RS50254_VAL_0675-scrAz eskütételt követően Dr. Szél Ágoston rektor és Dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja kézfogásunkkal gyógyszerész-doktorrá fogadták az idén végzett 151 hallgatót. 24-en summa cum laude, 78-an cum laude és 49-en rite minősítésű gyógyszerész doktori diplomát vehettek át. A 2016-ban végzett évfolyam nevében magyarul Dr. Pálla Tamás, németül dr. Zürn Moritz, angolul pedig Dr. Sairafi Camelia búcsúzott a kartól.

Dr. Szél Ágoston rektor azt kívánta a frissen felavatott gyógyszerészeknek, hogy mindaz, amit ünnepélyesen megfogadtak, a legteljesebb valósággá váljon.

RS50261_VAL_0787-scrDr. Zelkó Romána emlékeztetett arra, hogy a gyógyszerészek képzése mai minősítési rendszerében két kutató-, illetve kiemelt egyetem három olyan karán folyik, amely kiemelkedően járul hozzá saját intézménye elismeréséhez. Köszönetet mondok oktató társaimnak nemcsak a Gyógyszerésztudományi Karon, hanem az Általános Orvostudományi Karon és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán is, akik nagy hozzáértéssel végzik oktató tevékenységüket – fogalmazott.

Mint mondta, a diplomák értéke, megítélése sokat változott az utóbbi időben, ennek ellenére bátran ki lehet jelenteni, hogy a gyógyszerész diplomának, főleg ha intellektuálisan nyitott, kreatív személyiséggel is párosul – aki ismereteit alkotó módon hasznosítja a gyakorlatban – továbbra is komoly presztízse van, tisztelet övezi.

Felhívta a frissen avatottak figyelmét arra, hogy nem foglalkozást, hanem hivatást választottak, amely a másik ember szolgálatára irányul. “A gyógyszerészi hivatás autonóm, nyitott tevékenység, annak kereteit a beteg sokszor előre meg nem határozható és változó szükségletei határozzák meg. A beteg kiszolgáltatottsága elleni védelem leghatékonyabb eszköze az elhivatottság, a segítőkész tisztelet és szeretet” – hangsúlyozta a dékán.
Azt kérte tőlük, hogy esküszövegükre emlékezve, ne feledkezzenek meg arról sem, hogy a betegek gyógyulása és egészségük védelme érdekében a diplomával együtt jár az állandó önképzés szükségessége is.

RS50246_VAL_0522-scr

Az ünnepségen átadták a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze elismerést. A címmel azon oktató gyógyszerészek munkásságát ismerik el, akik hosszabb ideje részt vesznek a gyógyszerészhallgatók nyári és záróvizsgás gyakorlati képzésében, záróvizsgára való felkészítésében, az oktatást magas színvonalon, eredményesen végzik, a szakmai önképzésben rendszeresen és eredményesen részt vesznek. Idén Dr. Ilku Lívia, a MAGYOSZ igazgatója kapta ezt az elismerő címet.RS50233_VAL_0224-scr

A Gyógyszerésztudományi Kar Társult Oktatója címet Dr. Molnár Tamásnak, az Állatorvostudományi Egyetem mesteroktatójának, illetve Dr. Pálfiné Dr. Goóts Hertának, a Richter Gedeon Nyrt. Törzskönyvezési Osztály vezetőjének adományozta a kar. A címmel azon nem gyógyszerészi végzettségű szakemberek értékes munkáját ismeri el a kar, akik a gyógyszerészhallgatók oktatásában legalább 5 éve részt vesznek, publikációkkal vagy tudományos fokozattal igazolt, kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak.

Tóth-Szabó Szilvia

Fotó: Berecz Valter