Az Intézetben hagyományosan magas színvonalú, nemzetközileg is elismert tudományos kutató tevékenység folyik. Ebbe a hallgatók is bekapcsolódhatnak az Intézet TDK programján keresztül.

Az Intézet kutatócsoportjai:

Molekuláris Endokrinológiai – Sejtszignalizáció – Vaszkuláris Biológia (Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja – Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora)  
  Fagocita Élettani Kutatócsoport (Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja)  
Ioncsatorna és Molekuláris Biológia (Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, az MTA doktora)  
Molekuláris Élettani Kutatócsoport (Dr. Spät András, professor emeritus, az MTA rendes tagja)  
Gyulladásélettan kutatócsoport (Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora)  
Szabadgyök kutató munkacsoport (Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora)    
Kronofiziológiai Labor (Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens)    
 

Nyirokélettani Kutatócsoport

(Dr. Jakus Zoltán Péter, egyetemi docens)

 
 

Oxidatív stressz laboratórium

(Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens)