Név
Email-cím
Telefonszám
Hirdetés
Feladva
dr. Horák Tibor
ypsonas.kft@gmail.com
+36309772731
Budapesten (XXII. kerület; kertvárosi környezet; jó közlekedés) 1700 kártyaszámmal rendelkező felnőtt háziorvosi praxis - jól felszerelt rendelőben, kiválóan képzett asszisztenssel - végleges nyugdíjba vonulás miatt eladó!
24 órás orvosi ügyeletnek köszönhetően nincs ügyeleti kötelezettség. A rendelőt az önkormányzat tartja fenn, bérleti díj nincs.
A NEAK támogatáson felül önkormányzati támogatás is igényelhető.
Érdeklődni lehet: 06309772731
email: ypsonas.kft@gmail.com
2020-08-05
Dr. Horváth Katalin
sosjoci@gmail.com
+36 30 482 7458
Budapest VII. Kerületében 1400 kártyás felnőtt háziorvosi praxis eladó. 24 órás központi ügyelet, kiváló asszisztencia. A körzetbe az eladásig helyettest is keresünk.
Telefonszám: +36 30 482 7458
e-mail: sosjoci@gmail.com
2020-08-04
Dr. Géczi Ildikó
drgecziildiko@gmail.com
06 20 973 8381
Háziorvosi praxisba keresünk ápolót vagy ápolónőt. A feladat vállalkozói, vagy alkalmazotti jogviszony keretében is végezhető, megállapodás szerint. Lakhatás megoldható. Munkavégzés helye: Istenmezeje és Szederkénypuszta. Jelentkezését a drgecziildiko@gmail.com email címre várjuk.
2020-08-03
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
jokaikozpont@hszi20.hu
06/1/285-3090
Háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi végzettséggel rendelkező orvost keresünk a XX. kerületbe iskolaorvosi feladatok ellátására. Továbbá 14 éven felüliek esetében (pl. szakközépiskolánál) üzemorvosi szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos is elláthatja az iskolaorvosi feladatokat.
Előnyt jelent, ha rendelkezik iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával.
Amit ajánlunk:
Jó kollektíva. Kerületi kiegészítő pótlék. Megegyezés szerinti munkaviszony és megegyezés szerinti bérezés.
Feladatok:
A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint.
2020-07-31
XIII.ker.felnőtt praxis
orvosiasszisztens@gmail.com
Asszisztenst keresünk aug.végi belépéssel Árpád híd közeli rendelőbe H-SZ: 15-19, K-Cs: 8-12, péntek változó rendelési időbe megbízási szerződéssel tartósan helyettesített praxisba. Ixnet program ismerete előny. Bérigény megjelölésével, érvényes működési nyilvántartással és MESZK tagsággal várjuk jelentkezését.
2020-07-30
Balla Leila
mgs64@freemail.hu
+36304710665
Nyugdíjazás miatt sürgősen eladó Budapest agglomerációjában felnőtt háziorvosi praxis. A rendelő új, jól felszerelt, kiváló asszisztenciával rendelkezik. A központi ügyelet megoldott.
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1568.
2020-07-30
Csákánydoroszló Község Önkormányzata
polgarmester@csakanydoroszlo.hu
30/6500446
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Csákánydoroszló fogászati körzetében területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – vállalkozási formában történő ellátására.
A feladatellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 9919 Csákánydoroszló, Vasút u. 33. szám alatt található felújított fogászati rendelő

2020-07-30
Dr. Balázs Szabolcs
irodamedrevolutionkft@gmail.com
06203590699
Sályban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében háziorvosi körzet praxis joga eladó.

Nagyon jól finanszírozott vegyes háziorvosi praxis, nyugdíjba vonulás miatt, jelképes összegért eladó. A rendelő frissen felújított, teljesen felszerelt, önkormányzati tulajdon, ingyenes bérlettel. Szolgálati lakás szükség esetén megoldható.
Ügyeleti kötelezettség nincs.

Érdeklődni dr. Balázs Szabolcs +3620/359 0699 vagy 0630/411 4424-es számokon.
2020-07-29
Albertirsa Város Önkormányzat
hivatal@albertirsa.hu
53/572-050

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
az 1. számú háziorvosi körzet betöltésére

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő I. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályaira.

A körzet lakosságszáma: 2.444 fő (2020. január 1-jei állapot)
A rendelő címe: 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u 26.
Ellátandó terület: Albertirsa Város Önkormányzatának 10/2020. (V.30.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerint felsorolt utcák
Pályázati feltételek:
- vállalkozás keretében történő működtetés,
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egészségügyi alkalmasság,
- érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata,
- érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos – a megjelenést követő 30 nap
A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak az Albertirsa Város Önkormányzata, Fazekas László polgármester címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.),
- személyesen: Albertirsa Város Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatala
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.,
- a borítékon kérjük feltüntetni: „háziorvosi pályázat”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Elbírálás a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.
A betöltés jogcíme: az Önkormányzat a praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át.
A feladat ellátás kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély, a praxisengedély alapján a NEAK-al megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- Albertirsa Város honlapja
- oali.aeek.hu honlap
- www.mok.hu
- Egészségügyi Közlöny
- Albertirsai Híradó

Egyéb információk:
- eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik,
- a háziorvosi alapellátás keretében tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik,
- a rendelő térítésmentes használatát (helyiség és felszerelés) az önkormányzat biztosítja. A fenntartási költségeket a feladat-ellátó viseli. A helyben lakás megoldható.
- a Városban központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján, hétköznap 16,00 órától másnap 7,00 óráig, hétvégén 24 órás, melynek ellátásában való közreműködés előnyt jelent,
- a pályázati kiírással kapcsolatos további információt Fazekas László polgármester nyújt az 53/570-053-es telefonszámon, illetőleg polgarmester@albertirsa.hu email címen.


2020-07-28
dr. Bakányi Zoltán
30-306-9567
A Vöröskereszt Madridi utcai hajléktalanszállójára heti 5 órában háziorvost keresnek. Rezidensnek is örülnek.
Ha bárki tud érdeklődő kollégát, akit érdekel, a Madridi utcai szálló jelenlegi orvosánál lehet éredeklődni: dr. Bakányi Zoltán, 30 306 9567.

