Összesen: 2 cikk

  Iktatószám: 41991-2/OFTOFMI/2016.

2/2016. számú Kancellári utasítás
a halottszállítási szerződések megkötésének rendjéről

 az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, a II. sz. Pathológiai Intézet és az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet részére

 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítás Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján „A nem fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben elhunyt személy esetében az orvosi rendelvényre történő, kórboncolási céllal végzett halottszállítás költségtérítése – a kórboncolást végző fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatóval kötött szerződés alapján – a (2) bekezdés szerinti átalánydíjjal történik az elrendelést igazoló utalványnak, továbbá az elhunyt személy és a halottszállítási utalvány adatainak számítógépes adathordozón a finanszírozó részére történő megküldését követő hónapban, az egyéb kifizetésekkel egyidejűleg.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a halottszállításért közigazgatási határon belül 8.400 Ft, közigazgatási határon túli esetben 12.600 Ft szállítási díjat fizet az intézet részére, ha a szállításról szóló számlát igazoltan kiegyenlítette.

A jelenleg érvényben lévő és a klinikák kompetenciájába tartozó, halottszállítást végző cégekkel megkötött szerződések revízióját követeli meg az a tény, hogy az általános forgalmi adó nem került betervezésre ezek aláírásakor. A 20 %-os központi elvonástól jelen Kancellári utasítás alapján az Egyetem eltekint.

A szerződések formai, tartalmi elemeiért a Klinikák saját hatáskörben felelnek, de a vállalkozói díj nem haladhatja meg a közigazgatási határon belüli esetek tekintetében az 6.615 Ft + Áfa, míg közigazgatási határon kívüli esetekben a 9.920 Ft + Áfa összeget.

A Semmelweis Egyetem számára előnytelen vállalkozási szerződések felbontása, és fenti maximalizált vállalkozói díjakkal történő újrakötése a körlevél kézhezvételét követően azonnal végrehajtandó.

Szíves együttműködését köszönöm!

Budapest, 2016. október „ 6 ”.

                                                Dr. Szász Károly      

A 2/2016. számú Kancellári utasítás a halottszállítási szerződések megkötésének rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető és letölthető: 2/2016. számú Kancellári utasítás

Összesen: 2 cikk