(Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja – Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora)

Az AT1 angiotezin II receptor (AT1R) jelentős szerepet játszik a kardiovaszkuláris rendszer és a só-víz háztartás szabályozásában és a renin-angiotenzin rendszerre ható gyógyszereket széles körben használják terápiában. Laboratóriumunk az AT1R szerepét és működésének mechanizmusát vizsgálja. Vizsgálatainkhoz főleg molekuláris biológiai és biofizikai módszereket alkalmazunk. Alkalmazott módszereinkhez tartoznak a konfokális mikroszkópos mérések expressziós rendszerekben, jelátviteli utak biokémiai vizsgálata és a sejtek vezikuláris transzportjának vizsgálata mikroszkópos és energiatranszferes technikákkal. A laboratórium részt vesz számos kollaborációban külföldi és hazai partnerekkel.

 

Molekuláris Endokrinológia – Vaszkuláris Biológia

(Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja – Dr. Szekeres Mária PhD, tudományos munkatárs)

Az érrendszer működése alapvetően meghatározza a hemodinamikai viszonyokat amely jelentősen megváltozhat a kardiovaszkuláris rendszert érintő patológiás állapotokban (pl. magas vérnyomás, diabetesz, genetikai mutációk). Kutatásaink célja az angiotenzin II és más G-fehérje kapcsolt receptor agonisták szerepének tisztázása ezen élettani és kórélettani folyamatokban az erek működésének funkcionális vizsgálatával a laboratóriumban beállított miográfiás rendszer segítségével, valamint a sejt-szignalizáció molekuláris biológiai módszerekkel történő vizsgálatával. A TDK munka során lehetőség nyílik mikropreparációs sebészeti technikák valamint molekuláris biológiai módszerek elsajátítására.