A Gyógyszerhatástani Intézet igazgatójának vezetői megbízása ez év június 30-án lejár. Az intézetigazgatói feladatkör ellátására az Intézet jelenlegi igazgatója, Dr. Bagdy György egyetemi tanár nyújtott be pályázatot.
A Szervezeti és Működési Szabályzat II. RÉSZ V. fejezet 39.§ (8) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint a pályázó

2018. április 25,-én, 16.00 órakor a Orálbiológiai Intézet XVIII. emeleti Könyvtárában
beszámol az előző ciklusban végzett vezetői tevékenységéről, és ismerteti az Intézet vezetésére vonatkozó jövőbeli elképzeléseit, terveit.

A Kar Dékánja a beszámolóra ezúton meghívja a Kari Tanács tagjait, a pályázat elbírálásának előkészítésére felkért Bizottság elnökét és tagjait, az Intézet oktatóit és érdeklődő alkalmazottait, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatóit.