Tagjai: 

Dr. Pataki Margit infektológus,

Klebikné Bóka Edit epidemiológiai szakasszisztens

A munkacsoport 2004-ben alakult. Megelőző járványügyi, a dolgozók egészségvédelmével, az infekciókontrollal kapcsolatos feladatokat lát el. Fenti tevékenységgel szoros kapcsolatban részt vesz a dolgozók oktatásában, a protokollok készítésében. Ezen idő alatt a munkacsoport bekapcsolódott a minőségbiztosítás rendszerébe.

Megelőző járványügyi, infekciókontroll tevékenység:  a sterilitást, a környezet védelmét biztosító, a nosocomiális fertőzések elkerülését szolgáló tevékenység.  Ennek keretében a klinika csatlakozott – a Semmelweis Egyetemen elsőként – a Nemzeti Nosocomialis Surveillance rendszerhez. Így követi a véráram valamint a multiresistens kórokozók okozta fertőzések, a járványok előfordulását.  Meghozza az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. 2004 óta a klinikán az Újszülött Intenzív, a Gyermek Intenzív és a Haematológia osztályon végeztek aktív surveillance-t. Az eredményekről az ehhez kapcsolódó szakmai fórumokon beszámoltak. A munkacsoport rendszeres higiénés szemlét tart a klinika különböző osztályain és részlegein. A minőségbiztosítást szolgálja, hogy részt vesz a tevékenységi körének megfelelően szakmai protokollok elkészítésében, auditokra való felkészítésben, a járványügyi és az infekciókontroll tevékenység bemutatásában.

Járványügyi tevékenység: a munkacsoport folyamatosan követi a behurcolt és/vagy nosocomialis fertőzéseket, meghozza a szükséges intézkedéseket, járvány esetén a Semmelweis Egyetem és a Fővárosi Kormányhivatal Kórházhigiénés osztályával együttműködve. Ehhez kapcsolódik a krónikus, kolonizált betegek nyomonkövetése is.

A dolgozók egészségvédelme: a Hepatitis B és az influenza elleni védőoltás beadásának megszervezése és dokumentálása. A dolgozók rendszeres oktatása a higiénés szabályokról, valamint a védőeszközök megfelelő használatáról. A szúrásos, vágásos balesetek kapcsán a szűrővizsgálatok koordinálása.

Oktatás: a munkacsoport az aktuális helyzetről (járványok, influenza, fertőtlenítés, kéz-higiéné, takarítás, stb.) oktatást tart a dolgozók részére. Az aktuális helyzetnek megfelelően a munkacsoport tagjai szülőoktatást tartanak a krónikus osztályokon fekvő gyermekek hozzátartozói számára. A Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés osztálya és az Országos Epidemiológiai Központ, vagy egyéb intézmények szervezésében megrendezett fórumokon a munkacsoport is képzésben, továbbképzésben vesz részt.