Az esettanulmányok írásának célja, hogy egy adott betegségbe, problémába beleássa magát a hallgató.

A tankönyv jellegű tanulás helyett megismerkedjen a gyakorlatiasabb probléma megoldással, melynek során az ajánlásokra, szakirodalomra támaszkodik. Így közelebb kerüljön a valós helyzetekkel, mikor az orvosnak egy adott beteg ellátása során a problémát fel kell ismerni, és meg kell tudnia oldani. A forrás ennek megfelelően ne tankönyv legyen lehetőleg, hanem az adott problémára (nem betegségre, problémára) fókuszáló ajánlás, vagy publikáció. Előnyt jelent, ha a kurrens, szaklapban megjelent publikáció az adott probléma kezelését az alapellátásban tárgyalja. Nem elég néhány a címe alapján a témához illő publikáció felsorolása, a hivatkozott irodalmat tárgyalni, értelmezni, ismertetni kell.

A két napos gyakorlat során előfordulhat, hogy klinikai érdeklődésre számot tartó eset nem jelenik meg. Ilyen esetben korábbi döntést igénylő probléma is bemutatható, a betegvizsgálat, beteggel beszélgetés, korábbi panaszok kikérdezése azonban ilyenkor is történjen meg.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az “Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” értelmében nem jelenthetnek meg személyes adatok, vagyis a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ezért sem a beteg, sem az őt ellátó intézmény, valamint ellátó személy konkrét megnevezése nem jelenhet meg az esetek leírásában.

A helyesírás egységesen latinos, vagy magyaros legyen, lehetőleg – mivel orvosszakmai anyagról van szó – az előbbi az előnyben részesítendő.

Javaslom a tárgyleírás elolvasását is.

Lehetséges példák

Ezeket a példákat a hallgatók által korábban beküldött esetekből emeltem ki.

I., Idős betegnél warfarin – DOAC váltás történt.

Esettanulmány tárgyalhatja a DOAC terápia előnyeit, hátrányait, nehézségeit, korlátait, alkalmazhatóságát. Az adott betegnél milyen előnyök, hátrányok merültek fel, miért történt végül a váltás, milyen szempontokat kellett mérlegelni. Hogyan változtak a gondozási feladatok.

Lehetséges források például:

  • Ng DL et al. Comparing quality of life and treatment satisfaction between patients on warfarin and direct oral anticoagulants: a cross-sectional study. Patient Prefer Adherence.13:1363-1373. (2019)
  • Kjerpeseth LJ et al. Comparative effectiveness of warfarin, dabigatran, rivaroxaban and apixaban in non-valvular atrial fibrillation: A nationwide pharmacoepidemiological study. PLoS One. 14(8):e0221500. (2019)

II., Cukorbeteg páciensnél szokatlanul alacsony a HbA1c

Az esettanulmány tárgyalhatja a hypoglikémiák felismerését, kizárását. A betegnek rendre kifejezetten magas vércukrai voltak, így felmerül, hogy nem hipoglikémia okozza az alacsony HbA1c szintet. Milyen más okai lehetnek nem cukorbetegekben? Milyen jelentősége van ennek? Hogyan követhető így a beteg szénhidrát anyagcseréje?

Lehetséges források például:

  • Low HbA1c levels in a poorly controlled diabetic.
  • Christman et al. Low glycated hemoglobin and liver disease in the U.S. population. Diabetes Care. 2011 Dec;34(12):2548-50.
  • Carson et al. Low hemoglobin A1c and risk of all-cause mortality among US adults without diabetes. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2010 Nov;3(6):661-7.

Értékelési szempontok

Magyarázat: + illetve – jellel jelöljük, hogy az adott szempont mennyire és milyen irányban befolyásolja a jegy kialakítását.

Általános

A dolgozat idézőjel nélkül, szó szerint átvett részeket tartalmaz, forrás megjelölés nélkül: elégtelen. A plagizálás nem elfogadható. 

Forrásmegjelöléssel történő szó szerinti idézés, vagy minimálisan átfogalmazott szöveg is legjobb esetben elégséges. Cél az önálló gondolkodás, az olvasottak szintetizálása, majd a saját gondolatok formába öntése.

Szerkezet

Az anamnézisből célszerű a releváns részeket kiemelni. A jelen panaszoknál tisztázzuk, hogy mi az a probléma ami köré a dolgozatot felépítjük. A státusz ismertetésénél a negatív leírásokat nem kell ismertetni. A kóros eltéréseket és probléma szempontjából is lényeges negatív leírásokat kell ismertetni (pl. pajzsmirigy tapintható terime esetén a nem tapintható nyaki nyirokcsomókat le kell írni, de negatív has státusz már nem szükséges). Ugyanez a laboratóriumi és képalkotó eredményekre is vonatkozik. A vizsgálati tervnél ismertessük, hogy milyen vizsgálatot miért rendelünk, mit várunk, milyen differenciáldiagnosztikai szempontok jönnek szóba. Amennyiben terápiás módosítás is történik, úgy termesztésen azt is ismertetni kell, a terápiaválasztás szempontjait, indokait is kifejtve.

Témaválasztás

Az alapellátásban vizsgált beteg (aktuális, vagy múltbéli) kórtörténetében azonosított megoldandó, feldolgozandó problémát a hallgató.

Igen: +
Az eset általános leíró jellegű: –

Bemutatás

Az anamnézis bemutatásra kerül, fókusszal a releváns betegségekre. A fizikális vizsgálat megtörtént, kiemelve a lényeges, az eset szempontjából érdemi eltéréseket (pl. pajzsmirigy betegségnél ha göb tapintható, illetve a negatív nyaki nyirokcsomók is). A vizsgálatok során kiemeli a probléma szempontjából fontos vizsgálatokat, eredményeket.

A bemutatás kiemeli a lényeges részeket: +
Általános, zárójelentésről ömlesztett anamnézis, hangsúlyok nélküli teljes státusz, vizsgálatok felsorolása: –

Megbeszélés

A megbeszélés a beteg adott problémájára kell, hogy fókuszáljon azt ismertesse, Ajánlások, publikációk alapján keressen és mutasson be megoldási lehetőségeket.

Konkrét probléma ismertetése nélküli, általános betegség ismertetés: —
Adott problémát tárgyal, de tankönyvi jelleggel, tankönyvek alapján: +
Szakmai publikáción alapuló, az esetben felvetett problémák megtárgyalása, következtetések levonása: +++

Hivatkozások

Általában a formátum:

Szerzők (rövidítve). Cím. Újság, év, kötet, oldalszám.
Web: Szerző. Cím. URL. Megtekintés dátuma.

Hiányzik: —
Nem orvosszakmai publikáció (blog, általános újságcikk, stb.): —
Olyan publikáció idézése, melyet nem olvasott a hallgató, nem tárgyal a megbeszélésben, témája nem kapcsolódik a problémához: —
Tankönyv: –
Szaklapból releváns publikáció, ajánlás: +++

Apróbb hibáknak, formázási gondoknak nincs jelentősége.