Tisztelt Intézményvezető!

  Tájékoztatjuk, hogy a szakképző helyként való elismerésre vonatkozó pályázatokat a területileg illetékes Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa (régiós felosztás szerint) bírálja el, majd a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet III. fejezete alapján az intézmények szakképző hellyé minősítéséről az Állami Egészségügyi Ellátó Központ elnöke dönt. A pályázati űrlapokat – a melléklettel együtt – 2 példányban a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Szak- és Továbbképzési Csoport részére(1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 7-9) beküldeni szíveskedjenek. A minősítést kérelmező intézmények az ehhez szükséges nyomtatványt ide kattintva tölthetik le.