Az egyetemi kurrikulum szerint a VI. éves tanulmányaik során a hallgatóknak egyhetes családorvostani gyakorlatot kell teljesíteniük. Oktatásuk hetében egy oktató családorvos mellett, oktató családorvosi praxisban egy hallgató képzése folyik. A tanrendi turnus beosztás és a Dékáni Hivatal címlistája alapján elkészült az Önök gyakorlati beosztása.
A gyakorlat hete a belgyógyászati szakgyakorlat idejében, de külön kijelölt időszakban töltendő le. Kérjük, hogy a gyakorlat megkezdése előtt 3 héttel vegye fel a kapcsolatot kijelölt oktatójával (rendelő címe, telefonszáma megtalálható), pontosítsák a gyakorlat megkezdését.
Problémás lehet az augusztusi gyakorlatok lebonyolítása a nyári szabadságolások miatt, ezért hangsúlyozottan kérjük az előzetes egyeztetést az oktatóval.
Az egyhetes gyakorlatról hiányzás nem megengedett!
FONTOS, HOGY A GYAKORLATOT CSAK AKKREDITÁLT OKTATÓ PRAXISBAN, OKTATÓ CSALÁDORVOS MELLETT LEHET LETÖLTENI. A MÁS HELYEN ELVÉGZETT GYAKORLATOT NEM FOGADJUK EL.
Kérjük, hogy a Tanszék honlapjáról a gyakorlati naplót töltsék le és nyomtassák ki, a gyakorlat ideje alatt töltsék ki. A gyakorlat értékelésével együtt, PDF formátumban (1 fájlban), e-mailben küldjék meg a Családorvosi Tanszékre, a megadott e-mail címre. Nyomtatott formában nem fogadjuk el a naplót! Az oktató családorvosnak csak a naplóban kell az értékelést aláírnia.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az “Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” értelmében nem jelenthetnek meg személyes adatok, vagyis a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ezért sem a beteg, sem az őt ellátó intézmény, valamint ellátó személy konkrét megnevezése nem jelenhet meg az esetek leírásában.

Amennyiben később iratkozott be az évfolyamra, úgy beosztásunkban neve nem szerepel. Ilyen esetekben személyes megbeszélés alapján választandó ki a gyakorlat ideje és helyszíne. Kérjük, hogy legalább három héttel a gyakorlat tervezett megkezdése előtt jelezze igényét. (Kapcsolat: Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék 06-1-355-8530, Fekete Ilona)

Dr. Torzsa Péter
egyetemi tanár tanszékvezető

Letöltések