Összesen: 1 cikk

E/5/2019. (IX.30.) számú rektori-kancellári utasítás

 a belső ellenőrzési jelentések nyilvánosságáról

  

1.§

 

Hivatkozással a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdésében foglaltakra, a lezárt ellenőrzési jelentések, vagy azok kivonatai nyilvánosságra, vagy harmadik fél tudomására nem hozhatók.

2.§

Az 1.§-ban foglaltakra vonatkozóan kivételként kerülnek meghatározásra az alábbiak:

1) A lezárt ellenőrzési jelentések, vagy azok kivonatai megküldésre kerülnek az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, azoknak a további érintett személyeknek, akikre vonatkozóan a jelentés további megállapítást, javaslatot tartalmaz, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott egyetemi vezetőknek.

2) A Semmelweis Egyetemen folyó ellenőrzésekhez (ÁSZ, KEHI, fejezetet irányító szerv belső ellenőrzése által végzett vizsgálatok stb.), hatósági eljárásokhoz, az Integrált Irányítási Rendszer auditálásához, az egyetemi könyvvizsgálati folyamathoz – a megfelelő felhatalmazó dokumentum bemutatása esetén – a lezárt ellenőrzési jelentések, vagy azok kivonatai megküldésre kerülnek.

3) További kivétel eseti elbírálás alapján tehető a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottak szerint.

 

Jelen utasítás visszavonásig érvényes, és a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

 

Budapest, 2019. 09.30.                                                     Budapest, 2019.09.23.

 

Dr. Merkely Béla                                                                     Dr. Szász Károly

        rektor                                                                                    kancellár


E/5/2019. (IX.30.) számú rektori-kancellári utasítás a belső ellenőrzési jelentések nyilvánosságáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/5/2019. (IX.30.) számú  rektori-kancellári utasítás

Összesen: 1 cikk