A családorvoslás graduális oktatását 1984 óta végezzük. 1992-ben alakult meg a tanszék, amelynek feladata a szakképzéssel és továbbképzéssel tovább bővült.

A szakma oktatása gyakorlatorientált, bázisa az oktató családorvosi praxis, ahol a nagy gyakorlattal rendelkező családorvosok, napi betegellátásuk bemutatásával “egy oktató-egy hallgató” munkakapcsolatban mutatják be a szakma sajátosságait és gyógyító-megelőző munkájukat. Ebben az oktatásban a tanszék főállású munkatársai mellett 160 fővárosi és vidéki oktató-családorvos vesz részt.

A graduális oktatásban magyar, angol és német nyelve is oktatjuk a családorvos munkájának sajátosságait, amelyet választható, kötelező fakultáción kiscsoportos szemináriumi keretek között a napi betegellátás példáival illusztrálunk. Lehetőséget biztosítunk tudományos munka végzésére, tudományos diákköri munkára, államvizsga dolgozat és rektori pályázat kidolgozására.

1992-től van rezidensi program a tanszéken. Didaktikusán felépített, folyamatosan ellenőrzött képzési programot valósítunk meg. Ennek alapja egy családorvos-mentor mellett, annak praxisában felügyeletével végzett orvosi tevékenység. Ez egészül ki kórházi gyakorlatokkal, részprogramokkal, amelyek a későbbi önálló családorvosi munka biztonságos végzéséhez szükséges gyakorlati és elméleti ismereteket nyújtják. A rezidensi program alkalmassági vizsgával zárul, amely után saját praxisban végzett gyakorlat és felkészülés után lehet szakvizsgát tenni.

A tanszék Budapesten és az Egyetem vonzáskörletében folyamatos, tematikus orvostovábbképzést szervez és bonyolít le, ez közel 500 orvos szakvizsgára való előkészítését is jelentette.

A tudományos kutatómunka a családorvoslás oktatásával, oktatók képzésével összefüggésben szerveződik. További területek a napi betegellátás szervezése, a minőségbiztosítás, a krónikus nem fertőző betegségben szenvedők gondozása, a primer és szekunder prevenciós aktivitás, valamint új vizsgálóeljárások gyakorlati bevezetése.