Zoltán vegyész, kutató-fejlesztő munkatárs, valamint csellón Dr. Bencze Brigitta Ariella hadnagy, jogász tiszt, a Medikus Zenekar zenésze adtak elő komolyzenei darabokat.

A rendezvény végén Dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes az egyetem vezetése nevében gratulált a jubilánsoknak, majd köszönetet mondott több évtizedes helytállásukért és azért, hogy munkájukkal, emberi tartásukkal méltóképpen képviselték a Semmelweis Egyetem jó hírnevét és szellemiségét.

További fotókért kattintson ide.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem