Szövetkárosító folyamatok molekuláris mechanizmusának felderítése
VEKOP-2.3.2-16-2016-00002

Aradi Petra, Kemecsei Éva, Kovács Gábor és Jakus Zoltán – NYIROKEREK SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KONTAKT HIPERSZENZITIVITÁS (CHS) SZENZIBILIZÁCIÓS ÉS ELICITÁCIÓS FÁZISÁBAN IN VIVO EGÉRMODELLBEN

Bálint László, Ocskay Zsombor, Deák Bálint András, Jakus Zoltán – A MENINGEÁLIS NYIROKEREK FEJLŐDÉSI PROGRAMJÁNAK ÉS FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

Carolin Christ, Zoltán Jakus – CHARACTERIZATION OF THE LYMPHATIC VASCULATURE IN ATHEROSCLEROSIS

Czárán Domonkos, Wisniewski Éva, Pusztai Réka, Sasvári Péter, Ella Krisztina, Sűdy Ágnes, Aradi Petra, Jakus Zoltán, Csépányi-Kömi Roland – Az ARHGAP25 RacGAP szükséges a kontakt allergiás dermatitisz kialakulásához.

Csete Dániel, Simon Edina, Ahmad Alatshan, Aradi Petra, Dobó-Nagy Csaba, Jakus Zoltán,
Benkő Szilvia, Győri Dávid Sándor, Mócsai Attila – A SYK OSZTEOKLASZT-SPECIFIKUS ÉS HEMOPOETIKUS TÖRLÉSE MEGNÖVEKEDETT CSONTDENZITÁSHOZ VEZET

Dániel Szőke, László Bálint, Gábor Kovács, Éva Kemecsei, Kitti Ajtay, Petra Aradi, Andrea Styevkóné Dinnyés, Barbara L. Mui, Ying K. Tam, Thomas D. Madden, Katalin Karikó, Raghu P., Kataru, Michael J. Hope, Drew Weissman, Babak J. Mehrara, Norbert Pardi, Zoltán Jakus – NUKLEOZID-MÓDOSÍTOTT VEGFC mRNS-LNP TERÁPIA HATÁSAI GENETIKAI NYIROKÖDÉMA MODELLBEN

Dr. Kállai András, Dr. Lőrincz Márton Ákos, Molnár Noémi, Kelemen Márta, Tropotei Adrienn, Stempler Márk, Dr. Kristóf Katalin, Dr. Iványi Zsolt, Prof. Dr. Ligeti Erzsébet, Prof. Dr. Gál János – BAKTÉRIUMOK ÉRZÉKENYSÉGI PROFILJÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÚJ, ÁRAMLÁSI CITOMÉTEREN ALAPULÓ GYORS MÓDSZERREL (MICY)

Futosi Krisztina, Németh Tamás, Horváth Ádám, Helyes Zsuzsanna, Mócsai Attila – TIROZIN-KINÁZ JELÁTVITELI UTAK VIZSGÁLATA MONONÁTRIUM-URÁT KRISTÁLY ÁLTAL KIVÁLTOTT GYULLADÁSOS FOLYAMATOKBAN

Hambalkó Szabolcs, Pelye Csilla, Nagy Csilla, Fazakas Enikő, Kiss Bernadett, Mateja MancekKeber, Ferdinandy Péter, Giricz Zoltán – KARDIOPROTEKCIÓ KÁLCIUM-IONOFÓR INDUKÁLTA EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁKKAL

Kolonics Ferenc, Lőrincz Ákos, Kajdácsi Erika, Farkas Ádám Zoltán, Farkas Veronika
Judit, Ligeti Erzsébet – NEUTROFIL GRANULOCITA EREDETŰ EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS SZÖVETKÁROSODÁSBAN

Ocskay Zsombor, Bálint László, Jakus Zoltán – A CCBE1 NYIROKÉR-NÖVEKEDÉSI FAKTOR SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A MENINGEÁLIS NYIROKEREK FEJLŐDÉSÉNEK A SZABÁLYOZÁSÁBAN

Onódi Zsófia, Ruppert Mihály, Tóth Viktória Éva, Koncsos Gábor, Makkos András, Petrovics
Tünde, Kecskés Krisztina, Brenner Gábor, Giricz Zoltán, Leszek Przemyslaw, Görbe Anikó, Buzás Edit Irén, Ferdinandy Péter, Radovits Tamás, Varga Zoltán – MAKROFÁG EREDETŰ EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK SZEREPE SZÍVELÉGTELENSÉGBEN

Orosz Anita, Annette Zehrer, Barbara Walzog, Mócsai Attila1 – RETROVIRÁLIS TRANSZDUKCIÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT, IMMORTALIZÁLT MIELOID PROGENITOR SEJTEK, VALAMINT EZEKBŐL DIFFERENCIÁLTATOTT HOXB8 NEUTROFIL GRANULOCITÁK JELLEMZÉSE

Pánczél Áron, Erdélyi András, Nagy Simon, Győri Dávid, Mócsai Attila – OSZTEOKLASZTOK VIZSGÁLATA FLUORESZCENS MÓDSZERREL

Pató Anna, Geiszt Miklós, Sirokmány Gábor – A DUOX1 FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KERATINOCITA SEJTVONALBAN

Pergel Enikő, Lengyel Miklós, Enyedi Péter, Czirják Gábor – A FÁJDALOMÉRZÉSBEN SZEREPET JÁTSZÓ TRESK HÁTTÉR K+ CSATORNA FOSZFORILÁCIÓS SZABÁLYOZÁSA

Soltész-Katona Eszter, Dr. Turu Gábor, Dr. Drahos László, Bugyi Fanni, Dr. Turiák Lilla, Dr. Ács András, Szalai Laura, Porkoláb Edit, Dr. Hunyady László – ß-ARRESZTIN FEHÉRJE INTERAKCIÓS PARTENEREK KERESÉSE PROMISZKUUS BIOTIN LIGÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

Szilveszter Kata – A PLCγ2 SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AUTOANTITEST-INDUKÁLT BŐRGYULLADÁSBAN

Timár Csaba – HUMÁN NEUTROFIL GRANULOCITÁK FUNKCIÓ VÁLTOZÁSA SÚLYOS SZEPTIKUS BETEGEKBEN

Viktória Szeifert – SZOLUBILIS IMMUNMEDIÁTOROK ÁLTAL INDUKÁLT EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK LEHETSÉGES SZÖVETKÁROSÍTÓ HATÁSA

W. Sódar Barbara – AZ EXTRACELLULÁRIS VESICULA VIZSGÁLATOK STANDARDIZÁCIÓJA: A FEHÉRJÉKTŐL A LIPIDEKEN ÁT A LIPOPROTEINEKIG