HÁZIORVOSTAN SZAKORVOSKÉPZÉS PROGRAMJA 2022.09.01-TŐL

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést a 162/2015. (VI.30.) Kormányrendelet, a 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet, a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet, valamint a 2022. szeptember 1-től hatályos 28/2022 (VIII. 25.) BM rendelet szabályozza.
A szakképzésre vonatkozó valamennyi információ megtalálható a Szak- és Továbbképzési Központ honlapján (semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes –– Szakképzés – Háziorvostan – Tájékoztató a szakképzésről).

HÁZIORVOSTAN SZAKORVOS KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

14.1. A SZAKÉPESÍTÉS ADATAI
14.1.1. A szakképesítés megnevezése: Háziorvostan
14.1.2. A szakképzés időtartama: 36 hó
14.1.3. A szakképzési időtartam alatt teljesítendő részvizsgák száma: 1 db (alapképzést lezáró vizsga)

14.2.A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM RÉSZLETEZÉSE

14.2.1. Alapképzés 28 hó
14.2.1.1. 5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebből legalább 2 hó az alapképzés elején, legalább 1 hó az alapképzés végén töltendő le
14.2.1.2. 6 hó belgyógyászat legalább kétféle, különböző belgyógyászati profilú osztályon
14.2.1.3. 5 hó sürgősségi gyakorlat, benne:
– 2 hó gyakorlat II. vagy III. progresszivitási szintű egyetemi vagy oktató kórházi sürgősségi betegellátó osztályon
– 1 hó gyermek sürgősségi gyakorlat
– 1 hó mentő gyakorlat
– tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben való részvétel (2 hét vagy 5 műszak)
– sürgősségi tanfolyam, újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés, hatósági orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés (2 hét)

14.2.1.4. 4 hó gyermekgyógyászat benne:
– 2 hó gyermekgyógyászati osztály
– 2 hó házi gyermekorvosi praxis

14.2.1.5. 1,5 hó sebészet, benne: 1 hó általános sebészeti szakrendelés és 2 hét traumatológiai szakrendelés

14.2.1.6. 1 hó szülészet-nőgyógyászati gyakorlat, benne
– 1 hét szülőszobai gyakorlat
– 2 hét várandósgondozás
– 1 hét nőgyógyászat szakrendelésen
14.2.1.7. 1 hó neurológia (szakrendelés minimum 2 hét)
14.2.1.8. 1 hó pszichiátria (szakrendelés minimum 2 hét)
14.2.1.9. 3 hó gyakorlat további társszakmák szakrendelésein, benne:
– 1 hét szemészet
– 2 hét fül-orr-gégészet
– 2 hét pulmonológia
– fogászat (alapellátásban)
– 1 hét bőrgyógyászat
– 1 hét urológia
– 2 hét reumatológia, mozgásszervi ellátás és rehabilitáció
– 1 hét infektológia
– 1 hét onkológia
– 1 hét palliatív medicina vagy hospice ellátás

14.2.1.10. 2 hét szakmaspecifikus kötelező szeminárium (minimum 3 nap jogi alapismeretek)
Az alapképzés végén részvizsgát kell tenni.

14.2.2. Szakgyakorlati képzés 8 hó

14.2.2.1. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben 2 hó praxisgyakorlat gyermekgyógyászati konzíliáriusi háttérrel ellátott vegyes vagy gyermek körzetben.

HÁZIORVOSTAN SZAKORVOSKÉPZÉS PROGRAMJA A 2012.09.14. ÉS 2022.09.01. KÖZÖTT A SZAKKÉPZÉSBE BELÉPETT REZIDENSEKRE VONATKOZÓAN

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítésről (Módosította: 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet 25.)

HÁZIORVOSTAN

1. Képzési idő: 36 hónap

2. Képzési program:

2.1. 28 hó törzsképzési program:

a) 6 hó sürgősségi gyakorlat, benne:
aa) újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés
ab) halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés
ac) tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel
b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok
c) 6 hó belgyógyászat
d) 4 hó gyermekgyógyászat, benne: gyermekorvosi praxisgyakorlat
e) 2 hó sebészet:
ea) 6 hét általános sebészet
eb) 2 hét traumatológiai szakrendelés
f) 1 hó szülészet-nőgyógyászati gyakorlat:
fa) 2 hét szülőszobai gyakorlat
fb) 1 hét terhesgondozás
fc) 1 hét nőgyógyászat
g) 1 hó neurológia
h) 2 hó pszichiátria, benne: stresszkezelési és pszichoterápiás alapismeretek
i) 5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebből 2 hó a program elején töltendő le

A törzsképzés végén részvizsgát kell tenni.

2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett,

ebben: 2 hó falusi praxisgyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

A törzsképzési program befejezését követően részvizsga letétele, amely a szakgyakorlati képzés megkezdésének feltétele.