Osztályvezető főorvos: Dr. Goschler Ádám klinikai szakorvos

Konzulens: Dr. Korponay Zsuzsanna klinikai szakorvos

Osztályos orvos: Dr. Horváth Klára,  Dr. Vadas Réka, Dr. Szarvas Gábor

Osztályvezető főnővér: Kovács-Császár Melinda

Klinikánkon 1996 óta működik gyermek intenzív osztály, mely kezdetben két posztoperatív ággyal indult, majd több átépítést és felújítást követően jelenleg négy ággyal, két elkülönítő kórteremmel működik. Osztályunkon évente 200-250 intenzív ellátásra szoruló gyermeket látunk el. Betegeink egyharmada nagy műtétek után kerül felvételre, őket esetenként lélegeztetni is kell, 24-48 órán át. Betegeink további kétharmadát azok a gyermekek jelentik, akik Klinikánkra felvételre kerülnek és állapotuk olyan súlyosra fordul, hogy intenzív megfigyelésre illetve ellátásra szorulnak. Közülük sok a hemato-onkológiai beteg, hiszen az ország legnagyobb gyermek hemato-onkológiai központjának adunk intenzív osztályos hátteret. A fentieken kívül az ország olyan kórházaiból veszünk át súlyos állapotú betegeket, akiknek az ellátása ott nem biztosított. Osztályunkon az orvosok és nővérek  szívvel-lélekkel ápolják és gondozzák kis betegeinket. Munkájukat könnyíti az osztály folyamatosan fejlesztett, nemzetközi színvonalú műszerparkja: betegőrző  monitor rendszer, infúziós pumpák, különböző invazív és non-invazív lélegeztető gépek, bronhofiberoszkóp, folyamatos vesepótló kezeléshez szükséges gépek, betegágy melletti vizsgálathoz szükséges ultrahang készülékek és egy korszerű USCOM keringésmonitor. Mindezek együtt biztosítják kis betegeink gyógyulását. Intenzív osztályunkon folyamatos az posztgraduális továbbképzés, a klinikán dolgozó gyermekgyógyászok oktatása és a napi munkába történő bevonása. Ezen kívül reanimációs és egyéb szakmai továbbképzéseket tartunk. Természetesen újraélesztés és gyermekintenzív terápia tárgykörében a medikusokat is oktatjuk. Mindemellett hangsúly kerül az osztályon dolgozók folyamatos továbbképzésére is. Hazai és nemzetközi továbbképzésekről, kollaborációkról hozzák haza és osztják meg dolgozóink tapasztalataikat, így őrizve meg az osztály színvonalas szakmai munkáját.

Galéria

3kép