1131 Budapest, Madridi utca 7. (a XIII. és IV. kerület határán, a 120-as busz az Árpád hídtól 12 perc alatt van ott).
A jelenlegi rendelés: szerdán 16-18 óráig, hogy akik dolgoznak azok is elérjenek, valamint csütörtökön 12-14 óráig. Ez heti 5 órát jelent.
2020-07-24
Háziorvos
budai.emese1990@gmail.com
0670 6051709
Budapest vonzáskörzetében, Egészségügyi szolgáltató
keres 1 fő Háziorvost. Felnőtt háziorvosi praxisba hosszú távra. A rendelő felújított, légkondicionálóval ellátott ,központi részen helyezkedik el. Központi ügyelet van. A fent megadott elérhetőségek egyikén várjuk a jelentkezéseket.
2020-07-22
Sné
zsuzsannasimonsz@gmail.com
06306595542
Körzeti nővér másodállást vállal heti 2-3 alkalommal/nyugdíjas/ vagy magánorvos mellett asszisztensi állást keresek.Számítógép ismeret, működési kártya, Meszk tagság rendben.
2020-07-21
Dr. Orémusz Gyula
oremuszgyula42@freemail.hu
+36703894724
Vegyes háziorvosi praxis. 1996 óta vezetett adatbázis (Ursula program), korszerű eszközök (külön megegyezés tárgya), rendelő és lakás egy épületben. Bérleti díj, iparűzési adó mentes, központi ügyelettel. Kártyaszám: 1400, területi ellátási kötelezettség: Tiszaszalka, Tiszavid. Tapasztalt asszisztens, profi védőnő. NAEK praxisvásárlási támogatás igénybe vehető.
2020-07-21
Baptista Integrációs Központ
papp.mariann@orszik.hu
0620/253-7931
A Baptista Integrációs Központ a Főváros egyik legnagyobb hajléktalan személyeket ellátó intézménye, hiszen 5 telephelyen közel 800 lakhatását elvesztett, segítségre szoruló ember számára nyújtunk szakszerű
szociális segítségnyújtást.
A szervezet most intézményi orvost keres vállalkozói szerződéssel. Intézményi orvosként a hajléktalan emberek egészségi állapotának figyelemmel kísérése a cél, szükség szerint vizsgálat, gyógyszerek kiírása, tanácsadás. Erre 4 átmeneti szállón lenne szükség heti 2 órában.
Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük hívja a 0620/403-4648 telefonszámon Laorencz Károly intézményvezető-helyettest vagy küldjön e-mailt az integracioskozpont@orszik.hu e-mailre árajánlattal.
2020-07-21
Dr.Füredi Béla
drfuredib@gmail.com
+36309997209
Felnőtt háziorvosi praxis eladó 2021 januárjától.
Hely: Halásztelek (pest megye, Bp.közig határától 4 km)
Részletek személyes megkereséskor.
2020-07-19
dr. Lencsés Éva
lencsesmed@gmail.com
30/343-8547
Eladom a Budapesttől 58 km-re levő Lábatlanon lévő 2035 fős felnőtt háziorvosi körzetemet. A vásárláshoz NEAK praxisvásárlási támogatás igényelhető. A praxis átadása 2020.11.01-én történhet. A város egészségügyi ellátását 2 háziorvosi és 1 gyermekorvosi körzet biztosítja. Központi ügyelet esztergomi központtal megoldott, részvételi kötelezettség nincs. Az ellátás egy közelmúltban épült, szakrendelőkkel rendelkező, korszerű egészségházban történik.
2020-07-16
Dr. Dénes László
medical2130@gmail.com
06309540644
Jóval túl a nyugdíj-korhatáron, XIII.kerületi felnőtt háziorvosi praxisomat átadnám az egyeztetés szerinti időpontban. Tel.: 06309540644,
E-mail: medical2130@gmail.com
2020-07-13
Dr.Sós Natália
sosnati1965@gmail.com
06302991503
Szívesen vállalnék helyettesítést, akár tartósan is Nógrád megyében ,elsősorban a Pásztói kistérségben, a környéken lakom és dolgozom, szabad kapacitásom van jelenleg!
2020-07-12
DR. SINKÓ GABRIELLA
ambulanter.bt@upcmail.hu
06-30-200-95-20
DÉL-BUDAI 600 FŐS GYERMEKPRAXIS ELADÓ. RENDEZETT HÁTTÉR. ASSZISZTENCIA. ÜGYELET NINCS.
2020-07-10
Kocsis Zsuzsanna
susannfurcht@gmail.com
06706724029
" Főnökömet " keresem Budapesten, Szigetszentmiklóson. 4 éves körzeti nővéri, 23 év kórházi tapasztalattal (jelenleg is..sebészet,ito, gasztro). 1 év magán ellátás. Kérem komoly érdeklődök jelentkezzzenek, akik a szakmai hozzáértést, empátiát, rugalmasságot anyagiakban is honorálják. Hosszú táv jeligére.
Zsuzsi
2020-07-07
Ceglédi praxis
viktoria.makai@cegledph.hu
30-179-1652
Budapesttől 70 km-re (Cegléden) felnőtt háziorvosi praxisba tartós helyettesítésre orvost keresünk.
Napi rendelési idő 2 óra + a rendelkezésre állási idő.
A rendelés önkormányzat által biztosított rendelőben történik.
A munkát 2 fő képzett szakdolgozó segíti.
2020-07-07
Écs Községi Önkormányzat
polgarmester@ecsfalu.hu
96/473168
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Écs
Ellátandó települések száma: Két település (Écs és Ravazd)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.09.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.
Az ellátandó feladatkör:
Écs és Ravazd községek 080090021 ÁNTSZ kódszámú felnőtt háziorvosi körzetének ellátása, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.
A feladat ellátásának helye: 9083 Écs, Fő utca 80.
9091 Ravazd, Ország út utca 96.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
2. fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
3. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
4. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
5. egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
6. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozó igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a társasági szerződés másolata,
7. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
8. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státuszt) igazolása,
9. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Écs, Ravazd háziorvosi körzet jelenleg Écs Községi Önkormányzat által foglalkoztatott 1 fő asszisztensnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatását vállalja,
11. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
13. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.
A pályázat elbírálási határideje: A pályázat beérkezését követő legkorábban megtartott együttes képviselő-testületi ülésen.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen kell benyújtani.
Postai cím: Écs Községi Önkormányzat 9083 Écs, Fő u. 94.
Személyesen: dr. Szabó Norbert polgármesterhez kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Szabó Norbert polgármester vagy dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nyújt a 06-96/473-168 telefonszámon vagy a polgarmester@ecsfalu.hu email címen.

