Az Intézetben hagyományosan magas színvonalú, nemzetközileg is elismert tudományos kutató tevékenység folyik. Ebbe a hallgatók is bekapcsolódhatnak az Intézet TDK programján keresztül.

Az Intézet kutatócsoportjai:

Molekuláris Endokrinológiai – Sejtszignalizáció – Vaszkuláris Biológia (Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA levelező tagja – Dr. Várnai Péter egyetemi docens, az MTA doktora)  
  Fagocita Élettani Kutatócsoport (Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja)  
Ioncsatorna és Molekuláris Biológia (Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, az MTA doktora)  
Molekuláris Élettani Kutatócsoport (Dr. Spät András, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja)  
Gyulladásélettan kutatócsoport (Dr. Mócsai Attila, egyetemi docens, az MTA doktora)  
Szabadgyök kutató munkacsoport (Dr. Geiszt Miklós egyetemi docens, az MTA doktora)    
Kronofiziológiai Labor (Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens)    
 

Nyirokélettani Kutatócsoport

(Dr. Jakus Zoltán Péter, egyetemi adjunktus)

 
 

Oxidatív stressz laboratórium

(Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi adjuktus)