Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Gyógyszerész Kollegákat, hogy a 2008. évi CVI. törvény 72. §-ában foglaltak szerint azok a gyógyszerészek, akik oklevelüket Magyarországon szerezték, illetve itt honosíttatták jogosultak a gyógyszerész foglalkozás doktori (dr. pharm.) cím használatára, amely tudományos fokozatnak nem minősül.

            A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara azon végzett hallgatói számára, akik ezt írásban igénylik, kétnyelvű (magyar és latin) nyelvű díszoklevelet ad ki a dr. pharm. cím használatára való jogosultság igazolására. A díszoklevél kiadásának díja 20.000,- azaz húsz ezer forint, amely magában foglalja az előállítási, eljárási és postai költségeket is. A díszoklevél igényléséről szóló levélhez mellékelni kell a gyógyszerészi oklevél fénymásolatát. (Postai cím: Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal 1085 Budapest, Üllői út 26. Fax: 266-84-12)

            A kérelem beérkezése után a díj befizetésére szolgáló postautalványt küldünk. A befizetés megtörténtét igazoló feladóvevény visszaküldését követően kerülhet sor a díszoklevél elkészíttetésére és elküldésére.

Budapest, 2010. március

Prof. Dr. Noszál Béla dékán