A tárgy keretén belül az első évfolyamos hallgatók kiscsoportos oktatás (max. 9 fő) során heti 2 óra gyakorlati klinikai oktatásban részesülnek, melynek célja, hogy a leendő orvosok és a beteg közötti kapcsolatot megalapozza és megismertesse az orvosi gondolkodás menetét egy beteg-orientált egészségügyi ellátásban. Az oktatás 48 budapesti oktató háziorvos praxisában zajlik.

  • Rendszeres medikus-beteg találkozások – a gyakorlat tematikájának megfelelően.
  • A medikusok kérdeznek a betegtől, a kérdések a gyakorlat témája körül forognak, a háziorvos jelenlétében.
  • A diszkusszió végén a háziorvos ismerteti az orvosi gondolkodás menetét az adott témakörrel kapcsolatban.
  • A medikusok személyes találkozás és szerepjáték keretében belehelyezkednek a beteg, a családtagok, vagy az egészségügyi személyzet helyzetébe.
  • A hallgatók aktív részvételét biztosítja a gyakorlati napló, amelyet minden órán meghatározott kérdésekkel kitöltenek.

A Bevezetés a betegellátásba tárgy tantárgyi követelményrendszere: Tantárgyi követelményrendszer

A szemeszter folyamán a tárggyal kapcsolatos aktuális gyakorlati információkról és a gyakorlatokhoz kapcsolódó legfrissebb járványügyi intézkedésekről a Bevezetés a betegellátásba tárgy Moodle felületén olvashatnak!