A borítékon kérjük feltüntetni: Felnőtt háziorvosi pályázat Écs-Ravazd
A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Écs-Ravazd felnőtt háziorvosi körzetének ellátására.
A praxis 2020. szeptember 01. napjától betöltetlen. A praxisjog térítésmentesen, feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Écs községben felújított szolgálati lakás igény szerint biztosított.
Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiséget és berendezéseit. Az önkormányzat átvállalja az egészségügyi szolgáltató helyett a rendelő fűtési költségeit, a víz és csatornadíjat, az áramdíjat, valamint a takarító bérét és járulékait. A pályázatokat Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülésen bírálja el.

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
Écs Községi Önkormányzat Ravazd Község Önkormányzata
2020-07-06
Petőczné N. Ágnes
emese2000@indamail.hu
30/841 9050
Körzeti nővéri állást keresek Dél-Buda, Diósd, Érd környékén. Érvényes müködési engedély, Meszk tagság, alapfokú angol nyelv tudás, szorgalom, kitartás s jó humorérzékkel. Lehetőleg hosszútávú együttmüködést szorgalmazok, de helyettesítés is vállalok. MedMax, Szolga program előny, a többi sem hátrány, könnyen tanulok.
2020-07-02
Honti Gáborné
rathonyi.emese@freemail.hu
702090980
Székesfehérváron keresek felnőtt háziorvosi praxist, vagy helyettesítenék hosszútávon. emese 70/2090980
2020-07-02
Dr Örsi Krisztina
medicocsoport@gmail.com
+36305550064
Augusztus 1-től Bp-i belső kerületbe tartós helyettesítésre keresek felnőtt háziorvost Medmax program, profi nővér segítség.
2020-06-30
Dr. Szakolczai Ilona
drszakolczai@freemail.hu
06309548776
Budán, a XI. kerületben házi gyermekorvos praxis nyugdíjba vonulási szándék miatt eladó. Praxis létszám 1150 fő. Rendelő felújított, jól felszerelt, bérleti díjat nem kell fizetni. Szakképzett asszisztencia biztosított. Ügyeleti kötelezettség nincs. Elérhetőség: 30/9548-776
2020-06-29
dr. Juhász István
drjuhasz.i@upcmail.hu
20/ 489 8153
Váci járás, Püspökhatvan-Galgagyörk felnőtt praxis nyugdíjazás miatt eladó.
A kártyaszám 1800, a két község három kilométerre van egymástól, mindkét rendelő vadonatúj teljes felszereléssel és alacsony rezsivel. Szolgálati lakás van. Központi ügyelet működik minden nap Vácott.

tel: 06 20 489 8153 drjuhasz.i@upcmail.hu
2020-06-26
Dióskál Község Önkormányzata
kozoshivatal@zalaapati.hu
06/30/9388-865
Dióskál Község Önkormányzata határozatlan időre pályázatot hirdet vegyes háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetésére területi ellátási kötelezettséggel. A feladatellátás helye: Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton községek. A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

Érdeklődni: Kun Marcell polgármester 06/30/9388-865-as telefonszámon.
E-mail: kozoshivatal@zalaapati.hu
További részletes felhívás az alábbi linken érhető el:
https://oali.aeek.hu/index.php/component/adsmanager/9-onkormanyzat-hirdet/215-dioskal-haziorvosi-korzet-ella?Itemid=131
2020-06-26
Kertvárosi gyermekorvosi praxis eladó
gyermekorvos17ker@gmail.com
+36703384497
Budapest XVII. kerületében, nyugodt, családi házas területen, lelkiismeretesen vezetett házi gyermekorvosi praxis joga eladó új kihívásaim miatt. Modern rendelő már épül, központi ügyelet megoldott. Szeretném egy megbízható kollégára bízni az ellátás folytatását.
2020-06-25
szakorvos
szakorvos13@gmail.com
Budapesten és Pest megye agglomerátumban helyettesítést vállalok 2020.szeptember 01-től december végéig.
2020-06-25
Oláh Kálmán
polgarmester@csanadapaca.hu
06309491639
HÁZIORVOST KERESÜNK!

Békés megyében, egy gyorsan fejlődő, nyugodt életvitelű és biztonságos településen háziorvost keresünk, vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.

Amit kínálunk:

- ingyenes praxisjog átruházás,
- 2019-es évjáratú, újszerű Ford típusú gépkocsi ingyenes használati joga,
- felújított és bebútorozott erkélyes szolgálati lakás,
- felújított rendelő és orvosi eszközök ingyenes használatba adása,
- megbecsülés és hosszú távú együttműködés.

Amit elvárunk:

- szakmai elhivatottság,
- tisztesség,
- emberség.

Ami még mellettünk szól:

- a település elhelyezkedése (városok közelsége)
- környéken sok helyettesíti lehetőség,
- ügyeletben történő részvétel lehetősége,
- kórházak közelsége.

Ellátandó körzet: Csanádapáca II. számú háziorvosi körzet - területi ellátási kötelezettséggel.

Érdeklődni lehet: a megadott elérhetőségek valamelyikén

Kezdési időpont : 2020. szeptember 1. naptól
2020-06-22
dr.Zemlényi Mária
zemlenyi.dozsa60@gmail.com
30/460-0014
Belvárosi, VII.ker.-i, felnőtt praxisomba körzeti nővért keresek .
2020-06-15
Dr.Bodnár Anita
anita.dr@freemail.hu
06-70/3912915
Gyáli felnött háziorvosi körzetbe keresek babavárás miatt helyettes orvost, hosszú távra, kb.1,5-2 évre.
Felújitott klimatizált rendelö, Medmax program, asszisztensnö 25 éve a pályán.
A kezdés megbeszélés tárgyát képezi de legkésöbb nyár vége.
2020-06-12
dr.Perger Zsuzsanna
pergerzsu@gmail.com
HÁZIORVOSI PRAXIS ELADÓ!

