Aktuális tájékoztató a 2024-ben érvényes eljárásrendről

Rektori pályamunka, mint szakdolgozat:

A TVSZ rendelkezése egyes, a hallgatók részére jutalomdíjjal járó pályázatokról

(18)A díjjal jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási-kutatási
szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a dékán jeles bírálati javaslatú
szakdolgozatnak fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a NEPTUN-EFTR-ben
benyújtott kérvényben kéri.

(19)Osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatók számára a dicsérettel jutalmazott
rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység
vezetőjének javaslata alapján a dékán jeles bírálati javaslatú szakdolgozatnak fogadhatja
el, amennyiben ezt a hallgató a NEPTUN-EFTR-ben benyújtott kérvényben kéri.

(22) A szakdolgozat megírása alóli mentesülés a védés kötelezettsége alól nem mentesít.

Eljárási rend (jelenleg a Neptun EFTR rendszerben még nem elérhető):

1. a hallgató kitölti a díjjal jutalmazott (helyezett vagy dicsérettel értékelt) pályamunka szakdolgozatként való elfogadására vonatkozó kérvényt

2. a fenti kérvényt eljuttatja az intézet vezetőjéhez, aki vagy elutasítja a kérést, vagy támogatja, és a kérvényt aláírásával és az Intézet pecsétjével látja el

3. az így ajánlott kérvényt a hallgató eljuttatja a kar Dékáni Hivatalába, ahol a dékán szándéka szerint vagy elutasítja, vagy támogatja (és ez esetben jeles bírálati jegyet javasol) a szakdolgozatként elfogadott munkát.

4. a kitöltött szakdolgozat-bejelentő lapot és az aláírt, engedélyezett kérvény elektronikus másolatát a hallgató köteles  Dr. Petheő Gábor ( petheo.gabor@med.semmelweis-univ.hu ) tanulmányi felelősnek, és másolatban Dr. Tihanyi Tekla (tihanyi.tekla_kornelia@med.semmelweis-univ.hu ) oktatási adminisztrátornak megküldeni, hogy a dolgozat szakdolgozatként is rögzítésre kerülhessen  a Neptun rendszerben is.

5. Az így szakdolgozatként elfogadott, jeles bírálati jegyű pályamunkát a szakdolgozatra vonatkozó határidők betartásával, és annak azonos módján szükséges beadni:

  • a szakdolgozatot legalább egy papíralapú, beköttetett formában
  • a szakdolgozatot elektronikusan is (pdf + docx)
  • szakdolgozat védési jegyzőkönyvének kitöltött, aláírt, pecsétes első oldalát (Neptunból nyomtatható)
  •  a Dékáni Hivatal határozatát arról, hogy a rektori pályamunkát jeles bírálati jegyű szakdolgozatnak fogadják el

6. A védés a szakdolgozatokra vonatkozó szabályok szerint történik.