Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Élettani Intézet
Prof. Dr. * Mócsai Attila
egyetemi tanár, igazgató, MTA levelező tagja
60409mocsai.attila@semmelweis.hu
1 Titkárság
Sopronyi Tünde
titkárságvezető
60400sopronyi.tunde@semmelweis.hu, titkarsag.elettan@semmelweis.hu
Gémesi Réka
titkársági asszisztens
60400gemesi.reka@semmelweis.hu, titkarsag.elettan@semmelweis.hu
Hantos Zoltán Károly
projektmenedzser
60449hantos.zoltan.karoly@semmelweis.hu
2 Oktatás
angol tanulmányi ügyek (EM/ED)
Tanulmányi felelős: Dr. Balla András
60450balla.andras@semmelweis.hu
magyar tanulmányi ügyek (ÁOK/FOK)
Tanulmányi felelős: Dr. Petheő Gábor
60436petheo.gabor@semmelweis.hu
német tanulmányi ügyek (DM/DZ)
Tanulmányi felelős: Dr. Petheő Gábor
60436petheo.gabor@semmelweis.hu
60461paragi.imola@semmelweis.hu
Simon Gergely
oktatási munkatárs
60357simon.gergely@semmelweis.hu
Dr. Tihanyi Tekla Kornélia
oktatási munkatárs
60436tihanyi.tekla.kornelia@semmelweis.hu
3 Gazdasági Iroda
Cserjés Viktória
Gazdasági referens
cserjes.viktoria@semmelweis.hu
Gulyás Orsolya
adminisztratív munkatárs
gulyas.orsolya@semmelweis.hu
Gyallainé Vértesi Csilla
munkaügyi szakügyintéző
gyallaine.vertesi.csilla@semmelweis.hu
Kissné Szabó Anna Mária
Gazdasági referens
kissne.szabo.anna.maria@semmelweis.hu
Vargáné Varga Nikoletta
Gazdasági referens
vargane.varga.nikoletta@semmelweis.hu
Fagocitaélettani Kutatócsoport
60423csepanyi-komi.roland@semmelweis.hu
Bíró Renáta
kutatási munkatárs
60458biro.renata@semmelweis.hu
Czárán Domonkos
egyetemi tanársegéd
60458czaran.domonkos.tamas@semmelweis.hu
Prof. Dr. Ligeti Erzsébet
professzor emerita
ligeti.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Lőrincz Márton Ákos
egyetemi adjunktus
60458lorincz.akos@semmelweis.hu
Nagy Mátka
tudományos segédmunkatárs
60458nagy.matka@med.semmelweis-univ.hu
Sasvári Péter
egyetemi tanársegéd
60458sasvari.peter@phd.semmelweis.hu
Dr. Szeifert Viktória
egyetemi tanársegédTartósan távol
60458szeifert.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Timár Csaba István
egyetemi adjunktus
60457timar.csaba@semmelweis.hu
Tóth-Kun Regina
kutatási szakasszisztens
60458toth-kun.regina@semmelweis.hu
Dr. Wisniewski Éva
egyetemi tanársegédTartósan távol
wisniewski.eva@semmelweis.hu
Gyulladásélettan Kutatócsoport
Prof. Dr. Mócsai Attila
egyetemi tanár, igazgató, MTA levelező tagja
60409mocsai.attila@semmelweis.hu
Dr. Csete Dániel
egyetemi adjunktus
csete.daniel@semmelweis.hu
Deli Dorottya
kutatási munkatárs
60408deli.dorottya@semmelweis.hu
Dr. Futosi Krisztina
egyetemi adjunktus
60453futosi.krisztina@semmelweis.hu
Havasi Márk
kutatási munkatárs
60407havasi.mark@stud.semmelweis.hu
Jex Emiliána
Phd-hallgató
60407jex.emiliana@phd.semmelweis.hu
Koncz Petra
Phd-hallgató
60407koncz.petra@stud.semmelweis.hu
Dr. Lesinszki Lukács Sándor
egyetemi tanársegéd
60408lesinszki.lukacs.sandor@semmelweis.hu
Dr. Pánczél Áron
egyetemi tanársegéd
60407panczel.aron@semmelweis.hu
Papp Zsuzsanna
kutatási munkatárs
60453papp.zsuzsanna2@semmelweis.hu
Pásztor-Bajza Boglárka
PhD-hallgatóTartósan távol
60407bajza.boglarka@med.semmelweis-univ.hu
Pintér Tímea
kutatási munkatárs
60453pinter.timea@semmelweis.hu
Simon Edina
kutatási munkatárs
60453simon.edina@semmelweis.hu
Szénási Nikolett Lilla
kutatási munkatárs
60453szenasi.nikolett@semmelweis.hu
Dr. Szilveszter Kata
egyetemi tanársegédTartósan távol
60407szilveszter.kata@med.semmelweis-univ.hu
H2S labor
