Szövetkárosító folyamatok molekuláris mechanizmusának felderítése
stratégiai műhely az Általános Orvostudományi Karon

VEKOP-2.3.2-16-2016-00002
Szakmai vezető: Dr. Ligeti Erzsébet (Élettani Intézet)
2017.07.01. – 2022.06.30.
800 000 000 Ft

Stratégiai műhelyek kiválósága pályázatot nyert a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának néhány munkacsoportja. Köszönhetően eddigi magas szintű kutatási tevékenységüknek és a pályázatban résztvevő kutatócsoportok hatékony együttműködésének, a kiíró Nemzetgazdasági Minisztérium négyéves kutatási programot fogadott el karunk önálló részvételével.

A VEKOP 2.3.2 kutatási projektben a fő cél, hogy komplex megközelítéssel, izolált rendszerekben, genetikailag módosított állatmodelleken és betegekből származó biológiai mintákból nyert eredmények felhasználásával azonosításra kerüljenek a szövetkárosító folyamatokban kiemelt szerepet betöltő kulcsmolekulák és jelátviteli mechanizmusok. Az alapkutatás eredményeként kimutatott molekulák és mechanizmusok a jövőben számos betegség új terápiás alapját képezhetik, megalapozva a folyamat gyakorlati hasznosítását

A stratégiai műhely szakmai vezetője Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, aki a magyarországi immunológiai kutatások egyik meghatározó személyisége.  A kiválóságra épülő stratégiai központ öt másik szenior vezetője: Dr. Buzás Edit, Dr. Hunyady László, Dr. Ferdinandy Péter, Dr. Geiszt Mikós, és Dr. Mócsai Attila professzorok, az orvos-biológiai kutatások kiemelkedő és elöljáró művelői hazánkban. A projekt hetedik vezető résztvevője Dr. Jakus Zoltán egyetemi docens, aki a közelmúltban tért haza az MTA Lendület programjának köszönhetően az Egyesült Államokból.

A hét kutatócsoport, amelyek mindegyike korábban már az orvos-biológiai kutatások területén nemzetközi szinten jelentős eredményeket ért el, közösen egy új stratégiai műhely kialakítását célozza meg. Az új szakmai műhelyben a közös gondolkodás és tervezés révén világszínvonalon is kiemelkedő figyelmet kiváltó új kutatási eredmények elérésére törekszenek.