Rövid név: Képzési programok az egészségügyben (TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1)

Teljes cím: Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében – Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a Közép-magyarországi régióban

Project száma: 142484360

Alapvető cél: a Humán Erőforrás Operatív Program és az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP-alapok az orvosok és szakápolók képzési jellegű költségeihez járulnak hozzá, a képzéssel összefüggő széles skálán. A pályázati konstrukció az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás-krízishelyzet kezelését célozza, összhangban a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakítással. Kiemelt célja, hogy az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva „a foglalkoztatás dinamikus bővítése” cél megvalósításához. 

Részcélok: új, megfelelő szakmai kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők új szakképesítésének megszerzése, melyek révén sikerülhet hozzájárulni az orvostudomány és a technológiai környezet állandó fejlődése által megkövetelt szakmai elvárásokhoz.

Rendelkezésre álló forrás: a pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg: 903.104.969 forint.

A rendelkezésre álló keretösszeget a TÁMOP 2007-08 és 2011-13-as évekre szóló Akcióterv biztosítja.

A pályázat 2 ütemből áll, az I. ütemre pályázat beadása 2012. június 15-től 2012. szeptember 30-ig, a II. ütemre pályázat beadása 2012. október 15-től 2012.december 31-ig lehetséges.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 903.104.969 Ft

A 2 ütem keretében a forrásfelhasználás az alábbiak szerint történik:
I. ütem: 700.000.000 Ft
II. ütem: 203.104.969 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a

A program – orvosai és szakápolói felkészültségén keresztül –  jelentős hozzájárulást biztosított a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán folyó szakmai munka színvonalának további emeléséhez. A pályázat segítségével  30 szakápoló és 10 orvos szakmai továbbfejlődését sikerült támogatni ösztöndíj- és képzési költség keretében. A szakápolók felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápolói, illetve gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápolói képesítést szereztek, míg 9 orvos számára az első szakvizsga megszerzését támogatta a pályázat, míg 1 orvos számára a második szakvizsga megszerzését segítette a pályázat.