Dr. Kiss Levente
egyetemi docens
kiss.levente@semmelweis.hu
HCEMM-SE Transzlációs Dermatológiai Kutatócsoport
Dr. Kemény Lajos
tudományos főmunkatárs
60418kemeny.lajos@semmelweis.hu
Bregócs Daniella
kutatási asszisztensTartósan távol
60418bregocs.daniella@semmelweis.hu
Halászi Tímea
kutatási asszisztens
60418halaszi.timea.semmelweis@gmail.com
Lakatos Alexandra
Phd-hallgató
60418lakatos.alexandra@phd.semmelweis.hu
Pál Dorottya
Phd-hallgató
60418pal.dorottya@phd.semmelweis.hu
Ioncsatorna és Molekuláris Biológia laboratórium
Prof. Dr. Enyedi Péter
emeritus egyetemi tanár
60431enyedi.peter@semmelweis.hu
Dr. Almássy János
egyetemi docens
60428, 60336almassy.janos@semmelweis.hu
Baukál Dóra
Kutatási munkatárs/ PhD-hallgató
60336baukal.dora@semmelweis.hu
Csáki Réka
Phd-hallgató
60336csaki.reka@phd.semmelweis.hu
Dr. Cseh Domonkos PhD
egyetemi adjunktusTartósan távol
60333cseh.domonkos@semmelweis.hu
Dr. Czirják Gábor
egyetemi docens
60433czirjak.gabor@semmelweis.hu
Dobolyi Gabriella Alice
kutatási munkatárs
60430dobolyi.alice@semmelweis.hu
Dr. Lengyel Miklós
egyetemi adjunktusTartósan távol
60336lengyel.miklos@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pergel Enikő
egyetemi adjunktus
60433pergel.eniko@semmelweis.hu
Veres Irén
kutatási munkatárs
60430veres.iren@semmelweis.hu
Kronofiziológiai Kutatócsoport
Dr. Káldi Krisztina
egyetemi tanár
60411kaldi.krisztina@semmelweis.hu
Dr. Búr Zsófia
egyetemi tanársegéd
60412bur.zsofia@phd.semmelweis.hu
Dr. Ella Krisztina
egyetemi adjunktus
60459, 60412 (labor)ella.krisztina@semmelweis.hu
Farkas Bianka
kutatási munkatárs
60412farkas.bianka1@semmelweis.hu
Sárkány Orsolya
Phd-hallgató
60412sarkany.orsolya@semmelweis.hu
Sűdy Ágnes
egyetemi tanársegédTartósan távol
60459sudy.agnes@semmelweis.hu
Mikrocirkulációs, fraktál- és hálózatélettani laboratórium
Dr. Eke András habil.
egyetemi docens
60318eke.andras@semmelweis.hu
Czoch Ákos
Phd-hallgató
60338 czoch.akos@stud.semmelweis.hu
Káposzta Zalán
PhD-hallgatóTartósan távol
Dr. Rácz Frigyes Sámuel
TanársegédTartósan távol
60339 racz.frigyes@med.semmelweis-univ.hu
Molekuláris Endokrinológiai Laboratórium
(+36 1) 266 9180, 60401hunyady.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Balla András
egyetemi docens, angol tanulmányi felelős
60450balla.andras@semmelweis.hu
Dr. Cserző Miklós
tudományos munkatárs
60460cserzo.miklos@med.semmelweis-univ.hu
60443, gem.janka@phd.semmelweis.hu
Halász Eszter
kutatási munkatárs
60447halasz.eszter@semmelweis.hu
60443kovacs.kinga@phd.semmelweis.hu
Dr. Kovács Orsolya Tünde
tudományos segédmunkatárs
60443kovacs.orsolya.tunde@semmelweis.hu
Dr. Misák Ádám
PhD-hallgató
60443misak.adam@semmelweis.hu
Dr. Nádasy György László
ny. egyetemi docens
60456nadasy.gyorgy.laszlo@semmelweis.hu
Pusztai Gyöngyi
kiemelt titkársági szakértő
pusztai.gyongyike@semmelweis.hu
Dr. Szanda Gergő
egyetemi docensTartósan távol
60428szanda.gergo@semmelweis.hu
Szatmáriné Rajki Anikó
kutatási munkatárs
60435rajki.aniko@semmelweis.hu
Dr. Szekeres Mária
főiskolai docens
60456szekeres.maria@semmelweis.hu
Dr. Turu Gábor
egyetemi docens
60442turu.gabor@semmelweis.hu
Nyirokélettani Kutatócsoport
60429jakus.zoltan@semmelweis.huhttps://scholar.semmelweis.hu/jakuszoltan/
Aradi Petra
PhD hallgatóTartósan távol
60454aradi.petra@med.semmelweis-univ.hu
Bálint László
egyetemi tanársegédTartósan távol
60454balint.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
