Cél:
Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális képzés, ill. szakképzés során végzett kutatómunka támogatása és a végzett hallgatók PhD-fokozatszerzésének elősegítése kiválósági alapon az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével

Pályázhatnak:
1. az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói a graduális képzés utolsó tanévében
2. orvos, fogorvos vagy gyógyszerész szakképzésben részt vevő rezidensek

A támogatás módja:

– a diploma, ill. a komplex PhD vizsga megszerzéséig, maximum 1 évig havi 70.000 Ft „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj”
– A „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” periódust követően a PhD fokozatszerzésig, de maximum 2 évig havi 180.000 Ft „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj”
– a PhD fokozatszerzéskor 400.000 Ft „Egyszeri PhD Fokozatszerzési Ösztöndíj” (részleteket l. lejjebb)
– a teljes ösztöndíjas időszakban (maximum 1+2 évig) havi 65.000 Ft dologi kutatási támogatás
– a doktori képzés tandíjának elengedése

A támogatás feltétele:

– kiemelkedő tudományos tevékenység

A kiválósági ösztöndíjasokkal szemben támasztott elvárások:

– a diploma, ill. a komplex PhD vizsga megszerzéséig legalább egy közlésre elfogadott publikáció, ami teljesíthető első vagy társszerzőként jegyzett az MTMT besorolás szerint Q1 kategóriájú szakcikknek minősülő eredeti tudományos közleménnyel
– a „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” periódus befejezésével egyidőben sikeres komplex PhD vizsga letétele és jelentkezés egyéni doktori (PhD) képzésre (l. Doktori Szabályzat), amely képzést „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj”-al támogatja az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt maximum 24 hónapig
– a komplex vizsga letételét követően 24 hónapon belül:

– a PhD fokozatszerzés feltételeinek teljesítése (l. Doktori Szabályzat)
– a doktori értekezés munkahelyi védésének lebonyolítása
– a doktori értekezés benyújtása a Doktori Iskolához
– az előbbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén a kiválósági ösztöndíjas 400.000 Ft „Egyszeri PhD Fokozatszerzési Ösztöndíj” támogatásban részesül

– a „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” időszakában szemeszterenként 4 kreditpont értékű PhD kurzus elvégzése, melynek legalább fele „kötelező” vagy „kötelezően választható” besorolású
– A „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” periódust követő „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” mellett az egyéb munkaviszony nem haladhatja meg a heti 20 órát
– a támogatási feltételeket és azok nem teljesülése esetén a támogatás kutatóhely által történő visszafizetési kötelezettségét rögzítő tanulmányi szerződés megkötése a Semmelweis Egyetemmel

Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” és azt követő „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” támogatás eredményeként megjelenő tudományos közleményeken a Projekt azonosítószámát (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009) feltünteti.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Hivatalába (Budapest 1085 Üllői út 26.) kérjük postai úton eljuttatni.
A pályázati űrlap a Doktori Iskola honlapjáról tölthető le.
A pályázatok postai feladásának határideje: 2018. július 31.

A támogatás forrása:

„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás.