Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 162/2015. (IV.30) Kormányrendelet alapján a Semmelweis Egyetem régiójában az évente meghirdetett háziorvostan rezidensi álláshelyekre pályázat nyújtható be.
A benyújtott pályázatok értékelése rendszerbevételi eljárás keretében, szóbeli meghallgatás után történik. Az évente több alkalommal meghirdetett időpontok minden év elején kiírásra kerülnek a Családorvosi Tanszék és Szak- és Továbbképzési Központ honlapjain is.
A jelentkezés menete, általános tájékoztató megtalálható a SE Szak- és Továbbképzési Központjának honlapján: https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/aok/elso-alap-szakkepzes/
A háziorvostan szakképzéssel kapcsolatos friss információk, hirdetmények, letölthető dokumentumok, jelentkezési lap az alábbi oldalon elérhetők: https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/szakkepzes/haziorvostan/

A jelentkezési lapok leadásának helye: 

Takács Éva csoportvezető,
Szak- és Továbbképzési Központ, Akkreditációs és Rendszerbevételi Csoport,
1091 Budapest, Üllői út 25. (City Corner Irodaház)
Telefon: +36-1-459-1500/62244 mellék 
e-mail: takacs.eva@med.semmelweis-univ.hu

A leendő rezidensnek vállalni kell, hogy a Tanszék által kijelölt oktatói helyeken, oktatók mellett és a szakképzési programnak megfelelően kell főfoglalkozású állásban teljesíteni a rezidensi programban előírtakat. Ez a Semmelweis Egyetem vonatkozásában általában Budapesten, az egyetemhez kötötten bonyolódik le. Vidéki gyakorlat, egyéni képzési terv szerint csak részben valósítható meg.
A felvételi alapján rangsorolás történik. A Tanszéken működő bizottság az elért pontok figyelembevételével tesz javaslatot arra, hogy kik vehetők fel, illetve kik azok, akik „alkalmatlanok” a családorvosi pályára.

A pontozás szempontjai

 • Az egyetemi tanulmányokból szerezhető pontok (szigorlatok)
 • Nyelvismeret, nyelvvizsga
 • Családorvoslással összefüggő külön aktivitás (fakultáció, szakdolgozat, Rektori Pályázat, TDK, előadás, publikáció)
 • Családorvos oktató véleménye
 • Egyéb a gyakorlat szempontjából fontos aktivitás (nővér munka, mentőzés)
 • Motivációs levél
 • Személyes interjú

A szakmaspecifikus interjú során értékeljük:

 • A szakma iránti elhivatottságot
 • A családorvos szerepéről, lehetőségeiről alkotott elképzeléseket
 • A korábbi családorvosi vonatkozású tevékenységeket
 • A kommunikációs képességet
 • Az önálló munkára való képességet.

A felvételi interjú során általában az alábbi kérdésekre szükséges válaszolni:

 1. Az orvoslás mely területe érdekli a legjobban?
 2. Hogyan szeretné elképzeléseit majdani családorvosi munkájában hasznosítani?
 3. Mikor, mi motiválta a pályaválasztásban?
 4. Mit tud a családorvos munkájáról?
 5. Hogyan képzeli, milyen feladatok kapnának munkájában prioritást?
 6. Hogyan dolgozna, mint családorvos?
 7. Szeretne kutatómunkában részt vállalni?
 8. Szeretne bekapcsolódni az oktatásba?

A háziorvos rezidens állásra meghirdetett pályázat anyagának benyújtásához szükséges a szakmai érdeklődés kifejtésére, és a háziorvoslásról való elképzelések megfogalmazására, rövidebben : motivációs levél megírására.
E levélnek a következőket célszerű tartalmaznia:

 1. Mikor, minek kapcsán kezdett először érdeklődni a családorvoslás iránt, milyenek voltak az első benyomásai. Ez az érdeklődés az idők folyamán hogyan változott, milyen pozitív és negatív befolyások érték?
 2. Milyen aktivitásokat fejtett ki az orvosi egyetem előtt, alatt, után, amelyek elősegítették a családorvoslás megismerését. A két hetes családorvosi gyakorlat, illetve családorvosi fakultáció (amennyiben részt vett) segített-e ebben?
 3. Mikor döntötte el, hogy háziorvos rezidensi pályázatot fog benyújtani, ekkor milyen elképzelései voltak a háziorvoslásról, úgymint:
  1. a háziorvosi team
  2. a családorvosi rendelő felszereltsége
  3. a team és a betegek kapcsolatrendszere
  4. prevenciós, akut ill. krónikus ellátási, gondozási feladatok, családorvosi kompetencia
  5. a családorvos helye a mai magyar egészségügyben
 4. A családorvosláson belül melyik szakterület érdekli legjobban?
 5. Milyen tervei vannak egy majdan önálló praxis működtetésével kapcsolatban?

Pályaalkalmasság
Előnyös, ha a jelölt motiváltsága pozitív, családi, környezeti orvos mintakép van. Hasznos a gyakorlati tapasztalatszerzés pl. nővéri munka, ügyeleti tevékenység, olyan, amikor az egészségügy működését, a betegellátást alul nézetből lehetett megismerni.
Pozitív motiváltságot jelenthet a családorvosi praxisban eltöltött fakultatív gyakorlat, rendszeres kapcsolat egy családorvossal. Ez kiegészülhet „tudományos, kutatási” aktivitással, amelyet családorvosi praxisban végzett megfigyelések segítenek elő államvizsga dolgozat stb. – különösen akkor, ha saját ötlet valósult meg.
Fontos, hogy a jelölt tisztában legyen a családorvosi munkával együtt járó kötelezettségekkel, „kötetlen munkaidővel”, az állandó készenléttel, az egyszemélyes felelősség vállalásával. Ehhez társuló önálló döntéskészség, kreativitás meghatározó jelentőségű. Esetenként a jól körvonalazott pályakép és karrier, mint pl. fölkészülés egy meghatározott praxisban eltöltendő munkára, falusi családorvossá válás vagy éppen családorvosláshoz kapcsolódó kutatás és oktatás igénye.