A távolléti, majd a hibrid oktatás bevezetésével a Zoom a hallgatók és az oktatók mindennapjainak részéve vált, használatának elsajátítása azonban nem volt problémamentes. A Magatartástudományi Intézet honlapján található Zoom használati etikett segítséget kínál a rendszer kezeléséhez, másrészt meghatározza azokat a viselkedési formákat, melyek elvárhatók a hallgatóktól az online oktatás során.

 

Létrehozásának oka

„Kétféle oka volt az etikett elkészítésének: az egyik, hogy mi, oktatók tavasszal hamarabb kezdtük el használni a Zoomot, mint a hallgatók, így kivételesen mi jártunk előttük a technikai ismereteket tekintve – ismertette Dr. Pilling János, a Magatartástudományi Intézet oktatója. – Számos praktikus kérdésben nekünk kellett ugyanis segítséget nyújtani, például, hogy mobiltelefonról nem érdemes bejelentkezni órára, mert a Zoom számos funkciója nem vagy nem ugyanolyan formában érhető el. Az etikettel tehát egyrészt szerettünk volna gyakorlati segítséget adni a hallgatóknak.”

„Másrészt azt tapasztaltuk, amikor elkezdődött az oktatás, hogy a hallgatók egy része nagyon máshogyan viselkedik, mint a valós oktatási környezetben, és ez néha problémákat okozott. Előfordult például, hogy a hallgatónál ott volt a macskája, ami nagyon kedves dolog, viszont elvonja a figyelmet az oktatásról. Ráadásul nyilvánvaló, hogy a valós életben a gyakorlatra senki sem sétálna be a macskájával vagy a papagájával.”

„Nemegyszer megesett az is, hogy a hallgatók úgy jelentkeztek be a gyakorlatra, hogy zuhanyzás után a fejükre volt tekerve egy törülköző, sőt a járvány elterjedése után már a betegágyról vagy a kórházból is bekapcsolódtak az órára. Szerettük volna tehát lefektetni azokat az alapvető szabályokat, melyek az oktatás hatékony működéséhez szükségesek.”

 

Az etikett felépítése

Az etikettben tehát egyrészt találunk technikai segítséget nyújtó, praktikus tanácsokat, például:

– Amennyiben lehetőségük van rá, használjanak stabil kapcsolatot biztosító eszközöket (pl. vezetékes internetet a WiFi vagy a mobilnet helyett, illetve PC-t, laptopot vagy tabletet a mobiltelefon helyett, stb.)!
– Ne jelentkezzenek be egyszerre több eszközről is ugyanarra az órára! Ez többféle problémát is okozhat, pl. a kiscsoportos foglalkozásoknál a két eszközt két külön csoportba oszthatja be a program.

Másrészt tartalmazza azokat a szabályokat is, melyek az oktatás hatékony működéséhez szükségesek:

– A távoktatás interaktív folyamat, amely a hallgatók aktív részvételét igényli. Kérjük ezért, hogy a Magatartástudományi Intézet online gyakorlatain videókamerájukat kapcsolják be!
– A gyakorlatokon vegyenek részt aktívan, szóljanak hozzá a gyakorlat témaköreihez, tegyenek fel kérdéseket oktatóiknak!

Az etikett az intézet oktatóinak közös munkájának eredménye, az egyik tavaszi megbeszélésen merült fel a javaslat a létrehozásáról. Ezután egy Google-dokumentumban mindenki hozzáadhatta a saját ötleteit a szabályzathoz, majd Dr. Pilling János fésülte egybe ezeket egy olyan anyaggá, mely azután felkerülhetett a honlapra magyarul, angolul és németül. Az etikettet a hallgatók megkapták a Neptunban, illetve megjelent a Moodle-felületeken, és az oktatók is beszéltek róla a gyakorlatokon.

 

Az etikett bevezetése után

„Pozitív változást tapasztaltunk az említett helyzetekkel kapcsolatban – mesélte Dr. Pilling János. – Az intézetben az volt az egyik legnagyobb probléma, hogy sok hallgató sem a mikrofonját, sem a kameráját nem kapcsolta be. A gyakorlataink teljesen interaktívak, beszélgetünk a hallgatókkal, igyekszünk bevonni őket, tehát ez nagyon zavaró volt. Miután a Zoom használati etikett kiment, gyakorlatilag megszűnt ez a probléma. Jóval ritkább lett az is, hogy valaki háziállattal vagy nem megfelelő öltözetben jelent meg az órán, tehát összességében azt tudom mondani, hogy a Zoom-etikett pozitív változásokat hozott.”

A szabályzat ugyanakkor nem kötelező érvényű, ugyanis sok esetben nem lehetséges betartani a lefektetett irányelveket. „A jelenlegi hibrid oktatásban egymást váltják a jelenléti és az online órák, és a hallgatók emiatt nemegyszer tömegközlekedési eszközről jelentkeznek be, hogy időben átérjenek a másik órára. Ez rendkívül zavaró, de ezzel a jelen helyzetben nem tudunk mit tenni” – tette hozzá Dr. Pilling János. Az etikettet továbbá teljesen a Magatartástudományi Intézet igényeire szabták, és mivel minden intézetnek mások az elvárásai a hallgatók felé (például nem mindenhol követelik meg a kamera bekapcsolását), szükséges lehet a szabályzat átalakítása az átvételkor.

 

AZ ETIKETT LETÖLTÉSE MAGYAR NYELVEN

AZ ETIKETT LETÖLTÉSE ANGOL NYELVEN

AZ ETIKETT LETÖLTÉSE NÉMET NYELVEN

 

Köszönjük szépen Dr. Pilling Jánosnak a Magatartástudományi Intézet jó gyakorlatának ismertetését! További kérdéseiket feltehetik a pilling.janos@med.semmelweis-univ.hu e-mail-címen.

Szívesen beküldené saját, oktatótársa vagy tanára jógyakorlatát? Az alábbi űrlapon várjuk visszajelzését!