A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának közleménye
a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére:

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara örömmel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak jubileumi díszoklevelet adományoz.
Azok a gyógyszerészek, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, illetve a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1943-ban, 1948-ban, 1953-ban, 1958-ban, illetve 1968-ban szerezték meg, 2018. április 30-ig a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) nyújthatják be kérelmüket a platina, a rubin, a vas, a gyémánt, illetve az arany díszoklevél igénylése végett.
A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai önéletrajzot és az értesítési címet.
Jelentkezési lap igényelhető a Dékáni Hivatalban telefonon (266-8884), vagy innen letölthető.