Eladó Pomázon Budapesttől 6 km-re egy jól felszerelt (CRP mérő, INR mérő,D-dimer mérő, erodium behívó rendszer stb.) 1700 fős felnőtt praxis. Központi ügyelet van, ügyeleti kötelezettség nincs. A helyettesítés megoldott. A rendelő tavaly nyáron felújításra került, bérleti díj nincs. Az asszisztencia 25 éve dolgozik a praxis betegeiért. Ugyanitt tartós helyettesítés is opcoinális.
email: pergerzsu@gmail.com
2020-06-12
Izsák Város Önkormányzata
izsak@izsak.hu
0676/568-063
Izsák Város Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvosi asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Kossuth tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosi munka folyamatos segítése a rendelőben és a praxisban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középfokú egészségügyi végzettség valamelyike: OKJ 54; OKJ 55, szakápoló; HID ápoló, körzeti közösségi ápoló
• érvényes MESZK tagság
• érvényes működési engedély
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• érvényes MESZK tagság
• érvényes működési engedély
• szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Attila Egon jegyző nyújt, a 06/76/568-063-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton Kutas Tibor polgármester részére az izsak@izsak.hu e-mail címen keresztül,
• személyesen a 6070 Izsák, Szabadság tér 1. címen adható le a jelentkezés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.

2020-06-11
Izsák Város Önkormányzata
izsak@izsak.hu
0676/568-063
Izsák Város Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvos
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű, amely közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony keretében is ellátható.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Kossuth tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felnőtt körzetben háziorvosi feladatok ellátása ügyeleti kötelezettség nélkül területi ellátási kötelezettséggel. Izsák Város Önkormányzata a bejáratott, kötelező felszereléssel ellátott praxis praxisjogát ingyenesen adja át. Az 1646 fős praxis központi ügyelettel rendelkezik.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti jogviszony keretében megvalósuló feladatellátás esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Háziorvostan szakvizsga megléte, vagy rezidensként megkezdett háziorvostan szakvizsga
• Büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendeletben előírt feltételek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• MOK tagság igazolása
• Vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2020. szeptember 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Attila Egon jegyző 06-76/568-063-as telefonszámon, valamint Dr. Bíró Sándor főorvos a 06-76/374-844-es telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton Kutas Tibor polgármester részére az izsak@izsak.hu E-mail címen keresztül,
• személyesen a 6070 Izsák, Szabadság tér 1. címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen – a veszélyhelyzet fennállása alatt ennek hiányában a benyújtási határidő lejártát követő legkésőbb 4. napon – kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.

2020-06-11
Izsák Város Önkormányzata
izsak@izsak.hu
0676/568-063
Izsák Város Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvos munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű, amely közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony keretében is ellátható.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felnőtt körzetben háziorvosi feladatok ellátása ügyeleti kötelezettség nélkül területi ellátási kötelezettséggel. Izsák Város Önkormányzata a bejáratott, kötelező felszereléssel ellátott praxis praxisjogát ingyenesen adja át. Az 1654 fős praxis központi ügyelettel rendelkezik.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti jogviszony keretében megvalósuló feladatellátás esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Háziorvostan szakvizsga megléte, vagy rezidensként megkezdett háziorvostan szakvizsga
• Büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendeletben előírt feltételek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• MOK tagság igazolása
• Vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2020. október 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Attila Egon jegyző 06-76/568-063-as telefonszámon, valamint Dr. Bíró Sándor főorvos a 06-76/374-844-es telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton Kutas Tibor polgármester részére az izsak@izsak.hu E-mail címen keresztül,
• személyesen a 6070 Izsák, Szabadság tér 1. címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen – a veszélyhelyzet fennállása alatt ennek hiányában a benyújtási határidő lejártát követő legkésőbb 4. napon – kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 4.
2020-06-11
Bekéné dr. Jankó Rita
jegyzo7084@gmail.com
74/406-947
Pincehely Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a település I. számú felnőtt háziorvosi körzetének teljes körű területi
háziorvosi feladatainak ellátására. Jól felszerelt, felújított rendelő; szakmailag elhivatott, képzett asszisztens; barátságos lakosság várja a leendő háziorvost.
2020-06-10
Kiss Helga
tupameda@gmail.com
0630-7895984
Budapesten, a XVI.kerület kertvárosi részében, légkondicionált,modern felszereltségű, 2000 kártyás felnőtt háziorvosi praxis eladó, kiváló asszisztenciával. Központi ügyelet van.
2020-06-10
XIII.ker.felnőtt praxis
orvosiasszisztens@gmail.com
Asszisztenst keresünk 07.01-től Árpád híd közeli rendelőbe H-SZ: 15-19, K-Cs: 8-12, péntek változó rendelési időbe megbízási szerződéssel tartósan helyettesített praxisba. Ixnet program ismerete előny. Bérigény megjelölésével, érvényes működési nyilvántartással és MESZK tagsággal várjuk jelentkezését.
2020-06-09
Bogdán Beatrix dr.
bogdan.beatrixdr@gmail.com
06-209-463-457
Budapesten a IX.kerületben 1500 fős
háziorvosi praxis nyugdijazás miatt átadó.Központi ügyelet van Minden megoldás érdekel.
2020-06-09
dr Katona Magdolna
katkecs@gmail.com
+36703667383

