Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Tisztelt Hallgatók!

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának hallgatói a 2018/2019-es tanév első félévétől a Rendszeres szociális ösztöndíjra és – az elsőéves hallgatók – az Alaptámogatásra történő pályázatainak benyújtása és elbírálása a 2018. szeptemberben alakult egyetemi Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság (egyetemi SZEB) hatáskörébe került. Ennek alapján az összes ezen ügyekkel kapcsolatos ügyintézés kikerült a kari hatáskörből. Mindazonáltal, ha az eljárás során olyan problémával találkoznak, amelyben a kar vagy az intézeti munkatársak (pl. a kari képviselőnk az egyetemi SZEB-ben vagy a tanulmányi ügyintézőjük) a segítségükre lehet, akkor a megszokott módon továbbra is rendelkezésre állunk.

Az egyetemi SZEB hatáskörébe tartozó ügyekben az alábbi linken  tájékozódhat.

Tisztelettel:
Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal

Kapcsolódó dokumentumok:
 

Nyilatkozatminták szociális helyzet megállapításához

A Szervezeti és Működési Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete (TJSZ 1. melléklete) által előírt, a szociális helyzet megállapításához csatolandó nyilatkozatfajták esetében a HÖK Szociális Bizottság által előkészített nyilatkozatmintákat javasoljuk használni.

A nyilatkozatminták használata nem kötelező! Bármely, a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményének megfelelő nyilatkozat elfogadható!