A 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek vehettek át platina, rubin, vas, gyémánt és arany díszdiplomát a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) ünnepi ülésén. A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben tartott rendezvényen Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes és Dr. Zelkó Romána dékán nyújtotta át az okleveleket a 129 jubilánsnak.

„A jubileum örömünnep és emlékezet, ma elődeink teljesítményét dicsérjük, akik sok évtizeden át végeztek áldozatos munkát a tára mellett, a katedránál, a laboratóriumban, kórházban, klinikán, egészségügyi hatóságnál, és megannyi szép gyógyszerészi munkahelyen” – mondta ünnepi beszédében Dr. Zelkó Romána dékán. Mint hozzátette: a jubileum megünneplésének célja az is, hogy erősítse a kar jelenlegi és egykori polgárainak összetartozását. Legyen az alma mater mindannyiunk számára a tudás, az értékek, a minőség és a teljesítmény tiszteletének biztos bázisa, legyen eligazodási pont – emelte ki.  A dékán szólt arról is, hogy a jubilánsok munkájukkal, szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak az egyetem történetének formálódásához, a jelenben képviselt értékeinek megalapozásához. Hála és köszönet jár a jubilánsoknak, hogy a megszerzett tudás birtokában alkotó munkájukkal tovább öregbítették a Semmelweis Egyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar hírnevét – fogalmazott.

Dr. Zelkó Romána szólt arról is, hogy a jubilánsok között több tanárát is köszöntheti, kiemelte közülük Dr. Szász Györgyöt, aki 12 éven keresztül volt a kar dékánja. Kitért egyebek mellett az egyetem és a kar világrangsorokban elért eredményeire, kiemelve, hogy a közelmúltban közzétett QS felsőoktatási nemzetközi rangsorban a GYTK az első 150 között végzett a gyógyszerészeti képzések listáján. Szólt arról is, hogy jelenleg 795 hallgatója van a karnak, a Doktori Iskolákban további 49 fiatal gyógyszerész PhD fokozatszerzése van folyamatban, rezidensképzésben pedig ebben a tanévben 388-an vesznek részt. Kitért arra is, hogy a graduális gyógyszerészképzés Budapesten ma is, a hagyományokhoz híven, két egyetem három karán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának és a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának aktív, eredményes és magas színvonalú részvételével folyik, amelynek következtében a képzés az universitas szellem legfőbb megtestesítője a magyar felsőoktatásban. 

A jubilánsok nevében Vajdáné Dr. Benedek Veronika nyugalmazott egyetemi adjunktus, az 1952-ben diplomát szerzett gyógyszerész évfolyam tagja mondott ünnepi beszédet. Mint fogalmazott, a jubileumi diplomák átadása azt az üzenetet hordozza, hogy az alma mater megbecsüli régi tanítványait. Az ünnepség mindig jó alkalom arra, hogy visszaemlékezzünk az avatásunkra, az oktatók áldozatos munkájára, a volt évfolyam- és csoporttársakkal közös régi emlékekre. Elmondta azt is, hogy 61 évet dolgozott a Gyógyszerészeti Intézetben, és az oktatás mindig is szívügye volt, a jelen lévő arany és gyémánt diplomások is tanítványai voltak. Mint hozzátette, reméli, hogy a szakmai ismereteken túl emberi és erkölcsi tudást is sikerült átadnia.

A jubileumi díszokleveleket Dr. Bagdy György és Dr. Zelkó Romána nyújtotta át. Platina díszdiplomát 3-an, rubintot 1 fő, vas diplomát 24-en, gyémántot 27-en, míg arany diplomát 74-en kaptak.

A kar hagyományainak megfelelően a jubilánsokat fiatal pályatársaik köszöntötték zenével. Fuvolán játszott Dr. Gampe Nóra gyógyszerész PhD-hallgató és Dr. Marosi Attila gyógyszerész, kutató-fejlesztő junior munkatárs, hegedűn Dr. Bencsáth Zsófia klinikai gyógyszerész, zongorán és hegedűn Dr. Bucsy-Sólyomváry Anna egyetemi tanársegéd és Dr. Feller Tímea gyógyszerész PhD-hallgató, míg csellón Dr. Bencze Brigitta Ariella hadnagy, jogász tiszt adta elő a komolyzenei darabokat.

Dobozi Pálma
Fotó: Dimény András és Kati és Heike Kft.

További fotók tekinthetők meg a Semmelweis Egyetem hírportálján…