Tárgy neve: Családorvosi ismeretek
Kreditpont: 2 pont
Kód: AOVCSA911_1M
Típus: kötelezően választható
Felelős: dr. Vörös Krisztián

Tantárgyi követelményrendszer

Helyszín
Családorvosi Tanszék, kis előadó terem (1085 Stáhly u. 79. V. emelet

Leírás
A családorvosi előadások átfogó képet adnak az alapellátásról. A családorvosi fakultáció keretében megismerik a szakma iránt érdeklődő hallgatók a családorvoslás különböző oldalait. A gyakorlatias, interaktív képzés során a hallgatók aktív bevonására törekszünk.

A tárgy tematikája

Kalabay L. – Családgondozás
Egyed K. – Gyermekgyógyászati alapellátás
Hargittay Cs. – Szűrővizsgálatok
Antalics G. – Családorvos feladatai a gondozásban
Simon J. – Praxisszervezés, pályakezdés
Vörös K. – A családorvos munkája, lehetőségei, nehézségei
Vörös K. – Kommunikáció, Cambridge-Calgary modell
Tamás F. – Alkoholbetegség megelőzése, kezelése az alapellátásban
Márkus B. – Krízisszituációk
Torzsa P. – A kiégés megelőzése a családorvosok körében
Vajer P. – Multimorbid beteg
Vajer P. – Dohányzásról leszokás támogatás lehetőségei, a családorvos szerepe

Időpont
Csütörtökönként, 16,30 18,00ig

Egyéb
A félév végi aláírás megszerzéséhez a megfelelő számú előadáson történő részvétel és a záró tesztvizsga sikeres megírása szükséges.
Az utolsó fakultáción történik a tesztírás, melynek anyaga az előadásokon elhangzottak.
Három hiányzás igazolása nem szükséges, további hiányzások nem fogadhatók el. A vizsgáról történő hiányzás orvosi igazolással fogadható el.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kalabay L. (szerk.): A családorvoslás elmélete és gyakorlata. Elektronikus oktatási anyag. Megjelenés alatt 2012
Csalay L. (szerk.): Családorvosok kézikönyve. Anonymus Kiadó, 2010
Kalabay L., Margittay E., Vörös K. (szerk.): Családorvosi ismeretek. Előadás és fakultációs jegyzet, Semmelweis Kiadó, 2009
Sirák A.: Sürgősségi betegellátás. Mátrix Kft., 2008
Arnold Cs.: Családorvoslás a gyakorlatban. Melánia Kiadó, 2002