Az alábbi linkre kattintva érhető el egy részletes tájékoztatás a pszichológus szakképzések rendszerével kapcsolatban.

A klinikai szakképzéssel kapcsolatban a honlapon található információk átláthatóbbá tételében segít a következő honlaptérkép:

  1. Jelen oldalon található a képzési koncepció és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat.

A bal oldali legördülő menükre kattintva találja:

  1. A felvételi tájékoztatót a költségtérítéses képzésre
  2. A felvételi tájékoztatót a rezidensi képzésre
  3. GYIK ~ gyakran ismételt kérdések
  4. Az elméleti hetek előadásait évfolyamokra lebontva
  5. A szakvizsga tételsort
  6. A diplomaosztó képeit

A képzési koncepció

A képzés formája: Alapszakvizsgára felkészítő szakirányú szakképzés, elméleti blokkokban és gyakorlati keretben történő, folyamatos munkavégzés melletti képzés.

Képzési idő: 48 hónap (4 tanév, 8 szemeszter)

A képzés tartalmi vonatkozásai: A képzés során a jelölteknek lehetőségük nyílik arra, hogy gyakorlatokon vegyenek részt a klinikai pszichológiai különböző területein, valamint elsajátítsák a dinamikus, a kognitív- viselkedésterápiás és a rendszerszemléletű pszichoterápia alapjait, s ezáltal sok területen hasznosítható tudásra tegyenek szert.

A képzés szerkezete: A képzés elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti képzés tanulmányi egységekben, modulos szerkezetű témablokkokban valósul meg a képzőhelyek szervezésében, minden szemeszter elején 1 hetes tömbösítésben. A gyakorlati képzés részint akkreditált klinikai gyakorlóhelyeken eltöltött, meghatározott tanulmányi időt, valamint tutoriális konzultációkkal, gyakorlatvezetői segítséggel végzett tanulmányokat (ez az ún. bázisintézet vagy bázisgyakorlat), részint adott klinikai feladatok ellenőrzött megvalósítását jelenti. A jelölt saját munkahelye folyamatos gyakorlati hátteret képez, amelyben szakfeladatait ellátja. Tevékenységét tutora kíséri, vezeti és ellenőrzi. A képzés részét képezi a pszichoterapeuta képzés propedeutika fázisának elmélete és gyakorlata. Ez utóbbi alappszichoterápiás gyakorlat (pszichoterápiás alapkészségek, kommunikációs- és személyes hatákonyság fejlesztő tréningek) formájában valósul meg. Ezt egészíti ki az önismereti képzés, melyet a jelöltnek önállóan kell megszereznie. Az eddigi 250 óra helyett 150 óra önismereti célú sajátélményű pszichoterápiában való részvétel szükséges. Fontos, hogy a jelölt ezt valamelyik akkreditált pszichoterápiás egyesület kiképző pszichoterapeutájától szerezze meg.

A képzési struktúrát a tanulmányi idő egészére, szemeszterenkénti bontásban az alábbiakban ismertetjük: Szakképzés felépítése 2019-2020

A szakképzés első két félévében tartott alappszichoterápiás készségfejlesztő gyakorlatot a Személyközpontú Egyesület vezetőségi tagjai, Ajtay Gyöngyi és Rózsa Ildikó tartják.

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2019

A tanulmányok végzése mellett a szakképzésre járó hallgatók közül többen közös programokat is szerveznek, például az évente megrendezett Balaton körbefutáson (Ultrabalaton verseny) vesznek részt.