Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

Tanszékvezető

Dr. Torzsa Péter

egyetemi tanár
Diplomáját 1995-ben a SOTE-n szerezte, azóta a tanszék rezidensképzésében vesz részt, a graduális angol nyelvű oktatás felelőse. 2006 óta rezidensképzési és grémiumi titkár.

Állandó munkatársak:

Dr. Vörös Krisztián

Tanszékvezető-helyettes.
1997 óta dolgozik a Tanszéken, 2002-ben szakvizsgázott, 2014-ben PhD fokozatot szerzett klinikai orvostudományokból. A Családorvostan és a Családorvosi ismeretek tárgyak tanulmányi felelőse. A Tanszék informatikai rendszerének és honlapjának felelőse.

Prof. Dr. Kalabay László
Dr. Kalabay László 1981-ben szerezte diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1981-2004 között az egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinikán dolgozott, 2002-től mint egyetemi docens. 2004 óta a Családorvosi Tanszék vezetője. Szakképesítései: belgyógyászat (1985)l, klinikai immunológia és allergológia (1994), háziorvostan (licenszvizsga: 2003, szakvizsga: 2006), egészségbiztosítás (2011), palliatív medicína licensz (2014). 1993-ban szerezte kandidátusi fokozatát, 2003-ban habilitált.

Dr. Tamás Ferenc
Diplomáját 1992-ben a SOTE-n szerezte, majd 1994-ben rezidensvizsgázott. 1995 óta dolgozik felnőtt praxisban Pilisvörösváron. Feladata a szakorvos továbbképzés szervezése.

Dr. Eőry Ajándék
Diplomáját 1999-ben szerezte, 2004-ben szakvizsgázott, PhD fokozatot 2015-ben szerzett.
A Bevezetés a klinikumba tárgy felelőse. Email: eory.ajandek@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Hargittay Csenge
Diplomáját 2007-ben Budapesten szerezte. 2015-ben szakvizsgázott, azóta dolgozik a Családorvosi Tanszéken. A Tanszék MTMT adminisztrátora, minőségbiztosítási megbízottja és a hatodéves tárgy felelőse.

Dr. Márkus Bernadett
2000-ben végzett a Semmelweis Egyetemen, majd háziorvostanból tett szakvizsgát.
2012 óta dolgozik a Családorvosi Tanszéken. Részt vesz a magyar, angol és német nyelvű graduális oktatásban.
Feladata a rezidensképzés koordinálása.
2014 óta Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója.

Dr. Szélvári Ágnes
A német oktatás felelőse.

Dr. Vajer Péter
1998 óta dolgozik a Tanszéken, 2003-ban szakvizsgát tett háziorvostanból, PhD fokozatot szerzett 2014-ben. Feladata a szakdolgozatok, rektori pályázatok elkészítésének koordinálása, emellett a tanszék minőségbiztosítási vezetője.

Fekete Ilona
Közgazdasági szakközépiskolában érettségizett 1981-ben. A tanszéken 1995 óta dolgozik, gazdasági ügyintéző, tikárnő.
Emil: fekete.ilona@med.semmelweis-univ.hu

Tudományos munkatársak:

Dr. Antalics Gábor
1985-ben Budapesten diplomázott, majd 1991-ig belgyógyászként dolgozott. Jelenleg a XVII. kerületben családorvosként dolgozik, háziorvosi szakvizsgát 1997-ben tett. A tanszéken mentori feladatokat lát el, a graduális oktatásban és a szakképzésben vesz részt.

Dr. Ádám Ágnes
Diplomáját Budapesten 1977-ben szerezte. 1985-ig belgyógyászként dolgozott, majd ezt követően a XIV. kerületben lett családorvos. A Tanszék oktató családorvosa, mentor, a rezidens oktatásban, szigorlók képzésében, vizsgáztatásban vesz részt. Fő kutatási területe: alvási apnoe szindróma szűrése.

Dr. Csalay László
1980-ban diplomázott a SOTE-n. 1989-ig belgyógyászként dolgozott, jelenleg a XII. kerületben háziorvos. A Medicus Anonymusnak, a Családorvosi Tanszék havilapjának felelős szerkesztője, mentor, valamint az átképzési program szervezésében vesz részt.

Dr. Oláh Ilona
1979-ben diplomázott Pécsett. 1986-ig belgyógyászként dolgozott, jelenleg a XXI. kerületben családorvos. A másod éves rezidensek évfolyamfelelőse, mentor, részt vesz a rezidensképzés és az átképzés szervezésében.

Dr. Sirák András
1974-ben Budapesten diplomázott, majd 1980-ig Csákberényben volt háziorvos. Jelenleg Velencén dolgozik családorvosként. A rezidensképzés és az átképzés szervezésében vesz részt.

Dr. Szabó János
Diplomát 1989-ben Budapesten szerzett, ezt követően Hevesen, háziorvosként dolgozik. Főbb munkaterületei: sürgősségi ellátás oktatása, pszichoszomatikus betegségek, pszichés betegségek. Oktató családorvos, mentor, részt vesz a graduális és posztgraduális oktatásban. Háziorvosi szakmai kollégium tagja.

Dr. Tímár Éva
1960-ban diplomázott Budapesten, majd 1972-ig belgyógyászként dolgozott. Jelenleg a VII. kerületben családorvos. A tanszéken mentor, részt vesz a magyar és angol nyelvű graduális oktatásban, a szakképzésben, és a videokummunikációs gyakorlatokat irányítja.

Dr. Vajó Zoltán
Diplomáját 1991-ben szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően három szakvizsgát szerzett, majd 1999-ben kandidátusi fokozatot. 2006-ban habilitált, majd 2007-től a Debreceni Egyetemen dolgozott c. egyetemi tanárként. A Tanszék munkájában 2016-óta vesz részt.