Nyugdíjba vonulás miatt eladó 43 év óta gondozott, komplett számítógépes dokumentációval ellátott, 1490
fős felnőtt háziorvosi körzetem Kiskunhalas családi házas övezetében , kevés külterülettel. Régóta ott dolgozó, tapasztalt és szorgalmas körzeti ápoló és adminisztrátor segíti a munkát. Központi ügyeletben nem kötelező részt venni. Helyettesítés megoldott. Praxis éves finanszírozása : 20 millió Ft
Kiskunhalason 15 ezer főt ellátó kórház működik
2020-06-08
Ács Város Önkormányzata
munkaugy@acsvaros.hu
+36204687590
Ács Város Önkormányzata pályázatot hirdet a város III. számú felnőtt háziorvosi körzetének teljeskörű területi ellátására, vállalkozási vagy közalkalmazotti formában. Az állást rezidensek is megpályázhatják. Ellátandó lakosság száma: 1469 fő Munkavégzés helye: 2941 Ács, Deák Ferenc utca 25.
• az állás azonnal betölthető
• az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt a nyertes pályázóval
• letelepedési támogatás igénybe vehető
• praxisjog térítésmentesen, feladat-ellátási szerződés megkötése után szerezhető meg
• önkormányzatunk térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelőt és berendezéseit, ezen kívül átvállalja a rezsi költségeket (gáz, villany, víz és csatorna díjakat)
• igény esetén szolgálati lakást biztosítunk
• Településünk Budapest- Hegyeshalom fő vasútvonal mentén és az M1-es autópálya mellett helyezkedik el. Komáromtól 8 km, Győrtől 30 km a távolság.
A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Szentirmai István polgármester ad 0634/385-121 telefonszámon vagy e-mailben: polgarmester@acsvaros.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.30
2020-06-08
Dr Gelencsér Gyula
drgelen@m-kabel.hu
+36204337878
SÜRGŐSSEN keresk háziorvosi+üzemorvosi körzetbe OKJ végzettségű asszisztens/ápolót kiemelt fizetéssel Csorna Györ-Moson-Sopron megyében. !
2020-06-08
drgelen@m-kabel.hu
+36204337878
Csorna /Győr -Moson - Sopron megyében/ felnőtt háziorvosi praxis 1250 kártyaszámmal területi ellátási kötelezettséggel+üzemorvosi részfoglalkozással 360 üzemorvosi létszámmal kötelezettséggel,folyamatos központi háziorvosi ügyelettel , jó közlekedési lehetőséggel eladó.
2020-06-08
Medil Háziorvosi és Humán Gyógyászati Bt.
akos.illes69@gmail.com
+36704202038
Ha van olyan háziorvos aki a Balatonnál szeretne letelepedni az keressen nyugodtan. Balatonlellei háziorvosi praxisról lehet érdeklődni. 1600 kártya. Alkalmazottként is foglalkoztatnánk lakhatást biztosítunk. Eladás is lehetséges. Új felszerelt klimatizált rendelő. Fiatal kezdő háziorvosok a Balatonnál élni jóóóó!
2020-06-08
Háziorvosi praxis eladó
praxis eladás | Hajdú-Bihar megye
Debrecentől 40 km-re, Bakonszegen 1000-fős, jól működő, vegyes háziorvosi praxis eladó. A település Debrecenből autópályán gyorsan megközelíthető. Bakonszeg a Berettyó folyó partján fekszik, a legközelebbi város a 7 kilóméterre fekvő Berettyóújfalu. Ügyeleti kötelezettség nincs. 2020.07.01.-től betölthető.
Ár megegyezés szerint. Telefon: +36-20/957-9253 Dr Perecz György
2020-06-07
Dr Deàk Attila
drdeakattila@drdeakattila.hu
70/278-1442
Budapesten hàziorvosi praxisban helyettesîtést vàllalok.
2020-06-06
Dr. Szilágyi Sándor
mgabor1968@t-online.de
06-30-855-5960
Kapuváron felnőtt háziorvosi praxis eladó. Ügyelni nem kell.
2020-06-04
Dr Kocsis Kálmán
drkocsis1@gmail.com
203953926
Budapesten háziorvosi körzetben helyettesítést vállalok.
2020-06-01
Körzeti nővèr
varbea71@gmail.com
06702398630
Szakkèpzett körzeti nővèrt keresünk, felnőtt hàziorvosi praxisba. Önèletrajzot bèrigèny megjelölèsèvel szeretnènk kèrni a megadott elèrhetősègek egyikèn. A praxis Budapesttől 20 km-re talàlhatò.
2020-05-31
Háziorvos
varbea71@gmail.com
06702398630
Hàziorvost keresünk!

Budapest Vàgòhìdtòl 20 km -re Egèszsègügyi
Szolgàltatò Hàziorvost keres felnőtt hàziorvosi
praxis feladatainak ellàtàsàra, területi ellàtàsi
kötelezettsèggel. Központi ügyelet megoldott.
A rendelő felújìtott, lègkondìcionàlòval ellàtott.
Rezidens kollègàk jelentkezèsèt is vàrjuk. Jelentkezni a megadott elèrhetősègek egyikèn lehet.
2020-05-31
Dr Deàk Attila
drmeddeakattila@gmail.com
70/278-1442
Budapesten hàziorvosi praxist vennék ,NEAK tàmogatàs összegében.
2020-05-30
Dr Deàk Attila
drmeddeakattila@gmail.com
0670
Hàziorvosi tartós helyettesîtést vàllalok Budapesten vàllalkozóként.
Esetleg tartósan betöltetlen praxist àtvennék a működtetőtől.


2020-05-30
dr. Sebessy László
laszlo.sebessy@gmail.com
06305618034
Jól gondozott, ideális összetételű, jól felszerelt,1475 kártyaszámú háziorvosi praxis eladó Budapest 21. kerületében. A rendelőt 2019-ben teljesen felújították. Ár: 2 havi finanszírozás.
2020-05-29
DR. SINKÓ GABRIELLA
ambulanter@gmail.com
06-30-200-95-20
Dél-budai 600 fős gyermek praxis rendezett háttérrel eladó.
2020-05-28
szakorvos
szakorvos13@gmail.com
Felnőtt háziorvosi helyettesítést vállalok júniustól Budapest területén. H- K- CS- P-délután. Egyeztetés alapján szerda délelőtt.
2020-05-28
Oláh Kálmán polgármester
polgarmester@csanadapaca.hu
06/30/9491639
HÁZIORVOST KERESÜNK!

