a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói és hallgatói részére

Ezúton tájékoztatom a Gyógyszerésztudományi Kar oktatóit és hallgatóit, hogy a Szenátus a 60/2018. (V. 31.) számú határozatával módosította a 93/2016. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, rektori pályamunkákról szóló szabályzatot. Ennek kapcsán a következő határidők megváltoztatására került sor.

1. Az oktatási szervezeti egységek javaslatot tesznek a rektori pályatételek címére [Szabályzat I. (2).]
Határidő: június 1.
2. Az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a rektori pályatételek címeit az Egyetem honlapján nyilvánosságra hozza [Szabályzat I. (3).]
Határidő: június 15.
3. A rektori pályamunkák benyújtása [Szabályzat II. (1).]
Határidő : október 15.
4. Az oktatási szervezeti egységek a benyújtott pályamunkákat és a javaslatot tartalmazó bírálati lapokat megküldik a Rektori Pályamunka Értékelő Bizottságnak [Szabályzat III. (4).]
Határidő : november 15.
5. Az Értékelő Bizottság javaslatot terjeszt a Rektor elé a pályamunkák díjazására [Szabályzat III.(6).]
Határidő : november 30.
6. A Rektor – a Bizottság javaslatát figyelembe véve – dönt a pályadíjak odaítéléséről [Szabályzat III. (8).]
Határidő : december 15.

Fentieket az érintettek figyelmébe ajánlom, és kérem a határidők betartását!

Budapest, 2018. június

Dr. Zelkó Romána sk.