Betűméret: A A A

Oktatás

AZ ELŐADÁSOK HELYE ÉS IDEJE (2017/18/2):

EOK, Tűzoltó u. 37-47.

ÁOK: Hétfő 08:10- 09:50; Kedd 8:10-9:50; Péntek 9:20-11:00 (Szent-Györgyi A. terem + átvetítés a Hevesybe)

FOK: Hétfő 11:20-13:00 (Hevesy Gy.); Csütörtök 8:00-9:40 (Békésy Gy.); Péntek 14:00-15:40 (Békésy Gy.)

TANULMÁNYI FELELŐS:

Dr. Petheő Gábor

Email: pethe0@gmail.com (pethe[nulla]!)

(illetve: petheo.gabor[kukac]med.semmelweis-univ.hu)

Tanulmányi ügyben csak Neptunazonosító és a Kar megadása után tudunk eljárni!

Személyes megbeszélésre kizárólag e-mailben kérhet időpontot a probléma rövid leírásával.

INTÉZETI HIRDETMÉNYEK:

Tanulmányi verseny: ÁOK és FOK

Követelményrendszer: AOKELT226_1M&2M (2016/17), AOKELT466_1M /2M (2017/18) és FOKOELT124_1M / 2M (2017/2018)

Kollokvium; Szigorlat (a KIKFM/KIKCV hallgatók ugyan abban a rendszerben vizsgáznak, amelyben az aláírást megszerezték)

Az Orvosi és fogorvosi élettan tantárgy befogadása az ÁOK-n

Tájékoztató az Orvosi élettan tantárgyat újból felvevő ÁOK és FOK hallgatók számára, Kérvény minta

Választható tárgyak: Kísérletes sejtélettan, Problémaorientált orvosi élettan

Vizsgaidőszaki konzultáció élettanból

Rektori pályatételek ÁOK és FOK hallgatói számára (a TDK Tanács honlapján)

Szakdolgozat témakörök az ÁOK hallgatói számára (2017)

Szakdolgozat témakörök az ÁOK hallgatói számára (2016)  

Szakdolgozat témakörök az ÁOK hallgatói számára (2015)

Szakdolgozat témakörök az ÁOK  hallgatói számára (2014)

Az Élettani Intézetben védett szakdolgozatok

Az Élettani Intézetben a 2017/18-es szigorló évre egyéni kérelem alapán befogadott szakdolgozatok címei

Oktatói munka hallgatói véleményezése alapján elkészített intézkedési terv (2018)