Békés megyében, egy gyorsan fejlődő, nyugodt életvitelű és biztonságos településen háziorvost keresünk, vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.

Amit kínálunk:

- ingyenes praxisjog átruházás,
- 2019-es évjáratú, újszerű Ford típusú gépkocsi ingyenes használati joga,
- felújított és bebútorozott erkélyes szolgálati lakás,
- felújított rendelő és orvosi eszközök ingyenes használatba adása,
- megbecsülés és hosszú távú együttműködés.

Amit elvárunk:

- szakmai elhivatottság,
- tisztesség,
- emberség.

Ami még mellettünk szól:

- a település elhelyezkedése (városok közelsége)
- környéken sok helyettesíti lehetőség,
- ügyeletben történő részvétel lehetősége,
- kórházak közelsége.

Ellátandó körzet: Csanádapáca II. számú háziorvosi körzet - területi ellátási kötelezettséggel.

Érdeklődni lehet: a megadott elérhetőségek valamelyikén

Kezdési időpont : 2021. január 1. naptól
2020-05-27
Háziorvos
varbea71@gmail.com
06702398630
Egészségügyi Szolgáltató keres 1 fő Háziorvost
felnőtt háziorvosi praxisba. A praxis Budapesttől 20 km-re található . Rezidens kollégák jelentkezését is várjuk. A praxis könnyen megközelíthető, jól felszerelt, felújított, légkondícionálóval ellátott. Jelentkezéseket a megadott elérhetőségekre várjuk.
2020-05-26
Háziorvos
varbea71@gmail.com
06702398630
Egészségügyi Szolgáltató felnőtt háziorvosi
praxisba keres 1 fő háziorvost. A praxis Budapesttől 20 km-re található . Rezidens Kollégák jelentkezését is várjuk. A praxis jól felszerelt, nem régen felújított, légkondícionálóval ellátott. Központi ügyelet megoldott. Jelentkezéseket a megjelölt elérhetőségek egyikén várjuk.
2020-05-26
dr.Keresztes Miklós
drkeresztesmiklos@gmail.com
06-30-9521325
Budapesten a 13.kerületben légkondicionált,modern,központi fekvésű rendelőben 1600 kártyás háziorvosi praxis eladó.
2020-05-25
Praxis helyettesites
kovacssandor@gmail.com
06202431869
Budapest III.keruleteben /Pók utcai lakótelep/ levő felnott háziorvosi körzet orvosa helyettest keres.
2020-05-25
Lábatlan Város Önkormányzata
hetesiagnes@labatlan.hu
0633517500
Lábatlan Város Polgármestere pályázatot hirdet a város I. és II. számú felnőtt háziorvosi körzeteiben területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. (2 fő részére)
Pályázati feltételek:
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint,
• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• működési nyilvántartás és kamarai tagság igazolása,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
• egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés,
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, beletekinthetnek, kezelhetik.
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti.
Egyéb információk:
• 2000-ben épült, karbantartott Egészségügyi intézmény Budapesttől 68 km-re.
• Helyben elérhető szakrendelések (reumatológia, nőgyógyászat, urológia, szemészet, pszichiátria, gasztroenterológia, ultrahang), 2 fogorvos, 1 gyermekorvos, védőnő, és labor ellátás.
• Szükség esetén önkormányzati bérlakás biztosítása.
• Központi ügyelet megoldott, kötelező részvételi kötelezettség nincs.A pályázat benyújtásának határideje:
• 2020. szeptember 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
• 2020. október 15.
A munkakör betölthető:
• 2020. november 1-től.
• 2020. november 15-től
A munkavégzés helye:
• 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 132.
Egyéb felvilágosítás:
• Teller Péter polgármester (33/517-500) és Varga-Hetesi Ágnes igazgatási ügyintéző (33/517-500 8-as mellék)
A pályázhat benyújtásának módja:
• személyesen ill. postai úton a Lábatlani Polgármesteri Hivatal 2541 Lábatlan, József A. út 60. szám alatt lehet.
2020-05-25
dr. Kuti Mária
diana.molnar@gmail.com
+36204836052
Budapesten, a XI. kerületben, a Szent Kristóf Szakrendelő területén működő gyermekorvosi praxis több mint 30 év után eladó. A körzet gépkocsi nélkül is ellátható. A kártyaszám 930, kiváló asszisztencia. NEAK támogatás igénybe vehető.
2020-05-20
Altorjai Zsuzsanna
zsuzsannaaltorjai@gmail.com
06 30 448 0129
Gyomron halaleset miatt 50 eve egy kezben tartott haziorvosi praxis 1800 fovel elado.Ugyeleti kotelezettseg nincs.Budapestrol kijarassal is megoldhato.Tavolsagi buszmegallo a rendelo kozeleben Kobanya-Kispestrol, valamint vonattal is megkozelitheto a Keleti palyaudvarrol.Erdeklodni:
06 30 448 0129 telefonszamon.
2020-05-19
Praxis eladas
kovacssandor952@gmail.com
06202431869
Budapest III. keruletben felnőtt háziorvosi praxis eladó.
2020-05-19
Dr. Dénes László
medical2130@gmail.com
+36309540644
Jóval túl a nyugdíj-korhatáron, XIII.kerületi felnőtt háziorvosi praxisomat átadnám az egyeztetés szerinti időpontban.
2020-05-19
Péntek László polgármester
polgarmester@segesd.hu
06-20-9110384
Segesd Község Önkormányzata állást kínál - az 50 éven át, most nyugdíjba vonuló, egyetlen orvossal ellátott - vegyes háziorvosi körzet betöltésére, területi ellátási kötelezettséggel. A praxis a község egészét magában foglalja, kártyaszám 2.250, csatolt község nincs. Központi ügyelet a hét minden napján van, részvételi kötelezettség nélkül. A praxis 2019-es OEP finanszírozása 27 millió Ft volt. Gyakorlott, helyben lakó nővér, felszerelt rendelő (akár két munkahelyes is) biztosított. A rendelő használat ingyenes, rezsi nincs. Lakás megbeszélés tárgya, de átmenetileg, azonnal rendelkezésre áll egy kiválóan berendezett apartman, jelképes bérleti díjjal.
A praxis, vállalkozói forma esetén térítésmentesen kerül átadásra, de lehetséges közalkalmazotti alkalmazás is. Az állás 2020. július 01-től betölthető.
Érdeklődni lehet: Péntek László polgármesternél. Tel.: 06-20-9110384, vagy email: polgarmester@segesd.hu
2020-05-19
Dr. Kóbor Tünde
kobortunde@hotmail.com
06309797312
praxisjog eladás | Zala megye

1400 fős felnőtt háziorvosi körzet praxisjoga eladó Zalaegerszegen.
NEAK támogatás igényelhető!!!!!!

