Alapítványunk 2014 óta van jelen a tehetséggondozás területén. Küldetésünk a Kárpát-medencében tanuló magyar 14 – 30 év közötti kiemelkedően tehetséges fiatalok felkutatása és olyan támogató környezet megteremtése, amellyel hozzásegítjük őket ahhoz, hogy az általuk választott tudományterület egy ágáról még mélyebb tudást szerezzenek és fejlesszék az ehhez szükséges képességeiket. Alapelvünk, hogy minden programunkban résztvevő diák személyes figyelemben részesüljön, és specializált, teljes mértékben egyénre szabott fejlesztésben vehessen részt. Emellett megkülönböztetett figyelmet szentelünk a kultúra nevelő és identitásteremtő erejének így például színház- vagy operalátogatásnak is.

Hiszünk abban, hogy a tehetséges fiatalok támogatása a kulcsa az érték alapú jövő biztosításának. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk támogatott, kiemelkedően tehetséges ösztöndíjasaink határok nélkül, maximálisan kibontakoztathassák tudásukat. Programunkba eddig a tudomány és a művészet szinte minden területéről vettünk fel diákokat. 

A kiválasztott tehetségek részére az üzleti és a tudományos élet megbecsült tagjait kérjük fel mentor szerepre.  A mentorprogram egy olyan bizalmi kapcsolatra épülő bevett tanítási módszer, amely hasonlít az oktatásban tapasztalható tanár-diák kapcsolatra, ugyanakkor itt egy mellérendeltséget illetve partneri viszonyt adó, nagyobb intimitást és több személyes figyelmet nyújtó szakmai kapcsolatról van szó.

Mivel hiszünk abban, hogy egy-egy tudományterület magas szintű elsajátításához elengedhetetlen, hogy az adott témát mentoráltjaink több, merőben eltérő aspektusból is megismerjék, ezért arra törekszünk, hogy mentoranink a lehető legszélesebb körből kerüljenek ki. Ebben a munkában megtiszteltetésnek vennénk az Önök intézményének közreműködését is, örömmel dolgoznánk együtt szaktekintélyeikkel.

A KMTA alapítása óta több mint 80 mentorálttal dolgozott együtt. Jelen pillanatban 41 fiatalt támogatunk, mely keretében az anyagi segítségen túl mentoraink közreműködésével biztosítjuk a tudományos előmenetelükhöz szükséges szellemi és szakmai hátteret, valamint az egyéni és közösségi fejlődéshez szükséges hátteret is igyekszünk kialakítani.  

Partnereink, köztük neves középiskolák és egyetemek jelen vannak az egész Kárpát-medencében és Közép-Európában, így Szlovákiában, Csehországban, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Lengyelországban és Magyarországon is. Célunk egy olyan Kárpát-medencei illetve Közép-európai szintű tudástranszfer hálózat kialakítása, mely a tagjai között a tudásáramlást a mentor-mentorált kapcsolat alapozza meg. 

Alapítványunk jelentős figyelmet szentel az innováció, a kutatás-fejlesztés támogatásának, hiszen a mentoráltjainkban rejlő szellemi és kreatív potenciál így kamatoztatható leginkább a saját maguk és a közösség javára is. Ennek érdekében Innovációs programunkban a diákok tudományterületenként megszervezett szakmai műhelyekben tudják egymással megosztani ötleteiket, meglátásaikat, eredményeiket, és közösen együtt dolgozni újakon. E program elsődleges célja a hazai start-up cégek második generációjának „utánpótlás-képzése”, a fiatal tehetségek vállalkozóvá válásának elősegítése.

A kuratórium tagjai:

Dr. Réthelyi Miklós rector emeritus (a kuratórium elnöke)

Dr. Horváth János (a kuratórium tiszteletbeli elnöke)

Petri László (a kuratórium titkára)

Dr. Pintz János (az MTA tagja)

Dr. Romsics Ignác (az MTA tagja)

Dr. Kőnig Frigyes rector emeritus

Az érdeklődő oktatók a dhivatal@pharma.semmelweis-univ.hu címre küldött levéllel jelentkezhetnek (név, titulus, elérhetőség).