A munkacsoport egyik témája az intracelluláris Ca2+-jel biológiai hatásainak vizsgálata endokrin sejtekben. Elsősorban a mitokondrium Ca2+-anyagcseréjét, ezen belül pedig a mitokondriális Ca2+-felvétel visszacsatolásos szabályozását kutatjuk, különös tekintettel ezen mechanizmusok szerepére a szteroidtermelés szabályozásában. Korábban igazoltuk bizonyos protein kinázok (p38 MAPK, protein kináz C), az optikus atrófia 1 és az intracelluláris Mg2+-jel szabályozó szerepét a mitokondrium Ca2+ anyagcseréjében, jelenleg pedig a mitokondrium matrixban történő Ca2+-függő cAMP-képződés és ennek biológiai hatásai állnak érdeklődésük középpontjában.

Kutatásaink másik fő területe a táplálékfelvétel és energiaforgalom szabályozásában résztvevő hormonok és mediátorok működésének vizsgálata. A táplálékfelvételt fokozó (pl. ghrelin, endokannabinoidok, orexin) és gátló (leptin, inzulin, BDNF) mediátorok intracelluláris jelátvitelének kölcsönhatásait vizsgálva közelebb juthatunk a fokozott táplálékfelvétel és az elhízás pathomechanizmusának megértéséhez.

  1. ábra Egy HeLa sejt mitokondriális hálózata lézer konfokális mikroszkóppal megjelenítve
  2. ábra A mitokondrium Ca2+ anyagcseréjének néhány szabályozó mechanizmusa. (A munkacsoport által azonosított vagy jelenleg vizsgált útvonalak pirosan bekeretezve láthatóak.) Forrás: Spät et al. Cell Calcium 2012.

 

1. ábra

2. ábra