Érdeklődni telefonon:+36-30/979-7312 E-mail cím: kobortunde@hotmail.com
2020-05-18
Belvárosi praxis
korzetinover8ker@freemail.hu
Belvárosi praxis szakképzett körzeti nővért keres .
Önéletrajzot bérigény megjelöléssel kérünk :
korzetinover8ker@freemail.hu
2020-05-18
Dr. Asztalos Csaba
asztalosdoktor@gmail.com
+36 30 3012861
Budapest I.ker. felnőtt háziorvosi praxisba szakképzett ápolónőt keresek alkalmazotti statusban, hosszú távra
2020-05-18
Balatoni Praxis
balatonipraxis01@gmail.com
Felnőtt háziorvosi praxist keresek Veszprém és Siófok között, a megjelölt területnek , a Balaton felé eső 20-25 km-es körzetében.
Elérhetőségem:
balatonipraxis01@gmail.com
2020-05-16
Dr Lestyán Klára
lestyanklara@gmail.com
30/9470904
Eladásra kínálom Budapesttől 58 kilométerre, Lábatlan kisvárosban lévő 1530 kártyaszámmal rendelkező praxisomat, 34 év itt töltött praktizálás után, nyugdíjba vonulás miatt.
A város egészségügyi ellátását 2 háziorvosi, 2 fogorvosi és 1 gyerekorvosi körzet biztosítja alapellátás szinten. Központi ügyelet Esztergomban megoldott, részvételi kötelezettség nincs.
Az ellátás a közelmúltban épült, szakrendelőkkel (reumatológia, nőgyógyászat, szemészet, gasztroenterológia, pszichiátria, gyógytorna, urológia, valamint vérvételi labor) rendelkező, korszerű egészségházban történik.
Érdeklődés a fent megadott elérhetőségek egyikén.
2020-05-16
dr.Temesszentandrási György
gyote@freemail.hu
06204731600
Nyugalomba vonulás miatt meghírdetem Alcsútdoboz-Tabajd vegyes háziorvosi körzetét.TB-finanszírozás 26 M/ év.Maximálisan támogató önkormányzatok.Lakás megoldás megbeszélés szerint.
2020-05-13
dr. Horák Tibor
ypsonas.kft@gmail.com
+36309772731
Budapest XXII. kerületben nyugdíjba vonulás miatt 1700 kártyaszámmal, kiválóan képzett asszisztenssel rendelkező háziorvosi praxis eladó.
2020-05-12
Felnőtt háziorvosi praxis vétele
praxisfelnott@gmail.com
Kedves Kollégák!

Eladó felnőtt háziorvosi praxist keresek Budapesten, illetőleg Budapest környékén, könnyen megközelíthető, pl . az M7-sen megközelíthető praxisban.
2020-05-11
felnőtt háziorvosi praxis eladás | Budapest
praxiseladas09@gmail.com
06 30 815 4956
Budapest IX. kerületében, Középső-Ferencvárosban jól működő, 1700 fős felnőtt háziorvosi praxis kiváló, gyakorlott, szakképzett asszisztenciával eladó végleges nyugdíjba vonulás miatt. A vásárláshoz NEAK támogatás igényelhető.
A praxis 40 éve egy kézben tartott, rendezett, jól bevezetett, közvetlenül a szakrendelő mellett található, pár éve kialakított, jól felszerelt, teljes számítógépes adminisztrációval. Ügyeleti kötelezettség nincs.
2020-05-10
Felnőtt Praxist keresek
praxisagglomeratum@gmail.com
Kedves Kollégák!

Budapesttől Kb. 20 -30 km-re levő , jól megközelíthető felnőtt háziorvosi
praxist keresek megvételre, esetleg hosszabb távú helyettesítésre.
2020-05-07
Dr Papp Judit
dranyaka@freemail.hu
703791405
Nyugdíjba vonulásom miatt,praxisom eladásáig helyettest keresek Veszprém városi
felnőtt háziorvosi körzetembe. Teljes körű telefonos és egyéb konzultációt biztosítok.
Városi,központi ügyelet működik,abban nem kell részt venni,csak a rendelés személyes vizsgálati részében.Részleteket megbeszéljük.
2020-05-07
Dr Papp Judit
dranyaka@freemail.hu
703791405
Végleges nyugdíjba vonulás miatt Veszprémben felnőtt háziorvosi praxis eladó.
A praxis évtizedek óta egy kézben tartott,jól
bejáratott,2300-s kártyaszámmal (SOTE oktató körzet is). A rendelő Veszprém városközpontban van,a kórháztól,szakrendelésektől 250 m-re.A városban, a kórházban központi városi ügyelet működik,melyben nem kell részt venni,de lehetséges.A praxis elsősorban kertvárosi terület,egy Veszprémhez tartozó csatolt (5 km) településrésszel,ahol hetente egyszer kell rendelni.Mindkét rendelő jól felszerelt ,kiépített számítógépes adminisztrációval.Kiváló,gyakorlott asszisztencia.Természetesen minden segítséget,konzultációt megadok a végleges
átadásig,és természetesen utána is.Átmeneti időre helyettesítési formát is meg tudunk beszélni.
2020-05-07
Dr.Milvius Lóránt László
milviusbt@gmail.com
06 22 353462
Vál település háziorvosi vegyes praxisa eladó.Központi ügyelet működik,melyben a részvétel nem kötelező.A körzet Budapestről,Székesfehérvárról is ellátható kijárással.A falu lakossága 2400 fő,ebből 2000fő a praxisomé.Kérem az érdeklődők telefonszámaikat az e-mail címemre szíveskedjenek megadni/milviusbt@gmail.com/,fel fogom hívni Önöket.
2020-05-07
dr.Kassai Enikő
legradi.peter@femsafe.hu
+36703844423
Kedves rezidensek, álláskeresők!

