Az új egyetemi kurrikulum szerint a VI. éves tanulmányaik során a hallgatóknak lehetőségük van szabadon választható formában felvenni a 6 hetes családorvostan gyakorlatot.

A 6 hetes gyakorlatra való jelentkezés menete:

Az egyhetes Családorvosi gyakorlathoz hasonlóan az oktatás családorvosi rendelőkben zajlik az egy oktató-egy hallgató modell szerint. Kérjük, hogy a tárgy iránt érdeklődő hallgatók vegyék fel a kapcsolatot az akkreditált oktatóval, akinél a gyakorlatot szeretnék végezni és ezt jelezzék írásban a Tanszék felé. Az akkreditált oktatók listája a Tanszék honlapján érhető el:

Akkreditált oktatók felnőtt körzetben

A gyakorlati hely jóváhagyása csak a Tanszék engedélyével lehetséges.

A gyakorlat célja:

Célunk, hogy a gyakorlat elvégzésével a hallgatók elmélyítsék tudásukat a háziorvosi munka számos területén.

Képesek legyenek:

 • az önálló betegvizsgálatra,
 • a tünetek alapján a differenciáldiagnosztizálásra,
 • szükség esetén kiegészítő vizsgálatok kérésére,
 • a diagnózis felállítására és a megfelelő terápiás döntés meghozatalára.

Elsajátítsák a fentieken kívül:

 • a rendelőben történő adminisztrációs feladatokat,
 • a szakértői tevékenységeket,
 • a krónikus betegek gondozási feladatait,
 • és a prevenciós tanácsadás folyamatát.

 

A tárgy részletes tematikája:

 • Adminisztráció
  • Új beteg regisztrációja, törzskarton létrehozása
  • Vényírás kézzel
  • Beutaló írása
  • Terápiás lap összeállítása, aktualizálása
 • Szakértői tevékenység
 • Keresőképesség elbírálása, táppénzes dokumentáció
 • Betegdokumentáció összeállítása NRSZH vizsgálathoz
 • Gépjármű alkalmassági vizsgálatok
 • Betegvizsgálat, diagnózis/terápia
 • Felső- és alsó légúti infekció felismerése, kezelése
 • Uro-genitális infekció felismerése, kezelése
 • Gastrointestinalis infekció felismerése, kezelése
 • Terápia/gondozás
 • Szív-érrendszeri/hipertóniás beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
 • Cukorbeteg, anyagcserebeteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
 • Daganatos beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
 • Mozgásszervi beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
 • Légzőszervi beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
 • Prevenció
 • Egészséges életmód tanácsadás
 • Életkori szűrővizsgálati program összeállítása 40-50 éves életkor között
 • Páciens önvizsgálat oktatása (emlő, bőr, szájüreg, széklet- és vizeletürítési szokások, észlelési, érzékelési funkciók)
 • Szív-érrendszeri/anyagcserebeteg szűrés (komplex szív-érrendszeri kockázat meghatározás)
 • Daganatos betegségek szűrése
 • Vércukormérés a rendelőben (vércukormérő használata, technika, értékelés), egyéb gyors tesztek alkalmazása
 • Vizelet üledék vizsgálata stix-szel
 • Diagnózis felállítása
 • Preoperatív kivizsgálás során a szakellátás tájékoztatása a műtéti és posztoperatív körülményeket befolyásoló anamnesztikus és szociális körülményekről
 • Tájékozódó ophthalmológiai vizsgálat
 • Tájékozódó hallásvizsgálat (súgott beszéd, hangvilla, otoscopos vizsgálat)
 • Pulzoximetria
 • Laboratóriumi vizsgálatok kezdeményezése, eredmények értékelése
 • Vérnyomásmérés (alsó, felső végtagokon)
 • Terápia
 • Intramuszkuláris injekció beadása
 • Korszerű fájdalomcsillapítás gyakorlata
 • Lázcsillapítás formái, gyakorlata

A távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a foglalkozások 75%-án kötelező a részvétel.

A félév aláírásának követelményei:

A gyakorlaton való részvétel, a gyakorlati napló kitöltése, a felsorolt kompetenciák teljesítése.

A Gyakorlati napló letöltése:

Vizsga típusa:

Gyakorlati vizsga. A megszerzett kompetenciák gyakorlati bemutatása az oktatónak.

Az értékelést a gyakorlati vizsga során elvégzett anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnózis felállítása, differenciáldiagnosztika, terápiás terv készítése és a gondozási feladatok ismerete alakítják ki.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

 • A családorvostan elmélete és gyakorlata (főszerkesztő: Kalabay L.) Semmelweis Egyetem, Budapest, 2018 http://semmelweis.hu/csot/e-tankonyv-letoltese/
 • Kalabay L, Torzsa P, Vörös K. (szerk.): Családorvosi ismeretek. Előadás és fakultációs jegyzet, Semmelweis Kiadó, 2017.
 • Sirák A. Sürgősségi betegellátás. Családorvosok, rezidensek, ügyeletes orvosok és asszisztensek számára. Mátrix Kft., 2019.

Kapcsolat:

06-1-355-8530,
titkarsag.csot@semmelweis.hu

Rezidensképzés tájékoztató

Tájékoztató, a konzultáció anyaga