Összesen: 6 cikk


KKORL/14/2019. (XI. 27.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL Információvédelemért felelős vezető kinevezéséről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Könyv I.1.  Rész 3/A. § (21) bekezdésére, és a 34. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és körlevelet adom ki. 1.§ A rendelkezés és körlevél időbeli hatálya Jelen rendelkezés és körlevél visszavonásig hatályos. …Iktatószám: 8634- 96/KKAB/2016. 2/2016. számú  Rektori-kancellári körlevél a szervezeti egységek vezetői és a szabályzatok előkészítésére kijelölt vezetők részére a belső kontrollrendszer működésének javításához szükséges intézkedésekről  „A belső kontrollrendszer működésének javítására tett intézkedések ellenőrzése” tárgyú vizsgálatról készült ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások alapján az alábbiak betartására hívjuk fel a szervezeti egységek vezetői és a szabályzatok előkészítésére kijelölt …Hatályon kívül helyezve: 2017. május 27.
A 6/2016. számú Kancellári körlevél a “Tájékoztatás a pályázatok benyújtásával kapcsolatos követelményekről” szóló 2/2016.sz. Kancellári körlevél módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 6/2016. számú Kancellári körlevél
 A 11/2015. számú kancellári körlevél “A belső kontrollrendszer kialakításának és működésének vizsgálata a beszerzési folyamatok tekintetében” tárgyú belső ellenőrzés megállapításairól aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 11/2015. számú kancellári körlevél

 

A 3/2015. számú kancellári körlevél a kancellári jogkörök érvényesülésének vizsgálatára irányuló belső ellenőrzés megállapításairól valamennyi szervezeti egység vezetője és a gazdasági vezetője részére aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 3/2015. számú kancellári körlevél

Összesen: 6 cikk