A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) doktorrá avató ünnepségén 137 hallgató, 18 summa cum laude, 80 cum laude és 39 rite minősítésű gyógyszerész vehette át doktori diplomáját a Madách Színházban. Az egyetem Szenátusának ünnepi ülését Dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes nyitotta meg, majd Buga Réka gyógyszerészjelölt terjesztette elő az avatás iránti kérelmet.

A hallgatókat eskütételük után Dr. Hankó Balázs és Dr. Zelkó Romána dékán kézfogással fogadta gyógyszerészdoktorrá. A végzett évfolyam nevében Dr. Faragó Zoltán mondott beszédet. A gyógyszerésztudomány egy inter- és multidiszciplináris tudomány, ezért a gyógyszerészek széles tudásanyaggal rendelkeznek az egyetem elvégzése után, ám azt, hogy ebből az óriási megszerzett tudásból, ki, mit szeretne kamatoztatni és fejleszteni, mindenki maga döntheti el – fogalmazott. Beszédében felidézte az elmúlt évek emlékezetes, olykor küzdelmes pillanatait, majd a végzett évfolyam nevében köszönetet mondott az oktatóiktól, csoporttársaiktól, felsőbb évesektől, szüleiktől és szeretteiktől kapott támogatásért.

A német nyelvű képzésben végzett évfolyam nevében Dr. Dalia Afifi, az angolul tanult gyógyszerészek nevében Dr. Odunowo Imole-Ayo Adeol szólt.

Dr. Zelkó Romána ünnepi beszédében hangsúlyozta, a gyógyszerészavatás alkalmából tartott nyilvános, rendkívüli szenátusi ülés kiemelkedő esemény, idén ugyanis az egyetem névadója, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójára emlékezünk. Hozzátette: ez nemcsak különleges jubileum, hanem a kései utódok, így a diplomájukat átvevő gyógyszerészek számára is felemelő, ugyanakkor felelősséggel járó örökség. A dékán köszönetet mondott a GYTK oktatói mellett az Általános Orvostudományi Kar és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar munkatársainak, amiért nagy hivatástudattal és hozzáértéssel végzik oktató tevékenységüket. Mint fogalmazott, a graduális gyógyszerészképzés Budapesten ma is, a hagyományokhoz híven, az Általános Orvostudományi Kar és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának, aktív, eredményes és magas színvonalú részvételével folyik. Beszédében megemlékezett a QS közelmúltban közzétett, öt kontinens felsőoktatási intézményeit rangsoroló listájáról is, kiemelte: a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara a teljes magyar egészségügyi felsőoktatás legmagasabbra értékelt egysége lett, a minősített oktatók száma itt a legnagyobb, az egy főre jutó tudományos output aránya a legmagasabb.

Dr. Zelkó Romána fontos aktualitásokról is szólt beszédében. Elmondta, régóta várnak arra, hogy fejlesztés történhessen a karon, mellyel kapcsolatban számos érdemi előrelépés történt a közelmúltban. 2017. december 12-én megjelent az a Semmelweis XXI. fejlesztési projekt tervezési folyamatainak megkezdéséről szóló kormányhatározat, amely külön pontban nevesítette a Gyógyszerésztudományi Kar fejlesztést, a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Központ kialakítását. Nemrégiben pedig ennek kiemelt beruházássá nyilvánítása is megtörtént – fogalmazott, majd kiemelte, ezzel a GYTK bázisán létrejön az ország egyetlen nevesített egyetemi-állami gyógyszerkutatást végző és a gyógyszerpolitikai célokat figyelembe vevő oktató egysége.

Szólt arról is, hogy az elmúlt néhány évben a gyógyszerellátásban olyan jelentős változások történtek, melyek a gyógyszerészi tevékenységet integrálták az egészségügybe, és a hivatást a beteg ember szolgálatába állították. A biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén, a beteg együttműködő készségének növelésén túl az egészségtudatos életvitelének kialakítása, az „egészségben tartás” programja is új lehetőséget kínál – mondta. Beszédében felhívta az avatottak figyelmét arra, hogy esküszövegükre emlékezve ne feledkezzenek meg arról sem, hogy a diplomával együtt jár az állandó önképzés szükségessége is. Semmelweis Ignác életútja szolgáljon útmutatóul hivatásuk gyakorlása során – szólt sikeres pályafutást kívánva a gyógyszerészeknek.

Galéria

 
 

A diplomaátadó ünnepségen a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze elismerést is átadták, melyet idén Dr. Csongrádi Balázs, a Pharma Produkt Gyógyszergyár ügyvezető igazgatója, Dr. Dénes Margit, a Hold utcai Panacea gyógyszertár személyi jogú vezetője és társtulajdonosa, Dr. Greskovits Dávid, a Meditop Kft. ügyvezető igazgatója, és a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke, Dr. Kovács Kristóf, valamint Dr. Szűcs Attila, az Országos Onkológiai Intézet főgyógyszerésze kapta. A kitüntetéssel azon oktató gyógyszerészek munkásságát ismerik el, akik hosszabb ideje részt vesznek a gyógyszerészhallgatók nyári és záróvizsgás gyakorlati képzésében, záróvizsgára való felkészítésében, az oktatást magas színvonalon, eredményesen végzik, a szakmai önképzésben rendszeresen és eredményesen részt vesznek. A gyógyszerészhallgatók oktatásában legalább 5 éve részt vevő, publikációkkal vagy tudományos fokozattal igazolt, kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató nem gyógyszerészi végzettségű szakembernek járó, a Gyógyszerésztudományi Kar Társult Oktatója oklevelet idén Dr. Finta Ervin, a Magyar Hipertónia Társaság és a Magyar Kardiológusok Társaságának vezető tisztségviselője vehette át. A Zalai Károly Emlékéremet, mely olyan végzős gyógyszerészhallgatónak jár, aki egyetemi tanulmányait példaértékű módon, kimagasló eredménnyel végezte, a gyógyszerész- vagy az orvostudományok területén önálló kutató munkát végzett, eredményeit tudományos folyóiratban publikálta, az idei évben a zsűri Faragó Zoltánnak és Lakatos Péter Pálnak ítélte oda.

Forrás: Semmelweis Hírek

Haszon-Nagy Zsófia
Fotó: Hartányi Norbert