Christ Carolin
PhD-hallgató
60454, carolin.christ@med.semmelweis-univ.hu
Kemecsei Éva
egyetemi tanársegéd
60454kemecsei.eva@semmelweis.hu
Dr. Kovács Gábor
egyetemi tanársegéd
60454kovacs.gabor@semmelweis.hu
Molnár Kornél
PhD-hallgató
60454molnar.kornel@stud.semmelweis.hu
Németh Valéria
kutatási munkatárs
60454nemeth.valeria@semmelweis.hu
Dr. Ocskay Zsombor
tanársegéd
60454ocskay.zsombor@semmelweis.hu
60454sagi.stella@phd.semmelweis.hu
Szoták-Ajtay Kitti
egyetemi tanársegéd
60454ajtay.kitti@semmelweis.hu
Oxidatív Stressz Kutatócsoport
60338horvath.eszter.maria@semmelweis.hu
Dr. Bányai Bálint Péter
PhD-hallgató / tanársegéd
60335banyai.balint@phd.semmelweis.hu
Dr. Bencsics Máté
PhD-hallgató
60338bencsics.mate@stud.semmelweis.hu
Benkő Rita
egyetemi adjunktus
60340benko.rita@semmelweis.hu
Professzor emeritus/emerita
Prof. Dr. Kollai Márk
Professor emeritus
60333kollai.mark@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Dr. Spät András
professzor emeritus
Sejtszignalizációs Kutatócsoport
60439varnai.peter@semmelweis.hu
Molnár Boglárka
kutatási szakasszisztens
60440molnar.boglarka1@semmelweis.hu
Szabolcsi Kata
kutatási munkatárs
60440szabolcsi.kata@semmelweis.hu
Dr. Tóth Dániel
egyetemi adjunktus
60441toth.daniel@semmelweis.hu
Szabadgyök Kutatócsoport
60415geiszt.miklos@semmelweis.hu
Balog Beáta
PhD-hallgató
60416balog.beata.adel@semmelweis.hu
Bodor-Kis Barbara
kutatási munkatársTartósan távol
60417bodor-kis.barbara@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kovács Hajnal Anna
egyetemi tanársegédTartósan távol
60416kovacs.hajnal@med.semmelweis-univ.hu
Ludmán Eszter
kutatási laborasszisztens
60416ludman.eszter@semmelweis.hu
Molnár Beáta Edit
kutatási munkatárs
60416molnar.beata@semmelweis.hu
Dr. Pape Veronika F. S.
tudományos munkatársTartósan távol
60337veronika.pape@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pató Anna Terézia
egyetemi tanársegédTartósan távol
60417pato.anna@semmelweis.hu
Dr. Petheő Gábor László
egyetemi docens, magyar & német tanulmányi felelős
60436petheo.gabor@semmelweis.huhttps://scholar.semmelweis.hu/petheogabor/
Dr. Sirokmány Gábor
egyetemi docens
60414, 60337sirokmany.gabor@semmelweis.hu
Szeles Zsolt
egyetemi tanársegéd
60416szeles.zsolt@semmelweis.hu
60337, 60416balazs.bernadett@semmelweis.hu
Szöveti Sérülés és Gyulladásos Jelátviteli Kutatócsoport
Dr. Enyedi Balázs
egyetemi docens
60330enyedi.balazs@semmelweis.hu
Fazekas László
egyetemi tanársegéd
60326fazekas.laszlo@semmelweis.hu
Kaszás Diána
PhD-hallgató
60328kaszas.diana@phd.semmelweis.hu
Dr. Roux Benoit
egyetemi adjunktus
60326roux.benoit@semmelweis.hu
Tamás Szimonetta Xénia
egyetemi tanársegéd
60326tamas.szimonetta.xenia@semmelweis.hu
Dr. Török Anna
tudományos segédmunkatársTartósan távol
60326torok.anna1@semmelweis.hu
Vágó-Kiss Klaudia
kutatási munkatárs
60328kiss.klaudia@semmelweis.hu
Transzlációs Oszteológiai Kutatócsoport
Dr. Győri Dávid Sándor
egyetemi adjunktus
60345gyori.david@semmelweis.hu
Sándor Luca
PhD-hallgató
60334sandor.luca@phd.semmelweis.hu
Transzlációs Reumatológiai Kutatócsoport
Dr. Németh Tamás
egyetemi docens
60332nemeth.tamas@semmelweis.hu
Balogh Lili
Phd-hallgató
60334balogh.lili@stud.semmelweis.hu
Bóka Adrienn
kutatási munkatárs
60334boka.adrienn@semmelweis.hu
60334kaposztas.eszter@semmelweis.hu
Majerhoffer Nóra
kutatási munkatárs
60334nora.majerhoffer@semmelweis.hu
Oláh Katalin
PhD-hallgató
60334olah.katalin@stud.semmelweis.hu