Október 13-án pénteken ünnepeltük Gasztroenterológiai Részlegünk 3 éves fennállását. Ennek alkalmából rendezett rövid jubileumi rendezvényen bemutatásra került az elmúlt 3 év gasztroenterológiai tevékenysége, egy új osztályos protokollokat összesítő útmutató, illetve megnyitottuk Klinkánk eszközmúzeumának új, gasztroenterológiai tárlatát is. Az ünnepséget dr Merkely Béla professzor, a Semmelweis Egyetem rektora nyitotta meg, beszédet mondott dr Pavlik Lívia egyetemi kancellár, valamint Klinikánk két docense: dr Hritz István az immár Gasztroenterológiai Tanszék vezetője, és dr Miheller Pál a Gasztroenterológiai Osztály osztályvezetője.

Az alábbiakban igazgatónk, dr Szijártó Attila professzornak az eseményen elhangzott gondolatait olvashatják:

Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Kancellár Asszony! Tisztelt Egyetemi méltóságok! Kedves Vendégeink, Kedves Kollégáim, Munkatársaim, Barátaim!

A STéG „G” betűjét ünnepeljük ma. Amikor az együttlét gondolata megfogant, csupán az eltelt három év eseményeire szerettünk volna visszatekinteni, de az elmúlt hónapok eseményei sok minden mást is adtak még ehhez a jeles évfordulóhoz.

 Nem elég, hogy három éve élünk egy fedél alatt, mondhatnám egy STéG-en, egySTéGben, de a mai nap az ünnepe egy megalakult tanszéknek, egy európai képzőközpont létrejöttének, egy új, közel 500 oldalas jegyzet elkészültének, és egy, a szakma számára igen értékes gyűjtemény átadásának is.

            Kezdjük az elején! Belgyógyászok, gasztroenterológusok mindig is jelen voltak a néhai I. sz. Sebészeti Klinikán. Szerves részei voltak az egységnek. Igen sokat köszönhetünk a belszervek tudósainak, akik megtanítottak – akár csak engem is – endoszkopizálni, fekély és varix vérzést ellátni, stenteket behelyezni és még sorolhatnám… Azaz megtanítottak minket mindenre, ami több, mint a mi kézművességünk, és egyben elengedhetetlen része a komplex egész megértésének. És amióta együtt élünk, minden nap tanulunk valami újat…

A hivatalos, három évvel ezelőtti intézményesített indulást évekkel megelőzte már dr. Hritz István, dr. Miheller Pál és dr. Horváth Miklós kollégáink feltűnése és első lépéseik, melyek biztos talajt készítettek elő a 2020 szeptemberében érkezőknek. Mire itt a „nagy” gasztroenterológia beindult volna, már szervezetten folyt a vérzőbeteg ellátás, az IBD-s betegek kezeléseinek sora, az otthoni parenteralis táplálási program beindítása. Az akkori és a jelen lehetőséget is köszönjük Rektor Úrnak, aki akkor, a klinikai központ elnökeként felismerte az ügy fontosságát, és megteremtette az elindulás lehetőségét.

A spektrum rohamosan kiszélesedett hepatológiával, infektológiával, immunológiával és még sorolhatnám. A betegellátás ma a gasztroenterológia teljes spektrumán zajlik. Az alapvető konzervatív betegségek széles körű diagnosztikájától és kezelésétől, a funkcionális betegségeken át, az invazivitást igénylő bármilyen betegségig tart a lehetőségek tárháza. Napi rutin akár a kapszula-endoszkópia használata, a spyglass bevetése vagy akár egy rövidbél-szindrómával rendelkező beteg bélpótló kezelésének elindítása, hiszem itt működik Magyarország egyik legjobban szervezett és legnagyobb OPT centruma. Nyugodtan mondhatjuk, ez így egy igazi európai emésztőbetegségekkel foglalkozó centrum, melynek büszke munkatársai lettünk.

 „Összenő, ami összetartozik”, szokták mondani, és ez így lett, így is van ma is. A jelen iskola, és a hagyományokon alapuló jelen intézmény Magyarországon egyedülálló. A STéG így lett leginkább egy viszcerális megbetegedésekkel foglalkozó széles látókörű klinika, ahol a szakma művészi szinten való művelése mellett a komplementer társszakmák specialitásai megerősödtek. Ez így igazi alkotóműhely, ahol a szellemi tőke koncentrálódása mellett egy gyönyörű sokszínűség jellemezte klinikai környezet jöhetett létre. A Semmelweis Egyetem STéG-je egy „brand”.

             A munkacsoportban 23 orvoskolléga, 6 endoszkópos asszisztens, 15 osztályos és ambuláns ápoló, adminisztrátor és 6 dieteikus segíti a mindennapi munkát. Nagyszerű csapat, akiknek elhivatottságát, a klinika iránt érzett elkötelezettségét csak erősíti bennem, hogy szakorvosaink – egy kivétellel- teljes állásban dolgoznak. Egyikőjük sem választotta a mai „könnyebbik utat”, pedig a csábítás nagy. Gasztroenterológusból mindenhol hiány van, jó szakemberre pedig extrém nagy a kereslet. Köszönöm Önöknek, Nektek, hogy így „egészben” itt vannak, vagytok és örülök, hogy még versenyképesek vagyunk számotokra. Megjegyzem itt a legmagasabb a szakorvosokra jutó szakvizsgák száma a Klinikán, jelesen: 2,2. Van, aki három vagy akár négy szakvizsgával is bír…

            Mindamellett büszkén mondhatom, hogy a 23 orvoskolléga kiemelkedő tudós, egyetemi polgár mivel a Klininkán az akadémiai karrier (PhD fokozat) 12 kollégánknak adatott meg, és védés előtt még öten állnak. Tavaly két habilitációt ünnepeltünk, idei tanévben is vélhetően további két pályázót köszönthetünk majd.

