Az Integratív Medicina Tanszéki Csoport célja, hogy az orvosok gyógyító figyelmét a hozzájuk forduló beteg emberre irányítsa, és terápiás eszköztárukat, illetve kapcsolatrendszerüket úgy bővítse, hogy az optimális gyógyulás elérése érdekében képesek legyenek a beteg állapotának és igényeinek megfelelő gyógymódokat mérlegelni, a beteget választásában segíteni és aktív közreműködését elérve katalizálni a gyógyulás folyamatát. Mindemellett kiemelten fontosnak tartja, hogy a gyógyító orvos ismerjen és alkalmazzon olyan módszereket, mellyel saját feltöltődését és megújulását biztosítani tudja, hogy kiegyensúlyozott, egészséges életet élhessen.

Ennek érdekében a Tanszéki Csoport a graduális és a posztgraduális oktatásban, a klinikumban és a tudományos együttműködésein keresztül is számos lehetőséget kínál:

Graduális oktatás:

Komplementer eljárások az evidenciák tükrében szabadon választható tárgy negyedévtől: A tárgy keretein belül szemináriumok és sajátélmény-gyakorlatok segítségével a legkiemelkedőbb magyar kutatók és klinikusok hozzák testközelbe a fitoterápia, táplálkozástudomány, mozgás, stressz-kezelés, a rendszerszemléletű és tradicionális gyógyítás: oszteopátia és a hagyományos kínai orvoslás tudományos evidencia-bázisát, alkalmazási területeit, lehetséges mellékhatásait és ellenjavallatait azzal a céllal, hogy tágítsák a hallgatók megközelítési módjait és a személyes megtapasztalás lehetőségét biztosítsák számukra. https://semmelweis.hu/csot/oktatas/integrativ-medicina/gradualis-oktatas/

Hagyományos kínai orvoslás szabadon választható tárgy harmadévtől: A tárgy egy szemeszteres előadás-sorozat, melynek során hetente két tanóra keretében a hagyományos kínai egészség- és betegség felfogás elméleti alapjairól, a szervek működéséről és kapcsolatrendszeréről, a meridiánokról, pontjaik lokalizációjáról és indikációs területeiről, valamint a hagyományos kínai gyógyszertan alapjairól és a mikrorendszerek közül a fülakupunktúráról hallhatnak az orvostanhallgatók. A tárgy oktatója Dr. Eőry Ajándék, a tárgy oktatása a Semmelweis Egyetem Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékével együttműködésben valósul meg.

Posztgraduális képzés:

A tanszéki csoport a Manuális Medicina tanfolyam oktatásának gesztor szervezeti egysége.

Kutatási együttműködések:

A tanszéki csoport számos nemzetközi és egyetemközi kutatási együttműködésben vesz részt, melyek témája a pszichés tényezők és a testi betegségek kapcsolata, az orvosi identitás fejlődését befolyásoló tényezők, a kiegyensúlyozott, egészséges élet összetevői, illetve a klinikai kérdőívek eredményei és a biológiai markerek közötti összefüggés a stressz területén. A kutatásokról részletesebben a kutatócsoport oldalán tájékozódhat. A természetgyógyászati módszerek témakörében egyéni TDK és szakdolgozat lehetőséget is biztosítunk.

Klinikai együttműködések a Semmelweis Egyetemen belül:

A Kismedencei Fájdalom Munkacsoport közreműködője – Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika

A medencevégű tartásban elhelyezkedő magzatok fejvégű tartásba fordítása moxakezeléssel – Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika