A Gyógyszerésztudományi Kar diplomaosztó ünnepségén 131 hallgatót avattak doktorrá, ebből 20-an summa cum laude, 73-an cum laude és 38-an rite minősítésű gyógyszerész doktori diplomát vehettek át a Madách Színházban. Az egyetem Szenátusának ünnepi ülését Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes nyitotta meg, majd Engler Nóra Petra gyógyszerészjelölt terjesztette elő az avatás iránti kérelmet.

A hallgatókat eskütételük után Dr. Bánhidy Ferenc és Dr. Zelkó Romána dékán kézfogással gyógyszerészdoktorrá fogadta. A végzett évfolyam nevében Dr. Szilvay András mondott beszédet. A doktori cím jelzi a mögöttük álló sikerrel megvívott kemény küzdelmeket, és emlékezteti őket arra, hogy hivatásuk az emberek segítése – mondta. Hozzátette, hogy a diplomaosztó napja három dologról szól: az örömről, a nosztalgiáról és a köszönetről, ugyanis csak a saját erejükből nem állhatnának itt. A német nyelvű képzésben végzett évfolyam nevében Dr. Schlieper Valentin, az angolul tanult gyógyszerészek nevében Dr. Whelan Byrne Emmet szólt.

Dr. Zelkó Romána ünnepi beszédében köszönetet mondott a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói mellett az Általános Orvostudományi Kar és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar munkatársainak is, akik szavai szerint nagy hivatástudattal és hozzáértéssel végzik oktatótevékenységüket. Mint mondta, a budapesti gyógyszerészképzés ezen intézetek eredményes és magas színvonalú részvételével folyik. Szólt arról is, hogy a diplomák értéke és megítélése sokat változott az utóbbi időkben, ennek ellenére ki lehet jelenteni, hogy a gyógyszerészdiplomának – főleg ha intellektuálisan nyitott, kreatív személyiség párosul mellé – továbbra is komoly presztízse van.

Mint mondta, a frissen végzettek nem foglalkozást, hanem hivatást választottak, ami a másik ember szolgálatára irányul. A gyógyszerészeti hivatás kereteit a beteg sokszor előre meg nem határozható és változó szükségletei határozzák meg – mondta. Beszédében felhívta az avatottak figyelmét arra, hogy esküszövegükre emlékezve ne feledkezzenek meg arról sem, hogy a diplomával együtt jár az állandó önképzés szükségessége is. Semmelweis Ignác életútja szolgáljon útmutatóul hivatásuk gyakorlása során, legyenek magukkal szemben kíméletlenül őszinték, és éljenek a tisztesség szabadságával – szólt sikeres pályafutást kívánva a gyógyszerészeknek.

A diplomaátadó ünnepségen a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze elismerést is átadták, melyet idén Dr. Bárkányi Judit, a Béres Gyógyszergyár Zrt. gyógyszer-technológiai és analitikai fejlesztési osztályvezetője, Dr. Biczó Ágota, a Pharma Patika Újpest Gyógyszertár vezetője és Thomas Müller-Uri, az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet német tannyelvű gyógyszerészképzés oktatója kapott. A kitüntetéssel azon oktató gyógyszerészek munkásságát ismerik el, akik hosszabb ideje részt vesznek a gyógyszerészhallgatók nyári és záróvizsgás gyakorlati képzésében, záróvizsgára való felkészítésében, az oktatást magas színvonalon, eredményesen végzik, a szakmai önképzésben rendszeresen és eredményesen részt vesznek.

A gyógyszerészhallgatók oktatásában legalább 5 éve részt vevő, publikációkkal vagy tudományos fokozattal igazolt, kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató nem gyógyszerészi végzettségű szakembernek járó, a Gyógyszerésztudományi Kar Társult Oktatója oklevelet Dr. Horányi Tamás, a Béres Gyógyszergyár Zrt. Gyógyszertörzskönyvezési Osztályt vezetője kapta. A Zalai Károly Emlékéremet Dr. Jánoska Ádám vehette át. A díjat olyan végzős gyógyszerészhallgató kaphatja, aki egyetemi tanulmányait példaértékű módon, kimagasló eredménnyel végezte, a gyógyszerész- vagy az orvostudományok területén önálló kutató munkát végzett, eredményeit tudományos folyóiratban publikálta.

Homonnay-Bukovenszki Orsolya
Fotó: Adrián Zoltán

Forrás: Semmelweis Hírek