Mindemellett a szürke hétköznapokban csendben és szigorú rendben folyik a belgyógyászati oktatás is a Klinikán, illetve a gasztroenterológus kollégák a sebészetben is oktatnak, mely külön elismerést érdemel. Nagy örömmel indítjuk minden évben a visszatérő kurzusainkat is (Táplálásterápia, Dietetikus orvos, IBD iskola klub stb.) az oktatási portfolióban.

Ma egy újabb mérföldkő kerül lehelyezésre. Bevezetésre, bemutatásra került az az online jegyzet, mely segíti majd mind a hallgatót, mind a rezidenst, mind a sebészt a helyes út kiválasztásában.

Az oktatás még magasabb szintjét jelzi, hogy az idén megalakult Intervenciós Gasztroenterológiai Tanszék mind a graduális, mind a posztgraduális képzésben koherens és szisztematikus módon jelen van. Hritz Docens Úr tanszékvezetői minősége mellett elnöki szerepben van jelen a gasztroenterológiai grémiumban is. És hogy az elismeréseket tovább fokozzuk, az idei évtől egy réztábla jelzi, hogy az European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) hivatalos képzőhelye is lett a STéG, hiszen Docens úr az európai oktatási bizottság elnökeként helybe hozta a lehetőséget.

            A klinikai hármas egység betegellátó pillére pedig egyedülálló. Minden reggel együtt kezdjük a munkát a reggeli konferenciainkon és együtt fejezzük be azt a délután fél háromkor kezdődő referálókon. Így tanulunk egymástól, így vagyunk részesei egymás életének, így látunk egyben beteget és megoldást.

 

Azt már régóta tudjuk, nagy sebész elődeink humoros megjegyzéseiből, hogy a sebész olyan belgyógyász, aki operál is.  De itt minden kicsit fordítva van. A belgyógyász itt kicsit sebész is lesz… CT-t néz, műtétet referál, érti és érzi a sebész gondolkodását, lelkét. Mely sokszor nem könnyű, valljuk meg.

Együttélésünk eredményeként, minden sebészeti munkacsoportban résztvevő gasztroenterológus kicsit gondolkodó kézműves is lett… A műtőben is számtalan alkalommal találkozunk. Néhol csak érdeklődő szemekként vannak jelen, néhol pedig amikor az endoszkópiát kell segítségül hívnunk: mert valljuk meg, olykor mi, sebészek is csak félkarú óriások vagyunk, ha néha nem látjuk pontosan, hogy honnan és mit is kell kivennünk. De van, aki megmutatja nekünk, erre jó az intraoperatív endoszkópia.

Nem hasztalan a klinikai sebész rezidensek számára a kötelező, forgó rendszerű gasztroenterológia osztályos havi jelenlét sem. Ennek során nem csupán a lázlapra piros tintával beírt kóros értékeket tanulják meg, hanem mindent, ami ehhez a komplexitáshoz kell. Az imprinting, a STéG-es identitás már korán kifejlődik, ez unikális, ez valóban egyetemi lépték.

A STéG hármas hívószavát: transzparencia, elitképzés, értékteremtés, a fentiek már jól igazolják.

Régóta tudjuk, hogy a múltunkból épül a jövőnk. És ezt nem csak gondolatok, hanem tárgyak, eszközök útján is meg kell őriznünk az utókornak. Aki ebben a házban megfordul az Róth Miksa üvegablakaitól a galérián található kis sebészeti múzeumig mindent lát és ért. Ezt a szépséget, ezt a hagyományt kívánja bővíteni a mai nap páratlan ajándéka, az a gyűjtemény, melyet bemutathatunk Önöknek. A kiállítás és megvásárolt múzeum úgy érzem a legjobb helyre került. Az értékmegőrzés, mint cél és feladat, újfent megvalósult.

Köszönet Rektor Úrnak és külön nagy köszönet Kancellár Asszonynak, aki felismerte az ügy fontosságát, segítette és forrást biztosított Elek Imre Úr gyűjteményének elhelyezésére itt a Klinika falain belül.

 

Tisztelt Rektor Úr, Kancellár Asszony, Ünneplő Közönség!

Itt nemrég valami új keletkezett. Ami vegyíti a megszokott részben konzervatív belgyógyászati ágat a sebészettel. Rockenbauer Antal (korunk fizikus professzora) egyszer így fogalmazott a paradigmaváltásról: „Minden új gondolatnak meg kell vívnia harcát, hogy teret nyerjen a fizikai világképben és elfogadottá váljon szélesebb körben is. A legnehezebb a gátak áttörése, amit a megszokott gondolkodási keretekhez való ragaszkodás okoz”.

Személy szerint úgy vélem, hogy a gyökeres paradigmaváltások viszik előre a jövőt. Azt hiszem mi megtettük az első lépéseket. Kérem, tartsanak velünk!”