A Családorvosi Tanszék 1992-ben alakult meg. Egyik első feladata volt a háziorvostan szakorvosképzés megszervezése. Változatlanul kiemelt figyelemmel foglalkozunk a leendő családorvosok képzésének megszervezésével. Háziorvostan szakvizsga megszerzésére több képzési lehetőséget adott.

A háziorvostan szakorvosképzés képzési formái:

  • első alap szakképzésként – rezidensképzés
  • újabb első szakképesítésként
  • praxisprogram keretében

ELSŐ ALAP SZAKKÉPZÉS

Az első alap szakképzés, a háziorvos rezidensképzés szervezése, ügyintézése a Családorvosi Tanszéken történik.
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 162/2015. (IV.30) Kormányrendelet alapján a Semmelweis Egyetem régiójában az évente meghirdetett háziorvostan rezidensi álláshelyekre pályázat nyújtható be. 

A támogatott háziorvosi szakképzésben (első szakorvosi képzésben) résztvevők az e rendelet alapján meghatározott keretszámok erejéig, az OKFŐ által egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottként vehetnek részt.

A benyújtott pályázatok értékelése rendszerbevételi eljárás keretében, szóbeli meghallgatás után történik. Az évente több alkalommal meghirdetett időpontok minden év elején kiírásra kerülnek a Családorvosi Tanszék és Szak- és Továbbképzési Központ honlapjain is.

A jelentkezés menete, általános tájékoztató megtalálható a SE Szak- és Továbbképzési Központjának honlapján: https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/aok/elso-alap-szakkepzes/

A háziorvostan szakképzéssel kapcsolatos friss információk, hirdetmények, letölthető dokumentumok, jelentkezési lap az alábbi oldalon elérhetők: https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/szakkepzes/haziorvostan/

ÚJABB ELSŐ SZAKKÉPESÍTÉS

Szakvizsgával már rendelkező orvosok részére elérhető szakképzési forma a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet alapján.
A Semmelweis Egyetem Szak és Továbbképzési Központjában zajlik az ügyintézés.
A részletes tájékoztatók, jelentkezési lapok megtalálhatók oldalukon:
https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/aok/ujabb-elsokent-megszerezheto/

Ügyintéző: Soósné Korpás Tünde
Helye: 1091 Budapest, Üllői út 25. (City Corner Irodaház)
tel: +36-1-459-1500/62248 mellék
e-mail: korpas.tunde@med.semmelweis-univ.hu

A Szak és Továbbképzési Központ szakorvosképzéssel kapcsolatos ügyfélfogadása előzetes bejelentkezés alapján történik.

PRAXISPROGRAMOK

Praxisprogramokat az OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatósága szervezi és ügyintézi.
Elérhetőségek, tájékoztatók:

https://alapellatas.okfo.gov.hu/category/praxisprogramok/

https://alapellatas.okfo.gov.hu/elerhetosegek/

Praxisprogram I.

Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére. A program keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzetekben, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával.

Praxisprogram II.

Háziorvosi tevékenység végzésének lehetősége klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok részére. A program keretében „A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről” szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott szakvizsgával rendelkező szakorvosok vehetnek részt.