A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK BEMUTATÁSA  

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet 

A Semmelweis Egyetem Magyarország legnagyobb orvostudományi egyeteme, egészségügyi ellátó intézménye és orvosbiológiai kutatóintézménye. Az egyetemen folyó kutatások egyik meghatározó helyszíne az Élettani Intézet. Az intézet kutatói rendszeresen publikálnak a legrangosabb nemzetközi tudományos folyóiratokban és számos nemzetközi és hazai kutatási pályázatot nyertek el az elmúlt évek során (HHMI. Wellcome Trust ERC, EU FP7, Lendület pályázatok). 

Dr. Hunyady László, az MTA rendes tagja, a SE Élettani Intézet igazgatója, egyetemi tanár. Az angiotenzin receptor-kutatás nemzetközileg elismert képviselője, kutatásai segítettek tisztázni e receptor ligandkötésének és jelátvitelének alapvető mechanizmusait. A receptorral kapcsolatos kutatásainak jelentős gyógyszerkutatási vonatkozásai is vannak, szerkesztőbizottsági tagja a gyógyszerkutatások egyik legrangosabb folyóiratának, a Trends in Pharmacological Sciences-nek. 

Dr. Várnai Péter a SE Élettani Intézetének egyetemi tanára, az MTA doktora. Kutatási területe a sejtszignalizációs folyamatok vizsgálata, különös tekintettel az inositol lipidek élettani jelentőségének feltérképezésére. Legfontosabb tudományos eredményei az inozitol lipidek kimutatására vonatkozó képalkotó és különféle energiatranszfer alapú metodikák fejlesztése, a lipidek akut manipulációját lehetővé tevő molekuláris módszer kidolgozása.  

Dr. Balla András a SE Élettani Intézet egyetemi docense és az angiotenzin receptor jelátviteli folyamatait kutatja. Dr. Balla nemcsak alapkutatásban, hanem alkalmazott kutatásban is rendelkezik tapasztalattal, mivel több évig a Biorex Rt., illetve a Richter Gedeon Rt. munkatársaként dolgozott farmakológiai kutatásokban. 

Dr. Geiszt Miklós a SE Élettani Intézetének egyetemi tanára, az MTA doktora. Kutatási területe a reaktív oxigén származékok termelésének és élettani hatásainak vizsgálata. Legfontosabb tudományos eredményei a Nox4 enzim felfedezése, a Duox-LPO védekező rendszer leírása, valamint egy kizárólag az emberi szívben található peroxidáz-szerű fehérje (PXDNL) azonosítása. Kutatási eredményei több, jelenleg is zajló gyógyszerfejlesztés kiindulási pontját jelentették. 

Dr. Mócsai Attila az SE Élettani Intézetének egyetemi tanára, az MTA doktora. Kutatási területe a gyulladásos betegségek vizsgálata. Több, a gyulladásos betegségek és a kóros csontlebontás alapját képező jelátviteli folyamatot azonosított. Eredményei hozzájárultak a Syk-gátlószerek fejlesztéséhez a rheumatoid arthritis terápiájában. A Semmelweis Egyetemen mindeddig egyedüliként egy nemrég lezárult ELJ FP7 projekt (TARKINAID) koordinátora volt. A projekt során számos új gyulladásgátló vegyületet fejlesztett ki. 

Dr. Jakus Zoltán az USA-ból hazatérve a közelmúltban alapította meg kutatócsoportját az MTA Lendület programjának támogatásával.  

Tudományos érdeklődésének középpontjában a nyirokrendszer korábban nem ismert funkcióinak feltárása és az immunsejtek működésének vizsgálata áll. Legfontosabb eredményei a magzati nyirokér-funkció jelentőségének feltárása, továbbá a Sfk és PLCg2 szerepének azonosítása az autoimmun arthritis kialakulásában.  

Dr. Győri Dávid egyetemi tanársegéd (Cambridge University, UK) és Dr. Tóth Dániel egyetemi tanársegéd (NIH, USA) külföldi tanulmányútról tért haza, és kezdte meg a munkát. 

A projektre külföldről visszatérő kutatók és jelenlegi munkahelyük: 

Dr. Donkó Ágnes (NIH, USA)  

 Semmelweis Egyetem, Angiológiai Tanszéki Csoport 

Dr. Járai Zoltán habilitált doktor, c. egyetemi tanár, belgyógyász angiológus, kardiológus. profilvezető főorvos. Kutatási területe a vaszkuláris betegségek epidemiológiája, kóroktana, a mikrocirkuláció klinikai vizsgálata az atherosclerosis különböző kórállapotaiban. Legfontosabb tudományos eredményei a cannabinoid vegyületek vazoaktív hatásának kimutatása, és az endocannabinoid rendszer szerepének tisztázása a táplálékfelvétel szabályozásában. 

 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ – Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (NAIK-MBK) 

A hazai biotechnológiai kutatások egyik vezető intézménye. 

Dr. Bősze Zsuzsanna a NAIK-MBK genomikai főosztályának vezetője. az MTA doktora. Kutatási területe az állatmodellek fejlesztése. 

Személyéhez köthető az első hazai transzgénikus egér létrehozása. A világon először alkalmazta a lentivírus és transzpon alapú újgenerációs transzgénikus módszereket nyúlban. Alkalmazott kutatásai közül kiemelkedik a szív egy ioncsatornáját érintő LQT szindróma nyúlmodellje, valamint az Immunogenes kft-vel közösen fejlesztett transzgénikus technológia, a hatékony ellenanyagtermelés érdekében. 

Az Immunogenes Kft.  

Az Immunogenes Kft. nemzetközileg egyedülálló antitest előállító technológiával rendelkezik. Dr. Kacskovics Imre, az MTA doktora, az ImmunoGenes Kft ügyvezetője, amelyet az ELTE és a NAIK-MBK tudományos eredményein alapuló új, szabadalmaztatott innovatív technológia hasznosítására alapított. A cég genetikailag módosított egerek és nyulak felhasználásával állít elő olyan antitesteket, amelyeket a hagyományos technológiákkal nem lehet létrehozni. 2014 óta a japán Kyowa Hakko Kirin gyógyszergyár alkalmazza ezt az eljárást terápiás ellenanyagok fejlesztésére.