Budapesti pesti családorvosi praxisba keresünk teljes állásba alkalmazott orvost.

Heti rendelési idő : 16 óra.

24 órás ügyelet működik a területen ,így készenlétet ,ügyeletet adni nem kell.

Kiemelt fizetéssel!

Ha felkeltette az érdeklődését a hirdetés akkor a megadott email címre várjuk fényképes önéletrajzát .

2020-05-06
Dr Nógrádi Éva
drnogradieva@gmail.com
+36309526317
Körzeti ápolónőt keresek II. kerületi háziorvosi rendelőbe 2020.07.01-től. Fizetés megállapodás szerint.
2020-05-05
Dr.Bodnár Anita
anita.dr@freemail.hu
06-70/3912915
Gyáli felnött haziorvosi körzetbe keresek babavárás miatt helyettes orvost, hosszu távra, kb.1,5 évre.
Felujitott klimatizalt rendelö, Medmax program, asszisztensnö 25 éve a pályán.
A kezdés megbeszélés tárgyát képezi de legkésöbb nyár vége.
Heti 4 nap rendelés, H,K: 8-12:00, Sz:15:00-19:00, P: valtozo 8-12:00 vagy 13:00-17:00.
2020-05-05
Dr.Székely Alice
szekely.alice@gmail.com
06-30-355-1131
Nyugdíjba vonulás miatt pesterzsébeti praxisomat eladom.
2020-05-05
szakorvos
szakorvos13@gmail.com
Budapesten és lehetőleg Pest megye nyugati agglomerátumban helyettesítést vállalok a hét 2-3 napján, esetleg tartósan is.
2020-05-04
Dr. Szakolczai Ilona
drszakolczai@freemail.hu
06309548776
Budán, a XI. kerületben házi gyermekorvosi praxis nyugdíjba vonulási szándék miatt eladó. Praxis létszám 1180 fő. Rendelő felújított, jól felszerelt, bérleti díjat nem kell fizetni. Szakképzett asszisztencia biztosított. Ügyeleti kötelezettség nincs. A vásárláshoz NEAK támogatás igényelhető. Elérhetőség: 30/9548-776
2020-05-03
Bokánné Horváth Szilvia
bokanszilvi@gmail.com
20/930-8892
25 éves egészségügyi tapasztalattal diplomás ápolói állást keresek Veszprémben.
2020-05-02
Eladó felnőtt praxist keresek
agglomeratumb@gmail.com
Budapesten vagy annak agglomerációjában, eladó felnőtt háziorvosi praxist keresek megvételre.
2020-05-02
Dr. Gimesi Anna
gasztro58@gmail.com
Tisztelt Álláskeresők!
16. kerületben gyermekorvosi praxisba főállású asszisztensnőt keresek. Az önéletrajzos jelentkezéseket kérem a
gasztro58@gmail.com címre küldjék.
2020-04-30
Dr. Pataki Márta
drpatakimarta51@gmail.com
06709530809
Kiskunfélegyházán 1720 fős felnőtt háziorvosi praxis eladó. Az ellátás az önkormanyzat által felújított Egészségközpontban, jól felszerelt, 2 asszisztenssel működő rendelőben történik.
2020-04-28
Dr Hargitai Róbert
hrobi49@freemail.hu
06-20-973-02-31
Szigetszentmiklósi felnőtt praxisba ügyes körzeti ápolónőt keresek 2020.08.01-től. Elvárások: OKJ 54-55, MESZK tagság, alapvető számítógépes ismeret / Visual xdoki/.
Érdeklődni lehet:06-20-973-02-31
2020-04-28
Dr Komor Edit
komoreditdr@gmail.com
06305398989
Mihamarabbi kezdéssel tartós helyettest keresek XXII kerületi praxisba a hét 1-2 vagy akár több napjára is.
2020-04-26
praxist keresek
balatonpraxis@gmail.com
Felnőtt háziorvosi praxist keresek Veszprém vagy annak Balaton felé eső 20-25 km-es körzetében.
Ajánlataikat várom: balatonpraxis@gmail.com
2020-04-24
Komendát Mária Magdolna
komendat.maria@gmail.com
0630/216-2486
Ajkán jól felszerelt 1800 fős felnőtt háziorvosi körzet, nyugdíjba vonulás miatt eladó. A körzetben egy körzeti ápolónő dolgozik alkalmazottként. A körzet rezsijébe az önkormányzat besegít. Ajkán központi háziorvosi ügyelet működik kiemelt díjazással. Érd.: 0630/216-2486
2020-04-22
Helyettes Orvos
helyetteshaziorvos@gmail.com
Felnőtt háziorvosi praxisban helyettesítést vállalok Budapesten illetőleg közvetlen az általa határolt környéken.
2020-04-22
Dr. Gallik Rita
gallikrita@gmail.com
+36-20/5856999
Újpest központjában 1500 fős felnőtt háziorvosi praxis eladó. NEAK támogatás igényelhető. Ügyeleti kötelezettség nincs, betegellátás háznál alig fordul elő. több, mint 20 éve dolgozó, kiváló asszisztencia.
2020-04-20
Praxist keresek
praxisagglomeratum@gmail.com
Felnőtt háziorvosi praxist keresek Budapesten vagy annak lehetőleg a Balaton , ill. M7-es felé eső 20-25 km-es körzetében.
Ajánlataikat várom:
praxisagglomeratum@gmail.com
2020-04-20
mancs83@gmail.com
Keresek foglalkozás-orvostan szakképzésben levő orvost,aki vállal helyettesítést 4 vagy 8 órában hétfői napokon!
E-mailben várom a válaszokat!
2020-04-18
Dr.Ungrischpek Gyorgyi
ungrischpek.gyorgyi@gmail.com
06307030502
Budapesten a III.keruletben /Pók utcai lakótelep/ felnott háziorvosi praxis elado .
2020-04-17