Összesen: 11 cikk


A veszélyhelyzet miatt a Családorvostan blokk praxisokban töltött két napja törlésre került. Ezen két nap pótlása a kialakult helyzetben rendkívül bizonytalanná vált: a járvány lecsengésének ideje nehezen jósolható meg, elmúltával hosszabb időt vehet igénybe a területen zajló munka rendeződése, a feltorlódó oktatási feladatok ledolgozása megoldhatatlanná válna. A fentiek miatt a tárgy vizsgarendjét módosítjuk. A gyakorlatot …Az önkéntes hallgatói munkát a Családorvosi Tanszék is támogatja, megteremtjük a kapcsolatot a távmunkában részt venni kívánó hallgatók és oktatók között.
Részletes információt az alábbi dokumentumokban talál: Az elrendelt intézménylátogatási tilalom miatt kérjük, hogy a Családorvosi Tanszék által oktatott tantárgyakkal kapcsolatos ügyintézéseket elekronikus úton bonyolítsák le. Ha kérdéseik vannak a tantárgyakkal kapcsolatban, akkor keressék emailben a tantárgyfelelősöket: I. és II. éves hallgatók: Bevezetés a klinikumba, illetve Bevezetés a betegellátásba Tanulmányi felelős: dr. Eőry Ajándék, eory.ajandek@med.semmelweis-univ.hu Ügyintéző: Szeleczki Melinda, szeleczki.melinda@med.semmelweis-univ.hu IV. éves Családorvostan …2020. márc. 12-ével kezdetét veszi az elrendelt oktatási szünet (március 12-ére és 13-án rektori oktatási szünet, a március 16-i héten tavaszi szünet) a Semmelweis Egyetemen. Így Tanszékünkön sem hagyományos előadást, sem gyakorlatot, semszemináriumot nem tartunk ebben az időben, intézménylátogatási tilalom lép életbe hallgatóink számára.  Az Egyetem többi egységéhez hasonlóan felkészülünk a távoktatásra. Az aktuális fejleményekről (távoktatás) …Meghallgatási időpontok: április 6., június 15., szeptember 2., október 26.   Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 162/2015. (IV.30) Kormányrendelet alapján a Semmelweis Egyetem régiójában,  a 2020. tanévre 48 fő háziorvostan rezidensi álláshelyre nyújtható be pályázat.  A támogatott háziorvosi szakképzésben az első szakorvosi képzésben részt vevők az e rendelet alapján meghatározott keretszámok erejéig, az …A Nemzetközi Hypertonia Társaság, a Hypertónia Világ Liga és a Magyar Hypertonia Társaság ismét mozgalmat hirdet 2020 májusára
(May Measurement Month 2020 – MMM20)!
Részletek:Tájékoztató a Semmelweis Egyetem egyes szervezeti egységeinek Kútvölgyi úti klinikai tömbből történő áthelyezéséről Tisztelt Betegeink és a Semmelweis Egyetem betegellátásával és oktatási tevékenységével kapcsolatban álló Munkatársak! A korábbi Kormányhatározatnak megfelelően a Semmelweis Egyetem az eddig a Kútvölgyi Klinikai Tömbben (KUT) elhelyezkedő, betegellátást és oktatást végző szervezeti egységei a Kútvölgyi Klinikai Tömbből fokozatosan áthelyezésre kerülnek és …A Családorvosi Tanszék a Szent Rókus Kórház és Rendelőintézet ötödik emeletére költözött. A Rendelőintézet ötödik emeletén a lift előteréből jobbra fordulva, a folyosó végén ismét jobbra fordulva, a csapóajtó mögött van a tanszék bejárata.
Telefonszámaink és levelezési címünk változatlan marad.
Új címünk: 1085 Budapest, Stáhly u. 9. V. emelet.A gyulladásos bélbetegségben szenvedők kezelése sokszor kihívás elé állít bennünket. A Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinikáján olyan klinikofarmakológiai részleg működik, ahol klinikai vizsgálatok keretében egyébként nem hozzáférhető szerek érhetők el.Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt a 2020. első féléves továbbképzések elmaradnak.
2020. szeptemberétől a – megszokottak szerint – folytatjuk havi rendszerességgel továbbképző előadássorozatunkat.
A továbbképzések dátumai: 2020. szeptember 26., október 17., november 14., december 5.


Összesen: 11 cikk