A Dr. Batthyány Strattmann László Orvoskör Közhasznú Egyesület vállalva névadója szellemi és lelki örökségének megőrzését, ápolását, ezért meghirdeti a

„BOLDOG LÁSZLÓ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT”.

Boldog Batthyány Strattmann László a „szegények orvosa” időt és pénzt nem sajnálva önzetlenül gyógyította és segítette a betegeit. Napjainkban egyre inkább szükség van olyan elkötelezett és az egészségügyben tanuló fiatalokra, akik vállalják azt a szellemiséget, ami Boldog László orvosi és családi életében példásan megmutatkozott. Ezért lehetőséget kívánunk adni azoknak a fiataloknak, akik meg akarják ismerni Boldog László életét és az ő nyomdokaiban járva hasznos tagjaivá váljanak az egészségügyben dolgozók nagy családjának.

Ezért a Dr.Batthyány Strattmann László Orvoskör Közhasznú Egyesület kuratóriuma – összhangban az Alapító Okirat 2.2 pontjában felsorolt célokkal valamint 2.7 pontjával, amelyben e célok elérésének előmozdítására ösztöndíj kifizetésének lehetőségét biztosítja – elhatározza, hogy BOLDOG LÁSZLÓ ösztöndíjat alapít.

Az ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

 • OKJ képzés keretében egészségügyi oktatási képzésben vagy államilag elismert magyar egészségügyi felső oktatási intézmény teljes idejű nappali alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben részt vevő orvostanhallgató
 • tanulmányait legalább a pályázat beadása előtt egy éve már megkezdte, tehát a félévi és az év végi tanulmányi eredményeiről fénymásolatban számot tud adni, átlagban pedig legalább minősítéssel bír,
 • plébánosi (katolikus) vagy lelkészi (protestáns) és szaktanári, illetve oktatói ajánlással rendelkezik
 • motivációs levél elkészítése, amelyben leírja a pályázó, hogy mit jelent neki Batthyány Strattmann László példája; az egészségügy területén hol és miben látja a fontosabb teendőket; milyen karitatív szerepet vállalna a betegek ellátásában stb.
 • sikeres pályázat elnyerése esetén a Pályázó vállalja, hogy a Dr. Batthyány Strattmann László Orvoskör Közhasznú Egyesület által szervezett programokon évente legalább kétszer részt vesz:

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

 • évente két (2) fő részére hirdetünk ösztöndíjat, 100.000-100.000 (száz-százezer) Ft értékben
 • a pályázat beadási határideje minden év november 10.
 • az ünnepélyes eredményhirdetés és az ösztöndíjak átadása minden év januárjában történik
 • a nyerteseket írásban, minden év november 30-ig írásban értesítjük
 • A pályázatot levél formában kell beadni a következő címre:
 • Batthyány Strattmann László Orvoskör Egyesület

                                     Budapest, Himfy u. 9.

                                               1114

(A borítékra írják rá: Pályázat)

 • a pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást dr. Faigl Ilona Elnök Asszony ad (elérhetősége: faigl@t-online.hu)

Meghívó a Dr. Batthyány Strattmann László Orvoskör Közhasznú Egyesület soron következő összejövetelére.