Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

Közös feladatunk a roma kisebbség gazdasági és szociális helyzetének javítása Magyarországon, éppen ezért a Hungarian Business Leaders Forum 2007-ben a hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER Program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak.

Alapítványunk a 21 közreműködő vállalat segítségével jelenleg 50 tehetséges és tanulni vágyó roma fiatalt mentorál. 2007 óta már 24 diák szerzett versenyképes tudást, és léphetett diplomával, valamint nyelvvizsgával a kezében a munkaerőpiacra.

Programba kizárólag olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik diplomát adó felsőoktatási képzésen vesznek részt (alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés), gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon, nappali tagozaton. 

Hogyan működik a ROMASTER Program?

A ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért egy három pillérből álló ösztöndíjrendszer, amelyet a HBLF-ROMASTER Alapítvány működtet a támogató vállalatok aktív részvételével. A Program középiskolás kortól hidat teremt a cigány fiataloknak a középiskola és felsőoktatás közötti szakadék sikeres leküzdéséhez, és később a munkaerőpiacra történő belépéshez.

ÖSZTÖNDÍJ

A Programhoz csatlakozó vállalatok diákonként évi 432 000 Ft összeggel támogatják a diák tanuláshoz kapcsolódó kiadásait (nyelvórák, különórák, tankönyvek, iskolába történő utazás) a diploma megszerzéséig, valamint a Program koordinálásának adminisztratív költségeit.

MENTORÁLÁS

A Programban résztvevőket a támogató vállalatok részéről személyes mentorok segítik, akikre nemcsak szakmailag, de emberileg is építhetnek a sikerrel pályázók.

SZAKMAI GYAKORLAT

A harmadik pillért a vállalatoknál biztosított gyakorlati tapasztalatszerzés lehetősége jelenti.

 Bővebb információ letölthető innen.