Intézményünk területileg illetékes betegjogi képviselője:
Erhardtné Dr. Gachályi Anikó
aniko.erhardtne@ijb.emmi.gov.hu
06/20-4899-525

Hívható: hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között
pénteken 08:00 – 14:00 óra között

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részleg (a korábbi II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika), 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. 

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) munkatársa, az egészségügyi intézménytől független személy. A fent megadott elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöld száma hívható: 06/80-620-055

A betegjogi képviselő fő tevékenysége:

 • segít a betegnek panasza megfogalmazásában,
 • kezdeményezheti a panasz kivizsgálását,
 • a beteg – illetve egészségügyi okból történő akadályoztatása esetén a hozzátartozó – írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, továbbá a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget,
 • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében.

A betegjogi képviselő panaszkezelése:

 • A betegjogi képviselő tájékoztatja a beteget a megtett panasz és arra kapott válasz tartalmáról, az eljárási cselekmények helyzetéről, az esetleges további jogorvoslatok, eljárások kezdeményezésének lehetőségeiről.
 • A betegjogi képviselőtől a panasz kivizsgálására irányuló megkeresésre az egészségügyi szolgáltató vezetője 30 napon belül érdemben válaszol.
 • A betegjogi képviselő a panasz megalapozottsága esetén az érintett és a szolgáltató közötti megegyezés létrehozására törekszik.

A betegjogi képviselő jogai, kötelezettségei:

A betegjogi képviselő – az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve – illetékességi körében jogosult:

 • az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni,
 • az ügyre vonatkozó iratokba betekinteni,
 • az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni.

A betegjogi képviselő köteles:

 • a betegre vonatkozó orvosi titkot megtartani,
 • a beteg személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni,
 • az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra a szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét felhívni, és azok megszüntetésére javaslatot tenni,
 • különös figyelmet fordítani az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, illetve társadalmi-szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott helyzetben lévők beteg jogi védelmére,
 • rendszeresen tájékoztatni az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó jogszabályokról, és azok változásairól.